Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Qúy I

Chia sẻ: xuanphuonglx

Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản