Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010

Chia sẻ: xuanphuonglx

Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gian đoạn 2006 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản