BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
5
download

BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm xã hội ........................... Mẫu số B 09 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Năm................. STT 1 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tổng thu Tổng số phân phối Tổng kinh phí quản lý bộ máy Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Trich vốn đầu tư XDCB Bổ sung quỹ hưu trí và trợ cấp Bổ sung quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Bổ sung quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Diễn giải 2 Phát sinh 3 Lập, ngày … tháng … năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 09 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Năm................. STT Diễn giải Phát sinh 1 2 3 1 Tổng thu 2 Tổng số phân phối 2.1 Tổng kinh phí quản lý bộ máy 2.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.3 Trich vốn đầu tư XDCB 2.4 Bổ sung quỹ hưu trí và trợ cấp 2.5 Bổ sung quỹ khám chữa bệnh bắt buộc 2.6 Bổ sung quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưỏng ban KH-TC Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản