BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VỀ SỰ THOÁT HƠI NƯỚC CỦA CÂY

Chia sẻ: nkt_bibo51

Thí nghiệm được tiến hành trên cây đậu, tại vườn trường, từ 8h00 sáng đến 17h00 chiều ngày 15/10, do nhóm 1 tiến hành, kết quả thu được như sau: + Sau 1 giờ bọc kín nilon thì thấy trong túi nilon có màu bạc do hơi nước tụ lại. + Sau 4 giờ (giữa trưa) lượng nước đọng thành giọt ở phía trong túi nilon và trên bề mặt lá. + Và đến chiều thì lượng nước thoát ra giảm dần Nhận định: Lượng nước này có thể do quá trình thoát hơi nước qua lá. Cường độ thoát...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản