Báo cáo thu hoạch “Tổng quan về công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình”

Chia sẻ: Letancong Cong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
704
lượt xem
189
download

Báo cáo thu hoạch “Tổng quan về công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dược Phẩm được coi là một thứ hàng hóa, mang đầy đủ tính chất của hàng hóa, nhưng nó là thứ hàng hóa đặc biệt, bới nó liên quan tới sức khỏe , tính mạng của người tiêu dùng. Do đó, dược phẩm phải luôn được quản lý từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ và luôn có sự giám sát chặt chẽ của bộ y tế. Quapharco là công ty xuất Sản xuất kinh doanh dược phẩm (Tân dược và đông dược), hóa chất xét nghiệm, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị Y tế…...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thu hoạch “Tổng quan về công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình”

 1. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo thu hoạch Tổng quan về công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 1
 2. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình M ỤC L ỤC Lời nói đầu .......................................................................................... 1 Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp .............................................................................. 3 1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển................................. 3 2. Ngành nghề kinh doanh và tư cách pháp nhân của Công ty............. 4 II: Tổ chức quản lý sản xuất tại doanh nghiệp ................................ 6 1. Tổ chức bộ máy quản lý .................................................................. 6 2. T ổ chức sản xuất kinh doanh ........................................................... 8 III: Phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới ............................................................................. 10 1.1. Định hướng .....................................................................................................10 1.2. Chỉ tiêu tăng trưởng ........................................................................................10 1.3. Những giải pháp chính của công ty.................................................................11 Kết luận và kiến nghị ......................................................................... 14 .......... .. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 2
 3. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Dược Phẩm được coi là một thứ hàng hóa, mang đầy đủ tính chất của hàng hóa, nhưng nó là thứ hàng hóa đặc biệt, bới nó liên quan tới sức khỏe , tính mạng của người tiêu dùng. Do đó, dược phẩm phải luôn được quản lý từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ và luôn có sự giám sát chặt chẽ của bộ y tế. Quapharco là công ty xuất Sản xuất kinh doanh dược phẩm (Tân dược và đông dược), hóa chất xét nghiệm, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị Y tế…Có trụ sở chính: Đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Là một sinh viên học chuyên nghành QTKD, mới bước đầu đi vào thực tế nên em chỉ tập trung nghiên cứu một cách tổng quan về công ty, chứ chưa đi sâu nghiên cứu được, vì vậy em sẽ trình bày báo cáo thu hoạch “ Tổng quan về công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình”. 2. Phương pháp nghiên cứu Bài báo cáo này được nghiên cứu theo phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Ngoài ra bản báo cáo cũng kế thừa có chọn lọc những vấn đề lý luận, thực tiễn được các nhà nghiên cứu đưa ra. Em đã sử dụng những phương pháp cụ thể sau: Phân tích, chứng minh, so sánh, tổng hợp, thống kê, quy nạp…để rút ra những kết luận của mình. * Danh mục tài liệu tham khảo - Tài liệu được thu thập chủ yếu từ chuyến đi thực tế tham quan tai công ty dược phẩm Quảng Bình; sử dụng những kiến thức học được từ những học phần Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 3
 4. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình của chuyên nghành kinh tế; tham khảo ý kiến từ các anh chị khóa trước. Ngoài ra em còn sử dung các nguồn tài liệu khác như trang : www.quaphaco.com.vn; wwwquangbinh.gov.vn… 3. Ý nghĩa, mục đích nghiên cứu - Nhằm có cái nhìn tổng quan về cách tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Nghiên cứu giúp bản than nâng cao hiểu biết về chuyên nghành học tập để định hướng trong quá trình học tập được tốt hơn. - Quan sát các kỹ năng làm việc, cơ cấu nhân sự của các doanh nghiệp, việc sắp xếp bố trí địa điểm làm việc và các công việc nhằm hình thành ý thức sâu sắc về nghề nghiệp. - Nắm vững tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 4. Cơ cấu bài báo cáo thu hoạch Bài báo cáo bao gồm: Mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu và 3 phần: I: Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 2. Ngành nghề kinh doanh và tư cách pháp nhân của Công ty II. Tổ chức quản lý sản xuất tại Doanh nghiệp 1. Tổ chức bộ máy quản lý 2. Tổ chức sản xuất kinh doanh III. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới Trong quá trình làm tiểu luận, tuy đã rất cố gắng song do đề tài khá rộng, bản thân còn hạn chế về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên đề tài không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, giúp đỡ của thầy cô và bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 4
 5. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển Thuốc chữa bệnh và trang thiết bị, dụng cụ y tế là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang chiến tranh thì nhu cầu thuốc lại càng tăng lên. Trước tình hình đó, ngày 19/05/1965 Ủy ban hành chình tỉnh Quảng Bình ra quyết định thành lập xí nghiệp Dược phẩm Quảng Bình, đóng tại Tuyên Hóa; Tháng 01/1976 xí nghiệp chuyển về đóng tại phường Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình. Tháng 04/1982, xí nghiệp sát nhập với xí nghiệp liên hợp Bình Trị Thiên, hạch toán báo sổ. Tháng 07/1989 xí nghiệp tách ra khỏi xí nghiệp liên hợp Bình Trị Thiên và đổi tên thành xí nghiệp liên hợp Dược Quảng Bình, hạch toán độc lập; Ngày 17/06/1992 Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc hợp nhất Xí nghiệp liên hợp dược Quảng Bình với Công ty trang thiết bị dịch vụ y tế Quảng Bình và mang tên là Xí nghiệp liên hợp dược - Thiết bị y tế Quảng Bình; Ngày 24/8/1992 Chủ tịch uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 423/QĐ-UBND về việc sáp nhập thêm 07 Công ty dược cấp Huyện, Thị trong toàn tỉnh trực thuộc Xí nghiệp liên hợp dược - thiết bị y tế Quảng Bình; Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 5
 6. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH Ngày 27/03/1993, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 63/QĐ-UBND về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty dược phẩm Quảng Bình; Thực hiện Quyết định số 94/2004/QĐ-UBND ngày 30/12/2004 của uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình “về việc chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước Công ty dược phẩm Quảng Bình thành Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình”, ngày 27/02/2005 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập; Ngày 31/03/2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3100137028, công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình chính thức hoạt động kể từ ngày 31/03/2005. 2. Ngành nghề kinh doanh và tư cách pháp nhân của Công ty a. Ngành nghề kinh doanh + Sản xuất kinh doanh dược phẩm (Tân dược và đông dược), hóa chất xét nghiệm, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị Y tế. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 6
 7. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình + Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, dược phẩm thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế; nhập khẩu nguyên liệu thuốc, bao bì của thuốc. + Kinh doanh thiết bị khoa học kỹ thuật, vật tư, văn phòng phẩm, công nghệ phẩm. + Kinh doanh sản xuất, sửa chữa thiết bị vật tư y tế. + Sản xuất kinh doanh muối iod. b. Tư cách pháp nhân - Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; - Có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong và nước ngoài theo quy định của pháp luật; - Có Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ; Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 7
 8. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP 1. Tổ chức bộ máy quản lý • Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty: * Chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức phòng ban: - Giám đốc: Là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của công ty, thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Giám đốc xem xét quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy. Là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty. - Phó giám đốc sản xuất: Là người được giám đốc ủy quyền chỉ huy, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất của phân xưởng. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 8
 9. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình - Phó giám đốc kinh doanh: Trực tiếp điều hành mạng lưới tiêu thụ sản phẩmvới sự hỗ trợ của phòng kế hoạch. - Phòng kế hoạch kinh doanh: Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, xác định nhu cầu và cung ứng vật tư cho các phân xưởng. Giám sát các hợp đồng mua bán với khách hàng, với nhà cung cấp, giới thiệu sản phẩm, tổ chức quản lý kho, tổng hợp thống kê và báo cáo kết quả hoạch động sản xuất kinh doanh cho Ban lảnh đạo. - Phòng kỹ thuật KCS ( hay còn gọi là phòng đảm bảo chất lượng): Phòng này phụ trách công tác thử nghiệm mẫu vật tư, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất ra và cả chất lượng của nguyên vật liệu, các loại bao bì trước khi nhập kho. Ngoài ra phòng KCS còn có nhiệm vụ phục vụ cho việc sản xuất của các phân xưởng về ứng dụng kĩ thuật vào sản xuất, lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đảm báo chất lượng sản phẩm. - Phòng kế toán tài chính: Tổ chức hạch toán toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, theo dõi tình hình thanh toán và biến động tài sản của công ty, cung cấp thong tin kịp thời về tài chính, kết quả kinh doanh làm cơ sở cho Ban lãnh đạo đưa ra quyết định . - Các phân xưởng sản xuất: Ở mỗi phân xưởng có một quy trình công nghệ sản xuất riêng và chuyên sản xuất một số loại sản phẩm nhất định. - Các hiệu thuốc : Là đơn vị trực thuộc của công ty, có nhiệm vụ nhận thuốc tại tổng công ty , tổ chức mạng lưới quầy hàng cung ứng phục vụ cho các trung tâm y tế huyện, thị và nhân dân trên địa bàn. Quản lý vốn và tài sản công ty giao . Hàng tháng và hàng quý lập báo cáo về tình hình kinh doanh của hiệu thuốc và báo cáo kết quả cần thiết gửi lên công ty. - Phân xưởng cơ điện: Bộ phận cơ điện phục vụ cho các phân xưởng chính(sản xuất, bảo dưỡng máy móc thiết bị) và phục vụ điện nước cho toàn bộ công ty. - Phòng tổ chức hành chính: Tổ chức tuyển chọn, đào tạo và theo dõi lao động trong công ty,tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức, thi đua, khên thưởng, Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 9
 10. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình kỹ luật,tăng lương và các chế độ khác về người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, tổ chức công tác bảo vệ công ty và thực hiện công tác văn thư. - Tổng kho: Là nơi tổ chức nghiệp thu, bốc xếp, quản lý, nhận các loại vật tư, hàng hóa, thành phẩm. Tổng kho được phân thành nhiều kho như kho thuốc kháng sinh, kho thuốc thường, kho vật liệu cho sản xuất. - Chi nhánh Hà Nội: Phụ trách tiêu thụ ở phía Bắc - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Phụ trách tiêu thụ ở phía Nam Với phương châm là gọn nhẹ, hiệu quả theo từng thời kỳ, điều kiện và khả năng của nhu cầu sản xuất kinh doanh để tổ chức mạng lưới cơ sở hợp lý nhằm phát huy toàn bộ sức mạnh của công ty. 2.Tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Các phân xưởng sản xuất Mạng lưới tiêu thụ Phân Phân Phân Phân Chi TT Chi Xưởng xưởng Xưởng xưởng nhánh Phân nhánh thuốc thuốc thuốc thuốc Hà Nội Phối TP viên tiêm mỡ đông Miền HCM dược Trung Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 10
 11. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được tiến hành tốt cả về chất lượng lẫn số lượng thì luôn cần sự giám sát của ban quản lý phân xưởng: Bao gồm quản đốc phân xưởng và các tổ trưởng sản xuất. *Quản đốc phân xưởng: Có nhiệm vụ giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của phân xưởng, nhận vật tư và phân phối cho các tổ, lập báo cáo kế hoạch đề bạt ý kiến lên Ban lãnh đạo. *Các tổ trưởng sản xuất: Có nhiệm vụ giám sát, quản lý hoạt động của tổ. Công ty bố trí thành 5 phân xưởng sản xuất: Mỗi phân xưởng đảm nhận một công việc khác nhau và được chia làm nhiều tổ, tuy nhiên vẩn có sự luân chuyển lao động giữa các tổ khi cần thiết. - Phân xưởng 1: Sản xuất thuốc viên ( Chiếm khoảng 60% mặt hàng của công ty) - Phân xưởng 2: Sản xuất thuốc tiêm và thuốc nước - Phân xưởng 3: Sản xuất thuốc mỡ - Phân xưởng 4: Sản xuất thuốc đông dược - Phân xưởng 5: Phân xưởng phụ trợ, hỗ trợ cho các phân xưởng làm công việc như dán các loại hộp, bao bì đựng sản phẩm. Bên cạnh đó để tiêu thụ sản phẩm, công ty tổ chức thành 3 đơn vị trực tiếp kinh doanh đóng tại 3 địa bàn trọng yếu trên toàn quốc, đó là: - Chi nhánh Hà Nội: Phụ trách tiêu thụ ở phía Bắc. Vận hành và thiết bị - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Phụ trách tiêu thụ ở phía Nam. -Trung tâm cung ứng ở miền trung: Ở miền trung có các chi nhánh nhỏ ở Đà Nẵng, Phú Yên, và một số quầy thuốc nhỏ: + Thị trấn Quy Đạt – Huyện Minh Hóa + Thị trấn Ba Đồn – Huyện Quảng Trạch Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 11
 12. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình + Thị trấn Hoàn Lão – Huyện Bố Trạch + Thị trấn Quán Hàu – Huyện Quảng Ninh + Thị trấn Kiến Giang - Huyện Lệ Thủy;Đường Hữu Nghị - TP Đồng Hới. III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI 1.1. Định hướng Gia nhập WTO, ngành dược non trẻ của Việt Nam gặp không ít khó khăn, thách thức và nhiều biến động. Để có thể tham gia hội nhập, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình đã chủ động đề ra các phương hướng, mục tiêu cụ thể, trong đó biện pháp đẩy mạnh nền sản xuất, phát triển các dây chuyền sản xuất, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được coi là mục tiêu quan trọng trong chiến lược của công ty. Phát triển các dây chuyền sản xuất hiện đại, bảo đảm cung ứng thuốc thường xuyên và có chất lượng" là mục tiêu chiến lược phát triển của công ty. Để đảm bảo mục tiêu này, doanh nghiệp đã triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt (GPs) trong tất cả hoạt động từ sản xuất, kiểm nghiệm, đến tồn trữ, lưu thông, phân phối thuốc. Cho đến nay, công ty đã đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP, năng lực sản xuất tăng lên một cách đáng kể. Doanh nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất hiện đại, mua dây chuyền công nghệ cũng như đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển nên đã nhận được sự cho phép của nhiều tập đoàn sản xuất thuốc nổi tiếng đồng ý cho phép sản xuất nhượng quyền, sản xuất theo đặt hàng các sản phẩm công nghệ cao, thuốc chuyên khoa đặc trị. Ví dụ: vitamin C, mỡ bôi… 1.2. Chỉ tiêu tăng trưởng - Tập trung xây dựng thương hiệu QUAPHARCO đạt được đủ 5 tiêu chuẩn thực hành tốt quản lý sản xuất, lưu thông, phân phối dược phẩm (GPs: Good Practices): Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 12
 13. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình bao gồm thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP: Good Manufacturing Practices), kiểm tra chất lượng (GLP: Good Labratory Practices), tồn trữ bảo quản (GSP: Good Storage Practices), lưu thông phân phối (GDP) và phân phối đến tay người bệnh (GPP). ( Theo tiêu chuẩn dược phẩm quốc tế quy định). - Giữ vững tốc độ tăng trưởng 25% / năm cả sản xuất và kinh doanh - Về kinh doanh kế hoạch phấn đấu đạt 205 tỷ ( Tăng 20% so với năm 2009). - Sản xuất đạt giá trị 67 tỷ ( Tăng 2 % so với 2009). - Bán ngoại tỉnh phấn đấu đạt 90 tỷ, tăng 22 % so với năm 2009. - Cổ tức 20% / năm. - Xây dựng và thực hiện việc quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn GMP và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO. - Trong năm 2010 công ty sẻ đầu tư mở rộng hệ thống các nhà thuốc GPP ở bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Lệ Thủy, Quảng Trạch. Công ty củng đang khảo sát lập dự án tiền khả thi thực phẩm chức năng ; Betalactam và mở thêm kho GSP. 1.3. Những giải pháp chính của công ty - Công ty tiếp tục hiện đại hóa nhà máy, trang thiết bị máy móc hiện đại: Trong năm 2010 công ty sẻ tiếp tục đào tạo theo chiều sâu nhân lực chất lượng cao, nhằm tiếp nhận công nghệ mới hiện đại, và xem đây là mục tiêu mũi nhọn của công ty. - Tập trung cũng cố chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cho chiến lược phát triển lâu dài của công ty. - Phấn đấu hoàn thành nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Tiếp tục xây dựng giây chuyền sản xuất thuốc Đông dược. - Cũng cố, giữ vững và phát triển thị phần của công ty. Khảo sát, tiềm kiếm các dự án có hiệu quả, nghiên cứu các sản phẩm mới, xây dựng các cơ sở phân phối mới,… - Công ty chú trọng hơn vấn đề xây dựng và quảng bá thương hiệu của công ty, không chỉ đối với thị trường trong nước mà còn vươn ra nước ngoài. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 13
 14. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình - Để thực hiện được kế hoạch trên công ty cần có biện pháp để huy động nguồn vốn chủ yếu từ vay ngân hàng và phát hành cổ phiếu. - Mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thêm các cơ sở tiêu thụ. - Đảm bảo tài sản và vốn của cổ đông được an toàn và sinh lời, đúng quy định của phát luật. - Nâng cao chất lượng thông tin và dự báo rủi ro trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh; Hoàn thiện hệ thống thông tin và dự báo rủi ro trong hoạt động kinh doanh. - Xây dựng và phát huy vai trò của phòng tổ chức, hoạch định các chương trình nhằm nâng cao khả năng quản lý, phù hợp với nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp. Đầu tư xây dựng và phát triển doanh nghiệp hiện đại, có bước tiến phát triển đột phá về khoa học và công nghệ, tạo nên sản phẩm mới khác biệt, chất lượng tốt, cạnh tranh cao. Xây dựng thương hiệu QUAPHARCO đối với khách hàng trong và ngoài nước. Đến nay Doanh nghiệp đã đạt 5 tiêu chuẩn : GMP – WTO, GLP, GSP, GĐP,GPP. Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào Doanh nghiệp theo hướng liên kết với các trường Đại học, học viện nghiên cứu… Xây dựng phương án sản phẩm theo phương châm khác biệt hóa, phát triển mặt hàng với 5 mục tiêu: “ Chất lượng tốt, nhu cầu lớn, cạnh tranh cao, giá trị cao, lợi nhuận cao”. Tập trung chủ yếu vào các loại thuốc chuyên khoa, đặc trị, hướng đến xuất khẩu. Thực hiện dự án đầu tư dây chuyền thực phẩm chức năng và dây chuyền sản xuất thuốc đông dược trên lợi thế nguồn nguyên liệu, dược liệu có sẵn tại địa phương, đặc biệt tinh dầu tràm là nguyên liệu được đánh giá có chất lượng tốt nhất Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 14
 15. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình việt nam, nhằm sản xuất các loại dầu phục vụ cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giãi quyết việc làm cho người lao động. Phát triển kinh doanh xuất, nhập khẩu mở rộng cơ chế thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Xây dựng cơ chế quản lý, chính sách giá, tiếp thị, quảng cáo, cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường. Xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng cho người có tài, có đức....Phấn đấu giá trị sản xuất tăng 25%/ năm. Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 15
 16. Báo cáo thu hoạch: Tổng quan công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, mọi hoạt động kinh doanh và quản lý tuân thủ theo pháp luật và các chế độ chính sách nhà nước ban hành. Trong những năm qua công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, giãi quyết công ăn việc làm cho xã hội. Các đoàn thể cùng nhau thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tổ chức các hoạt động văn nghệ - TDTT... Trải qua nhiều khó khăn và thử thách công ty đã đi vào ổn định vá phát triển, sản phẩm của công ty được người tiêu dùng đánh giá cao. Đó là nhờ tinh thần đoàn kết và làm việc hăng say, nhiệt tình của anh chị em trong công ty. Đặc biệt là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, nhanh nhạy, sáng tạo của Ban lãnh đạo công ty. Qua thời gian ngắn thực tế tại công ty em xin đưa ra một số kiến nghị sau: Công ty cần coi trọng hơn nữa hoạt động quảng cáo sản phẩm, thương hiệu rộng rãi, tiến hành điều tra thị trường, lắng nghe những phản hồi từ người tiêu dùng từ đó rút kinh nghiệm, có như vậy mới cải tiến sản phẩm một cách có hiệu quả, đem lại lợi nhuận tối ưu. Trong quá trình thực tế tại Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình và thực hiện bài “Báo cáo thu hoạch”, bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của đơn vị thực tế và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình chu đáo của giảng viên hướng dẫn Bùi Khắc Hoài Phương. Vì thời gian nghiên cứu có hạn và kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế, nên bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng sẽ nhận được nhiều đóng góp xây dựng của quý công ty, thầy cô và các bạn, để bài tiểu luận được hoàn thiện và mang tính thực tiển cao hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo: Bùi Khắc Hoài Phương cùng các cô chú cán bộ công ty cổ phần Dược phẩm Quảng đã giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện bài tiểu luận này. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công - Lớp: ĐHQTKD K50 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản