Báo cáo: Thực tập công nhân xây dựng

Chia sẻ: othongdungkia

Giúp cho sinh viên có được cái nhìn tổng quát về công trình trong quá trình xây dựng , bổ sung các kiến thức đã học được trong nhà trường. Nắm vững công tác giám sát , tổ chức thi công , quá trình ,phương pháp tổ chức tiến hành các công đoạn thi công công trình và vấn đề an tòan lao động tại công trình.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo: Thực tập công nhân xây dựng

Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Lêi nãi ®Çu !

Là một kĩ sư xây dựng tương lai cần phải năm vừng những yêu tố về kĩ thu ật thi
́ ́
công và kinh tê. Để có được điều này thì chúng ta phải biết những công đoạn đẻ làm nên
́
một công trình hoàn chinh là như thế nào? Đó là nhiệm vụ của “Thực tập công nhân”.
̉
“Học đi đôi với hành, lý thuyết phai kết hợp với thực tiễn” là một phương châm
̉
giáo dục bắt buộc nhăm cho mỗi sinh viên chúng ta đi từ lý thuy ết áp dụng vào th ực tê ́
̀
công việc. Chỉ qua thực tiên chúng ta mới hiêu được một cách sâu sắc về lý thuy ết. Nếu
̃ ̉
không qua thực tế thì với những kiến thức đã học trong lý thuy ết nhà trường chúng ta
không thể xử lý một cách linh hoat trong thi công sau này. Qua đợt th ực t ập công nhân
̣
lân này đã giúp em hiểu được phân nào công viêc cua người công nhân, giup em có đ ược
̀ ̀ ̣ ̉ ́
cơ hội đâu tiên tiêp xúc với thực tế công việc trong ngành nh ư: công tác đóng c ốppa, bê
̀ ́
tông, côt thép và vấn đề an toàn lao động trong ngành. Từ đó tích luỹ cho bản thân
́
những kiến thức nhất định cho công việc thực tế sau này của mình.
Mặc dù thời gian thực tập chỉ có 5 tuần không phải là nhiều nh ưng cũng đủ cho
em hiểu được ít nhiều công việc xây dựng, cảm thây yêu nghề mà minh đã lựa ch ọn,
́ ̀
thấy được những khó khăn mà mình có thể gặp phải sau nay.̀
Nhân đây em xin chân thành cảm ơn nhà trường đã tạo điêu kiện tốt cho chúng em
̀
thực tập. Cảm ơn các Thầy Cô đã tận tinh hướng dân chung em rât nhiêu k ể t ừ khi m ới
̀ ̃ ́ ́ ̀
bắt đầu cho đến khi kêt thúc đợt thực tập. Em cũng xin g ửi l ời c ảm ơn đ ến các chú và
́
các anh tại công trường đã tận tâm hướng dẫn, truy ền đạt kinh nghi ệm quí bau c ủá
minh giúp em hoàn thành tôt đợt thực tập này.
̀ ́
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
PHẦN 1 : THỰC TẬP NGOÀI CÔNG TRÌNH

I. NHIỆM VỤ THỰC TẬP :
1. Mục tiêu :
Giúp cho sinh viên có được cái nhìn tổng quát về công trình trong quá trình xây
dựng , bổ sung các kiến thức đã học được trong nhà trường. Nắm vững công tác giám
sát , tổ chức thi công , quá trình ,phương pháp tổ chức tiến hành các công đoạn thi công
công trình và vấn đề an tòan lao động tại công trình.
2. Phương pháp :
Sinh viên đươc quan sát , hướng dẫn từng phân đoạn của công trình , tùy theo đặc
điểm của công trình mà sinh viên có thể biết về các công tác như lắp ráp dàn giáo , ván
khuôn , công tác nối cốt thép , đổ bêtông , các biện pháp hỗ trợ thi công và các phương
tiện kĩ thuật khi sử dụng xây dựng công trình.
II. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH THỰC TẬP :
1. Tên, Chủ đầu tư , Đơn vị thi công và giám sát :
- Công trình : Nhà Đào tạo sau Đại học , Nghiên Cứu Khoa Học và chuyển giao
công nghệ
- Chủ đầu tư : Đại Học Đà Nẵng
- Địa Chỉ : Số 41 – Lê Duẩn – TP. Đà Nẵng
- Đơn vị thi công : Công ty cổ phần xây dựng LIGHTHOUSE
2. Địa điểm xây dựng :
- Công trình nằm trên trục đường giao thông chính thuận lợi cho việc cung cấp vật tư
và giao thông ngoài công trình.
- Hệ thông cấp điện , cấp nước trong khu vực đã hoàn thiện đáp ứng tốt các yêu cầu
cho công tác xây dựng
- Khu đất xây dựng công trình bằng phẳng, hiện trạng công trình không có công trình
cũ, không có công trình ngầm bên dưới đất , tuy nhiên xung quanh công trình xây
dựng có các tòa nhà cao 3 tầng nằm kế bên , nên trước khi thi công phần móng, Đơn
vị thi công phải đóng cọc xung quanh để chặn không cho xảy ra hiện tượng sạt lở
gây ảnh hưởng tới các công trình kế bên.
3. Đặc điểm :
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

- Đây là công trình được xây dựng để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học ngày
càng nhiều của Đại học Đà Nẵng. Mặt băng công trình có hình dáng hình chữ nhật,
̀
được bố trí phù hợp, tạo ra một không gian có tính tổ chức cao và đảm bảo được yêu
cầu về thực dụng.
- Công trình bao gồm toàn nhà có 1 tầng hầm để xe và 9 tầng nổi. Cốt đất tự nhiên
tại cốt +0.00m.
4. Hiện trạng công trình :
- Công trình đang trong giai đoạn thi công phần thô :đóng cốppa và đổ sàn tầng 4 ,
đóng ván khuôn và đổ sàn cầu thang tầng 1.
5. Mặt bằng bố trí công trình :
- Các phòng , ban Chỉ huy bố trí ngay cạnh công trình để tiện cho việc quản lí và
chỉ huy xây dựng, các thiết bị kĩ thuật cần thiết đều được bố trí ngay cạnh công
trường để thuận tiện cho công việc.
- Do công trình được thi công tại khu vực Trung tâm của thành phố nên mặt bằng
để bố trí , tập kết vật liệu tương đối nhỏ , gây ảnh hưởng ít nhiều tới quá trình thi
công xây dựng công trình.
III. NHẬT KÍ THỰC TẬP :
• Ngày 10/3/2012 :
Buổi sáng : có mặt tại công trường lúc 7h30, nhóm Thực tập quan sát quá
trình tháo côt chông dâm và san tâng 1 tai tầng hầm và tham gia dọn dẹp tai tâng
̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀
hâm cho gọn gang.
̀ ̀
Buổi chiều có mặt tại công trường lúc 13h30: nhóm tiếp tục các công việc
như buổi sáng và lên tâng 3 quan sat quá trinh thao van khuôn côt.
̀ ́ ̀ ́ ́ ̣
• Ngày 13/3/2012 :
Buổi sáng : có mặt lúc 7h30 , nhóm quan sát và học tập quá trình đóng ván
khuôn đổ Cầu thang tầng 1 lên tầng 2 và tâp trung cac thanh chông thanh 1
̣ ́ ́ ̀
block để lây măt băng công trinh .
́ ̣ ̀ ̀
Buổi chiều có mặt lúc 13h30 : tiếp tục công việc của buổi sáng.
• Ngày 15/3/2012 :
Buổi sáng : có mặt lúc 7h30 ,quan sát quá trình lắp đặt + nối cốt thép làm
bản sàn cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 và tham gia vao quá trinh vân chuyên
̀ ̀ ̣ ̉
́ ̀ ̣ ̀ ̀
cac thanh dan lên măt san tâng 3.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

Buổi chiều : có mặt lúc 13h30 , quan sát quá trình tháo dở các cây chống
dầm sàn tầng 2 tại tầng 1 và giúp thu dọn cây chống.
• Ngày 17/3/2012 :
Buổi sáng : có mặt 7h30, quan sát quá trình lắp đặt dàn giáo để đóng cốppa
tầng 4 và tham gia vân chuyên cac tâm van khuôn lên măt san tâng 4.
̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀
Buổi chiều : có mặt 13h30 , tiếp tục công việc buôi sang.
̉ ́
• Ngày 20/3/2012 :
Buổi sáng : có mặt lúc 7h30 , quan sát các công nhân đo ,cắt ván làm ván
khuôn dầm và sàn.
Buổi chiều : có mặt lúc 13h30, tiếp tục quan sát quá trình làm ván khuôn và
̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́
tâp trung cac thanh nhôm 40*40 , 40*100 tai măt đât thanh cac block .
• Ngày 22/3/2012 :
Buổi sáng : có mặt lúc 7h30 , quan sát các công nhân bố trí cốt thép dầm
chính và dầm phụ tại mặt sàn tầng 4 và tham gia lam hanh lang an toan.
̀ ̀ ̀
Buổi chiều : có mặt lúc 13h30 , tiếp tục công việc như buổi sáng và giúp
thu dọn công trình.
• Ngày 24/3/2012
Buổi sáng : có mặt lúc 7h30 , quan sát các công nhân bố trí thép bản sàn
tầng 4 và tiến hành tháo dở cột chống sàn, dầm tầng 3 tại tầng 2.
Buổi chiều : có mặt lúc 13h30 , tiếp tục các công việc như buổi sáng.


IV. NỘI QUY, KỶ LUẬT, LỊCH TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC.
Nội quy:
o Nhân viên phải đội nón bảo hiểm khi vào công trường.
o Ăn mặc chỉnh tề, xe ra vào đúng nơi quy định.
o Xếp gọn gàng các thiết bị, dụng cụ, vật tư.
o Dọn dẹp vệ sinh công trường sau khi thi công.
o Nghiêm cấm phóng uế bừa bãi trong công trường.
o Nghiêm cấm nhân viên vi phạm quy trình thao tác khi sử dụng thiết bị
cơ giới.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

o Không được đấu nối dây diện và sử dụng thiết bị điện nếu không có s ự
cho phép của cán bộ kỹ thuật.
o Nghiêm cấm sử dụng rượu bia, các chất cấm trước và trong quá trình
làm việc.
o Không leo trèo nguy hiểm, khi làm việc trên cao phải đeo dây b ảo hi ểm
cẩn thận.
o Nghiêm cấm ném, để vật dụng, dụng cụ bừa bãi.
o Thi công theo đúng bản vẽ và kỹ thuật theo sự ch ỉ huy của cán b ộ k ỹ
thuật.
Điều lệ phòng cháy:
o Cấm hút thuốc trong công trường.
o Cấm mang lửa vào kho hoặc khu vực dễ cháy.
o Cấm nấu nướng trong kho và công trường (nấu nướng cho công nhân
phải có khu vực dành riêng).
o Công tác hàn điện, hơi phải có sự cho phép của ban ch ỉ huy công
trường.
Tổ chức tổng mặt bằng công trình:
Việc tổ chức tổng mặt bằng xây dựng tương đối tốt mặc dù công trình n ằm
trong thành phố nên diện tích bố trí vât liêu tương đối nh ỏ.Vật t ư, v ật li ệu đ ược
̣ ̣
sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt bằng được phê duyệt.
Không để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật c ản trở đ ường giao thông,
đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Kho ch ứa vật liệu d ễ cháy, n ổ không
được bố trí gần nơi thi công và lán trại. Vật liệu thải đ ược d ọn s ạch, đổ đúng
nơi quy định. Hệ thống thoát nước thường xuyên được thông thoát bảo đ ảm m ặt
bằng công trường luôn khô ráo.
Tháo dỡ cốp pha:
Thời gian tháo dỡ tùy thuộc vào mác bê tông, loai bêtông được sử dung và vị
̣ ̣
trí, loại cấu kiện, điều kiện thời tiết, tính chất của cốp pha.
Cốp pha thành có thể tháo sau khi đạt 80% cường độ thi ết k ế. Sau khi thao ́
côppa, để cho an toan ta dung cac cây chông để chông đỡ cac dâm và ban san.
́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀
́
V. CÔNG TAC CÔPPA: ́
Công tác cốp pha(Coffa) là một trong những khâu quan trọng quyết định đến chất
lượng bê tông, hình dạng và kích thước của kết cấu. cốp pha sử dụng cho các công tác
ở phần thân là cốp pha thép,cốp pha gỗ hoặc coppha tre, cốp pha được phân loại và tập
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

kết riêng tại các bãi trên công trường. Trước khi đưa vào sử dụng cốp pha được vệ sinh
sạch sẽ và phủ lên một lớp chống dính(đối với coppha thép hoặc gỗ, cốp pha tre đã có
lớp phim chống dính). Đối với cốp pha gỗ cần hết sức cẩn thận trong cưa xẻ tránh lãng
phí vô ích.
1. Công dụng của cốp-pha:
- Cốp- pha là ván khuôn tạo hình kết cấu công trình, giữ cho vữa bê tông không bị
chảy ra và bảo vệ bêtông trong thời gian ngắn cho tới khi bêtông đủ cường độ.
- Để cho công trình bêtông cốt thép tồn tại lâu năm thì chúng ta phải tạo dựng một
công trình bằng vật liệu khác giống hết công trình cần xây dựng đó là công trình cốp
pha. Là tạm thời nhưng nó phải đảm bảo tính chắc chắn, ổn định để chịu lực nhưng
phải dể dàng tháo lắp đồng thời phải bền để sử dụng nhiều lần.
- Cốp- pha gồm 2 phần chủ yếu:
+ Phần lát mặt và tạo hình kết cấu, thường được lam băng gỗ ep.
̀ ̀ ́
+ Phần chống đỡ để bảo đảm vị trí độ ổn định vững chắc, thường là hệ thông dan
́ ̀
́
săt.
2. Lắp dựng cốp-pha:
a. Thanh giằng:
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

Là một thanh thép tròn dài, 2 đầu có ren để vặn bulong được lắp xuyên suốt qua
cấu kiện giúp coffa không bị phình ra tại con ốc được xiết từ bên ngoài để coffa.
b. Thanh chống:
- Chủ yếu sử dụng các thanh chống bằng thép, chúng có cấu tạo như sau:
+ Gồm 2 đoạn ống thép luồn vào nhau co sút và thay đổi chiều cao. Dưới chân có
đế bảo vệ, trên đỉnh có mân đỡ
+Sau khi thanh chống tới gần độ cao yêu cầu thì phải chốt trên lỗ khoan sàn trên
thanh chống rồi từ đó vặn đoạn ốc ren còn lại để cố định thanh chống.
+Bản để dưới chân cột được liên kết với đất sàn bằng đinh hay vít.
+Nếu có tải trọng ngang thì dùng thanh chống xiên và các thanh giằng.
+Trước khi đặt thanh chống phải chọn vị trí chắc chắn ổn định.
c. Thanh chữ U:
Là thanh thép tròn, một đầu là hình ren cưa dài, đầu còn lại ngắn có hình chữ U ,
giữa thanh có một con ốc lớn. Thanh chữ U dùng để đỡ các thanh beam hình chữ A.
Nó còn có tác dụng điểu chỉnh cho sàn đạt tới độ cao yêu cầu bằng cách vặn con ốc.
d. Giàn giáo:
- Cấu tạo từ những ống thép được hàn sẵn thành khung phẳng và khi sử dụng chỉ
cần liên kết 2 thanh giằng chéo là được một khung sắt chắc chắn.
- Nếu cần đựng hay để vật liệu ta đặt thêm một sàn công tác.
- Trước khi lắp đặt cũng cần lưu ý đến vị trí đặt và các chốt liên kết để đảm bảo
an toàn.
3. Cốppha dầm :
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Gồm 2 ván khuôn thành và 1 ván khuôn đáy. Cách lắp dựng như sau :
- Xác định tim dầm .
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

- Rải ván lót để đặt chân cột .
- Đặt cây chống chữ T , đặt 2 cây chống sát cột, cố định 2 cột chống, đặt thêm một
số cột dọc theo tim dầm .
- Rải ván đáy dầm trên xà đỡ cột chống T , cố định 2 đầu bằng các giằng .
- Đặt các tấm ván khuôn thành dầm, đóng đinh liên kết với đáy dầm, cố định mép
trên bằng các gông , cây chống xiên.
- Kiểm tra tim dầm , chỉnh cao độ đáy dầm cho đúng thiết kế .
4. Cốppha sàn :
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
• Cốp pha sàn được sử dung trong công trinh nay được gỗ ep.
̣ ̀ ̀ ́
- Cốp pha sàn được lắp ghép từ những tấm Cốp pha ván định hình. Tại những kích
thước tấm Cốp pha không phù hợp thì phải dùng những tấm bù hoăc là phai căt xe. ̣ ̉ ́ ̉
- Đỡ Cốp pha sàn là hệ thống giàn giáo thông qua kích thước của hệ thống giàn giáo
này được thiết kế theo chuẩn và khoảng cách giữa các khung phụ thuộc vào bề dày
sàn và tải trọng động
- Đặt giàn giáo không gian. Kiểm tra cao độ sàn bằng cách tăng hay giảm thanh chữ U
trên đầu các giàn giáo.
- Đặt ván khuôn sàn.
- Sau khi hoan thanh viêc lăp van khuôn , ta phai dung cac tâm vỏ mong xi măng hoăc
̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̣
keo để bit chăt chỗ môi nôi giữa 2 tâm côppa.
̣ ̣ ́ ́ ̀ ́
̀
5. Côppa san câu thang : ̀
- Cung tương tự như côppa san, côppa câu thang cung có 2 phân : hệ thông chiu lực
̃ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̣
(dan giao)và van khuôn đinh hinh. Tuy nhiên, ban san câu thang có độ nghiêng nên yêu
̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀
câu quá trinh đong van khuôn cung phức tap hơn.
̀ ̀ ́ ́ ̃ ̣
- Để tao nên goc nghiêng, người ta phai dung hệ thông dan chông có ôc để điêu chinh
̣ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉
cao độ cua từng vị trí sao cho giông với thiêt kê.
̉ ́ ́ ́
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
:
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
6. Nghiệm thu công tác cốp-pha:
Để đảm bảo chất lượng các cấu kiện được đúc bằng bê tông ta phải tiến hành công
tác nghiệm thu:
+ Độ chặt, kín giữa các mạch ghép phải kín.
+ Sự vững chắc của ván khuôn và giàn giáo.
+ Cột chống luôn thẳng đứng và phải thật chắc chắn.
+ Sai lệch về vị trí và kích thước ván khuôn và giàn giáo đã dựng xong không
vượt quá trị số cho phép.
+ Trong quá trình đổ bê tông phải thường xuyên kiểm tra hình dạng và vị trí
của ván khuôn nếu có biến dạng do dịch chuyển phải xử lý kịp thời.
+ Để bịt kín vị trí tiếp giáp giữa cột và sàn ta phải dùng vữa trát xung quanh vị
trí tiếp giáp.
+ Không tháo dỡ coffa dầm và sàn quá sớm.
VI/ CÔNG TÁC CỐT THÉP :
1/Nắn cốt thép:
Trong thuân tiên cho viêc vận chuyển, bảo quản cốt thép, các thanh thép có thể bị
̣ ̣ ̣
cong vênh hay với những thép có đường kính nhỏ thường là cuộn tròn, vì vậy chúng cần
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

được nắn thẳng, kéo thẳng thước khi nắn uốn. Những thanh thép nhỏ có thể dùng búa
đập hay dùng vam kết hợp bàn nắn hoặc dùng máy để nắn thẳng thép.
a/ Nắn thép thủ công (bằng tay :
Thường được dùng là các loại thiết bị tự chế hoặc mua sẵn ngoài tiệm thiết bị xây
dựng, gồm những loại sau:
+ Khu nắn thép 6 & 8,( ngoài ra còn gọi là Vam hay Thước Vam tùy từng địa
phương) : làm bằng sắt 6 hoặc 8 dùng để nắn thép 6 & 8
+ Thước uốn ( hay còn gọi là càng cua): được mua ngoài tiệm vì khó chế tạo hơn.
Dụng cụ ngoài chức năng nắn thẳng thép đường kính lớn còn được dùng để uốn
thép.
+ Ngoài ra còn dùng búa đập để nắn thẳng.
b/ Nắn thép bằng máy :
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy dùng để nắn thép. Thông dụng
nhất là máy nắn thép làm việc độc lập
Nắn cốt thép bằng máy.
2/Uốn cốt thép:
a/Uốn thép thủ công ( bằng tay):
Bàn uốn ( ngựa): trên đó có đóng 3 cọc: cọc tựa, cọc tâm, và cọc uốn. chú ý rằng
đường kính cọc luôn lớn hơn hoặc bằng đường kính thép uốn càng cua.
b/ Uôn thép bằng máy:
́
Máy này gồm một đĩa tròn quay được, trên đĩa có lỗ để tra cọc uốn, bên ngoài có
những cọc để cố định cốt thép. Máy uốn được 5 -10 thanh cốt thép mỗi đợt.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Hình2.Uốn cốt thép bằng máy.
3/ Cắt thép theo kích thước và số lượng cho trước:
Cắt thép bằng sức người hay bằng máy, sức người có thể cắt được những thanh cốt
thép đường kính dưới 12mm (dùng kiềm động lực) hoặc dưới 20mm (dùng búa và đục).
máy có thể cắt được những thanh cốt thép đường kính đến 40mm. Lớn hơn nữa thì
dùng hàn xì để cắt.
Khi cắt thép cần tính toán chiều dài, tính toán khi cắt thép do độ dãn dài của thép khi
uốn, cụ thể như sau:
+ Uốn cong < 90˚ : cốt thép dài thêm 0,5d
+ Uốn cong = 90˚ : cốt thép dài thêm 1d
+ Uốn cong > 90˚ : cốt thép dài thêm 1,5d
Cắt thép bằng phương pháp thủ công có thể dùng kéo hoặc búa và đe, bằng
phương pháp cơ khí có thể chạy động cơ điện.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
5/ Nối cốt thép
a/ Nối buộc:
+ Nối buộc những thanh cốt thép trơn đặt ở vùng bêtông chịu kéo thì hai đầu mối
nối phải uốn cong thành móc và ghép chập vào nhau một đoạn 30d-45d và dùng dây
kẽm quấn quanh chỗ nối.
+ Nối buộc những thanh cốt thép trong vùng chịu nén thì không phải uốn móc nhưng
phải buộc kẽm dẽo quanh chỗ nối. Đoạn ghép chập phải dài 20d-40d b).
b/ Nối hàn: Có các kiểu sau đây:
+ Nối đối đỉnh
+ Nối ghép chập
+ Nối ghép táp
+ Nối ghép máng
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

Các mối nối giữa các thanh thép
c/ Nối bằng bu-lông,đai ốc:
Công nghệ nối cốt thép bằng bu-lông,đai ốc là công nghệ tiên tiến được ứng dụng
rộng rãi,phổ biến trong các kết cấu kiến trúc hạ tầng ở Việt Nam cũng như của thế
giới.
* Ưu điểm:
+ Chất lượng mối nối ổn định và độ tin cậy cao
+ Cốt thép làm việc đồng tâm
+ Thời gian thi công nhanh, công việc tạo ren sẽ được làm trước.
+ Phạm vi ứng dụng rộng rãi, thích hợp dùng cho loại thép CII, CIII có đường kính
từ 16 đến 50mm.
+ Bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.
+ Công nghệ tiên tiến, thích hợp với các công trình đòi hỏi chất lượng mối nối cao.
+ Năng lượng tiêu thụ thấp, tiết kiệm khối lượng lớn thép ngắn và đầu mẩu.
+ Mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt với cốt thép có đường kính trên 20mm
* Nhược điểm:
+ Yêu cầu kỹ thuật của mối nối ren rất cao(đầu ren chỉ cần bị mẻ một ít, là sẽ rât
́
khó thi công )
+Thép phải đúng tiêu chuẩn về kích thước và hình dạng.
+ Yêu cầu nghiêm ngặt trong công tác vận chuyển và bảo quản.
`
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

Máy tiện ren Nối thép bằng bu-lông đai ốc


6/ Nội dung kiểm tra, giám sát:
* Vận chuyển cốt thép phải thõa mãn các yêu cầu sau:
- Không làm hư hỏng và biến dạng cốt thép.
- Cốt thép buộc theo từng chủng loại để tránh nhầm lẫn.
- Phân chia thành bộ phận phù hợp với công tác vận chuyển và lắp dựng.
* Kiểm tra thép trước khi lăp dựng:
́
Bề mặt sạch, không dính bùn, không có vẩy sắt và các lớp gỉ, các thanh sắt bị
giảm tiết diện không được vượt quá 2% đường kinh, nếu vượt quá thì phải sử dung với
́ ̣
tiết diện thực tế hoặc loại.
* Công tác lắp dựng cần bảo đảm:
- Các bộ phận lắp trước không gây trở ngại cho các bộ phận lăp dựng sau.
́
- Có biên phap ổn định vi trí cốt thép để không bị biến dạng trong quá trình
̣ ́
thi công.
- Các con ke cần đặt tại vị trí thích hợp tùy theo mât độ cốt thep, mặt băng thi công.
̣ ́ ̀
Không lớn hơn 1m 1 điêm kê, con kê có chiêu dày băng chiêu dày lớp bê tông bảo vệ,
̉ ̀
làm bằng vât liêu ko ăn mon côt thep cà phá huy bê tông.
̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉
* Kiêm tra thép lắp dựng đã đúng chủng loại, đúng kích thước hay chưa. So sánh hiện
̉
trang và bản vẽ thiêt kê.
̣ ́
* Kiểm tra chi tiết buộc, neo thép, khoảng cách theo đai. Kiểm tra chủng loại cối thép,
̉ ́ ́
kiêm tra môi nôi:
- Bề mặt nhẵn không cháy, không dứt quang, không thu hep cuc bộ và không có bột.
̃ ̣ ̣
-Bảo đảm chiều cao, chiêu dài đường hàn theo đung thiết kê.
̀ ́ ́
-Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và uốn cong. Trong một măt căt tiêt diện không
̣ ́ ́
nối quá 50% diện tích thép chịu lực với thép có gờ và 25% với thép trơn.
Với thép sàn cân kiểm tra khoảng cách thép đan san, kiêm tra xem thep mũ có bị đạp
̀ ̀ ̉ ́
dẹp xuống không (rất thường gặp). Những chỗ chừa lỗ như hộp gain thì cân tăng
cường thép gia cường xung quanh.
Với thép dâm cân kiểm tra loại thep, vị trí nối thép (trường hợp sai rât hay gặp là
̀ ̀ ́ ́
thép chịu moment âm ở gôi mà lại nôi ngay gôi, thep chịu moment dương ở nhịp mà lại
́ ́ ́ ́
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

nối ngay nhịp), vị trí đặt thép trí đăt thep tăng cường (trường hợp sai thường găp là đặt
̣ ́ ̣
quá sát với thép chủ hoặc đặt ngay giữa dầm).
* Kí biên ban nghiệm thu thép.
̉


7/ Gia công và lắp dựng cốt thép trên công trường:
Cốt thép được gia công, cắt uốn từ bên dưới theo thiết kế và được cẩu lắp lên vị trí
lắp dựng.
a. Lắp đặt cốt thép cột:
* Trình tự lắp đặt như sau:
- Dùng vam uốn thép chờ cho đúng tim cột ( chiều cao thép chờ là 1000mm).
- Cốt thép dọc được cắt theo tính toán và được dựng lên cùng với cốt đai. Trước
tiên chúng được buộc với thép chờ dưới chân cột với khoảng cách đai vùng nối là
100mm.
- Luồn số đai cần thiết vào cột, lắp dựng giàn giáo để đứng buộc cốt đai.
- Buộc thép đai đã được gia công với khoảng cách theo thiết kế.
- Chú ý thả dọi ngầm để cốt thép dựng lên tương đối thẳng đứng để khi ghép cốp
pha được dễ dàng.
b. Lắp ghép cốt thép dầm:
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

- Sau khi lắp đặt xong cốp-pha ta tiến hành đặt cốt thép, ta dùng để đỡ những dầm
thép hở cao hơn so với cốp-pha sau đó mới hạ cốt thép xuống dầm.
` - Luồn cốt đai vào, sắp xếp cốt đai theo vị trí, sắp xếp cốt thép dọc, thép cấu tạo,
thanh tăng cường và tiến hành buộc dây thép để tạo thành mặt khung vững chắc.
- Chú ý khoảng cách giữa các cây thép để đảm bảo bê tông lọt được.
- Khoảng cách neo cốt thép dầm vào cột, tường phải đúng theo thiết kế.
c. Lắp đặt cốt thép sàn:
Đặt cốt thép dầm chính trước cốt thép dầm phụ sau và cốt thép sàn sau cùng. Vị cốt
thép luồn qua khung cốt thép dầm cho nên sau khi đã buộc xong cốt thép dầm mới rải và
buộc cốt thép sàn. Ở dây ta đặt cốt mũ chịu momen âm cho vùng gần gối.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
d. Lắp đặt cốt thép cầu thang:
- Sau khi tháo cốp-pha sàn,hoàn thành phần thô của sàn thì công tác xây dựng cầu
thang là vô cùng cần thiết.Việc đóng cốp-pha cầu thang gần tương tự như cốp- pha sàn
nhưng phức tap hơn, tiếp đó ta tiến hành đặt cốt thép.
̣
` - Luồn cốt đai vào, sắp xếp cốt đai theo vị trí, sắp xếp cốt thép dọc, thép cấu tạo,
thanh tăng cường và tiến hành buộc dây thép để tạo thành mặt khung vững chắc.
- Chú ý khoảng cách giữa các cây thép để đảm bảo bê tông lọt được. Đồng thời cần
đảm bảo khoảng cách giữa các cốt thép khi đặt cốt thép lên trên mặt nghiêng củ cốp-
pha cầu thang.
- Khoảng cách neo cốt thép sàn cầu thang vào cột, tường và vào dầm chính phải đúng
theo thiết kế.
- Ngay tai vị trí câu thang tiêp với san , hay chiêu nghỉ thì thep được bố trí 2 lớp trên và
̣ ̀ ́ ̀ ́ ́
dưới , lớp trên là để chiu momen âm.
̣
- Phia dưới chiêu nghỉ , cân phai có dâm chiêu nghỉ để lam nhiêm vụ truyên tai lực từ
́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉
̀
câu thang lên côt.̣
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
8. Lôùp baûo veä
Ñeå ñaûm baûo chieàu daøy quy ñònh cuûa lôùp beâ toâng baûo veä ngöôøi ta ñuùc
saün
nhöõng mieáng keâ baèng beâ toâng nhỏ coù chieàu daøy băng chiêu day cua lớp bêtong
̀ ̀ ̀ ̉
bao vệ . Nhöõng mieáng keâ naøy naèm giöõa coát theùp vaø ban coáp pha, chung ñöôïc
̉ ̉ ́
buoäc chaët vaøo coát theùp baèng daây keõm.


VII/ VẤN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG:
1/ Thi công cốp pha dàn giáo:
Phải đảm bảo chân cột chống cốp pha tỳ lên nơi ch ắc ch ắn, n ếu tỳ lên n ền đ ất thì
phải tỳ lên lớp ván lót hay thanh dầm phân bố lực.
Phải giằng chống hệ dàn giáo ổn định, các mối nối phải liên kết chắc chắn.
Bất kỳ vị trí nào cũng phải đảm bảo chân cột dàn giáo thật thẳng đứng.
Không được gò ép các thanh giằng mà phải điều chỉnh độ th ẳng đ ứng và đ ộ ngang
của dàn giáo cho đến khi lắp thanh giằng dễ giàng.
Đặt hệ giằng chéo trong mặt phẳng ngang của dàn giáo không gian.
Chiều cao các dàn giáo trụ lớn hơn 3 lần chiều rộng nh ỏ nh ất thì ph ải giàng chúng
lại với nhau.
Kiểm tra tốc độ và vị trí đổ bê tông sao cho tải trọng lên cốp pha không quá tải
trọng trong thiết kế.
Việc tháo giỡ dàn giáo, cốp pha sàn sau đó đặt l ại cây ch ống đ ỡ bên d ưới ph ải h ết
sức thận trọng. Không đặt các tải trọng thi công khác lên trên bề m ặt bê tong ch ưa c ứng
chắc hoàn toàn.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

2/ Thi công cốt thép:
Máy gia công cốt thép đặt ở gần vị trí với vật liệu, do công nhân chuyên nghi ệp s ử
dụng.
Vỏ các động cơ, máy điện phải được tiếp đất. Kiểm tra lại các vỏ cách điện của
thanh kẹp giữa que hàn và của đường dây điện trước khi hàn. Đóng mở mạch điện
hàn băng cầu giao che kín. Người thợ hàn phải được trang bị qu ần áo, găng tay phòng
̀
hộ, mặt nạ kính đen bảo vệ mắt khỏi tia hàn. Ph ải s ơ tán v ật li ệu d ễ cháy tr ước khi
thi công hàn trên cao. Không tiến hành hàn khi mưa giông, che mưa cho tiết bị hàn.
Phải có quạt, ánh sáng đầy đủ thông gió khi hàn trong hầm và khu vực kín.
Lắp đặt cốt thép phải lưu ý:
- Lắp đặt cốt thép cho các cấu kiện cao nh ư cột, t ường cao trên 2 mét ph ải có 1 sàn
thao tác, rộng trên 1m, có lan can cao hơn 0,8m. Công nhân không đ ược đ ứng trên
khung thép để buộc và hàn, đi lên cốt thép sàn theo đường ván gỗ, rông khoảng 0.3-
̣
0.4 m đặt trên các giác niễng.
- Không được xếp quá nhiều cốt thép trên sàn.
̀
PHÂN 2 : THỰC TÂP TAI XƯỞNG
̣ ̣
I/ Mục tiêu:
Giúp sinh viên bước đầu làm quen với các dụng cụ xây dựng thông dụng của
người công nhân, nắm vững một số thao tác cơ bản trong thi công các công trình và biết
cách kiểm tra các cấu kiện.
II/ Phương pháp:
Sinh viên được giảng viên thực tập hướng dẫn phần lý thuyết, quan sát thầy làm
mẫu và sau đó thực hành theo nhóm. Cuối buổi thầy có kiểm tra, đánh giá và nhắc nhở
để rút kinh nghiệm.
Thời gian thực tập tại xưởng: hai tuần (từ ngày 26-3-2012 đến ngày 31-3-2012
và từ ngày 2-4-2012 đến ngày 7-4-2012 vào các buổi thứ 3,5,7 hàng tuần).
III/Báo cáo thực tập:
1/Thứ 3 ngay 27-3-2012:
̀
*Buổi sáng: Giảng viên giới thiệu sơ lược, cách kiểm tra các dụng cụ thường dung
̀
trong xây dựng và xếp gạch theo cấu tạo tường, xây tường 220.
1.1/Các dụng cụ dùng trong xây dựng:
-Bay xây: là dụng cụ xây trát cầm tay chủ yếu của người thợ, thường làm bằng
thép có độ đàn hồi cao.
-Thước tầm: đây là loại thước dài khoảng 1,4m bằng gỗ thông hoặc nhôm, nhẹ,
dễ thao tác, ít cong vênh. Thước này dùng để kiểm tra mặt phẳng tường, phương thẳng
đứng của cột trong khi xây, đặc biệt cần thiết trong công tác tô trát tường, nền.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

-Nivo: có hai loại:
+Nivo thước ngắm: kiểm tra mặt bằng, mặt đứng, mặt nghiêng nhờ cân bằng
giọt nước. Thước thường làm bằng nhựa hoặc nhôm.
+Nivo ống nước: là một ống dây nhựa dài, trong suốt chứa nước bên trong
dùng để kiểm tra cốt độ cao của những cấu kiện ở khoảng cách xa mà nivo thước ngắm
không thể kiểm tra được.
-Bàn xoa: là một dụng cụ bằng gỗ, phẳng dùng trong quá trình tô trát.
-Thước góc: bằng thép, dùng để kiểm tra góc vuông.
-Quả dọi: dùng để kiểm tra phương thẳng đứng.
-Ngoài ra còn có thước dây, xẳng, xô, dây căng,..
1.2/Cách kiểm tra dụng cụ:
-Nivo: chọn một mặt phẳng thẳng đứng, áp nivo theo chiều trọng lực (nếu kiểm
tra phương đứng) hoặc đặt nivo nằm ngang ( nếu kiểm tra theo phương ngang), điều
chỉnh giọt nước cân bằng, vạch một đường thẳng theo cạnh nivo. Sau đó quay nivo 1800
rồi áp vào đường thẳng vừa kẻ. Nếu giọt nước cân bằng năm giữa thì nivo chính xác.
̀
Ngược lại thì nivo không chính xác. Đối với nivo thước dây phải đảm bảo dây không bị
gấp, bị thủng, không có bọt khí trong cột nước, hai đầu phải hở.
-Thước tầm: áp vào một mặt phẳng, kẻ đường thẳng theo cạnh thước cần kiểm
tra. Lật thước 1800, áp cạnh thước khi nãy vào đường thẳng vừa vẽ. Nếu cạnh thước
trùng đường thẳng thì cạnh cần kiểm tra thẳng.
-Thước góc: áp thước vào một mặt phẳng, vạch một đường thẳng theo một cạnh
của thước. Trên đường thẳng vừa vẽ,chọn một điểm ở khoảng giữa. Đặt một cạnh của
thước góc trùng với đường thẳng, góc thước trùng với điểm vừa chọn, kẻ đường thẳng
theo cạnh còn lại.Lật thước 1800, đặt góc thước vào nơi giao nhau của hai đường thẳng,
điều chỉnh sao cho một cạnh của thước trùng với một trong hai đường thẳng vừa kẻ.
Nếu cạnh còn lại trùng với đường thẳng kia thì thước chinh xac.
́ ́
-Bàn xoa: dung thăng ap vao măt xoa để kiêm tra độ phăng.
̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̉
*Buổi chiều: -Cấu tạo khối xây.
- Cách xếp gạch trong khối xây.
+Gạch xây phải có cường độ, kích thước, hình dáng, chủng loại đúng theo yêu
cầu thiết kế. Trước khi xây, gạch phải có đủ độ ẩm cần thiết.
+Vữa xây phải đúng chủng loại, đúng mác thiết kế, được trộn đều, không lẫn tạp
chất, không bẩn.
+Khối xây phải đúng vị trí, đúng hình dáng, kích thước theo thiết kế, có đủ các lỗ
chứa sẵn theo phương án thi công và yêu cầu thiết kế.
+Khối xây phải đặc chắc, đầy mạch vữa, không trùng mạch. Các mạch vữa phải
đứng ít nhất cách ¼ viên gạch, mạch ngoài được miết gọn. Những chỗ ngừng
xây, khi xây tiếp phải được vệ sinh, tưới ẩm.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

+Từng lớp gạch xây phải ngang bằng, khối xây phải thẳng đừng và phẳng mặt.
Góc khối xây phải vuông và đúng theo thiết kế.
+Cấu tạo khối xây:
5 cát + 1 xi măng = mác xi măng 75.
7 cát + 1 xi măng = mác xi măng 50.
Để khối xây đảm bảo liên kết tới, tại các vị trí đặc biệt, phải tuân thủ theo chỉ dẫn
theo yêu cầu.Dưới đây là một số hình ảnh của tường xây:

a/Tường góc 220×110:

-Lớp thứ nhất: -Lớp thứ 2:
1/2 viên ga?h
c
-Lớp thứ 3: - Lớp thứ 4 :
1/2 viên ga?h
c
-Kể từ lớp thứ năm lặp lại lớp 1.

b/Tường 220×220:
-Lớp thứ nhất: -Lớp thứ 2:
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
- Lớp thứ 3: - Lớp thứ 4:
Kể từ lớp thứ năm lặp lại lớp 1.

Xây tường 220 theo cách thực hành.
Sau khi xem Thầy thao tác mẫu, sử dụng các dụng cụ đã giới thiệu thực hành theo
nhóm 3 sinh viên xây tường cao 10 lớp.
2/Thứ 5 ngày 29-3-2012:
*Buôi sang: Xây tường 220 mm, chiều cao 1,2 m
̉ ́
-Tay thuận cầm bay để lấy vữa, tay kia cầm gạch. Xếp gạch theo hướng vuông
góc khối xây. Nếu gạch khô thì phải tưới nước làm ẩm để gạch không hút nước của
vữa tạo mặt phân cách, làm giảm độ dính kết giữa gạch với vữa xây.
-Đầu tiên, lấy trục của tường, sau đó, rãi 1 lớp vữa có chiều dày khoảng từ 0,8-
1,2 cm. Sắp gạch lên lớp vữa, dùng thước tầm kẹp vào lớp gạch lấy phẳng 1 mặt. Xúc
một ít vữa chèn vào các mạch vữa (xăm mạch ).
-Đảo đều vữa trước khi xúc vữa.
-Tầm thao tác thuận tiện là 1,2-1,6 m, nếu 1 người thì không quá 1,5 m.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

-Cứ tiếp tục xây như vậy cho đến khi tường đạt độ cao từ 1,2-1,5 m là được,
không nên xây quá cao vì sức nặng của gạch đè các lớp vữa phía dưới gây ra sự chênh
nhau không đều và làm nghiêng tường.
-Kết hợp thước tầm với nivo thẳng, kiểm tra độ thẳng đứng, độ phẳng mặt của
bức tường xây.
Bức tường xây đạt yêu cầu khi các mạch vữa từ trên xuống dưới đều nhau, tường
phẳng, không nghiêng.
-Khi xây chú ý ép chặt các mạch vữa, chèn vữa vào các khoảng trống, lỗ hở, tránh
làm giảm khả năng chịu lực của tường.

*Buổi chiều:Xây tường góc 220x220 mm. (hình minh họa).
3/Thứ 3 ngày 3 - 4 -2012:
*Buổi sáng: Xây tường 220x110 mm chừa mỏ nanh và mỏ giật.
+Có 3 loại mỏ của tường:
-Mỏ giật: dùng cho tường chịu lực. Mỏ giật áp dụng cho tường chịu lực, mỏ chừa
giật theo từng bậc. Khi xây 1 bức tường dài thì chứa 2 mỏ giật ở 2 đầu căng dây để xây
phía trong. Người xây chừa mỏ giật là người thợ co tay nghề cao, xây chuẩn.Tùy theo
điều kiện làm viêc, không gian đi lại mà người thợ chừa mỏ giật ngiều hay ít.
-Mỏ nanh: dùng cho tường lửng, tường không chịu lực. Mỏ nanh áp dụng cho
tường lửng, tường không chịu lực. Khi xây, người thợ đưa ra 1 viên gạch làm gờ xây
tiếp bờ khác, nhằm tạo sự liên kết giữa những tường.Nhược điểm của mỏ nanh là lớp
vữa không lấp đầy vào khe hở được. Chính nhược điểm này làm giảm khả năng chịu
lực của tường.
Câu tao mỏ giât
́ ̣ ̣ Câu tao mỏ nanh
́ ̣
-Mỏ hốc: dùng cho tường lửng liên tục. ( nhà tạm, nhà vệ sinh nhiều ngăn ) không
chịu lực nhiều.Mỏ hốc chứa ở giữa nhánh của 1 bức tường, tùy theo điều kiện thi công
mà người thợ chừa mỏ hốc.Mỏ hốc có nhược điểm như mỏ nanh nhưng có đặc điểm là
nếu khi xây, người thợ quên chứa mỏ hốc thì sau khi xây xong, có thể dùng búa đập viên
gạch, ở đó sẽ tạo ra được mỏ hốc.
*Buổi chiều: Xây tường 110mm. (hình minh họa).
Xây tường dài khoang hơn 4m, chiều cao 1,2 m.
̉
-Xây lớp gạch đầu tiên phải đặt đúng trục của tường.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

-Dùng thước tầm kẹp vào lớp gạch lấy phẳng 1 mặt. Xúc 1 lượng vữa chèn vào
các mạch vữa ( xăm mạch ).
-Xúc 1 lượng vữa đổ lên lớp gạch, dùng bay dàn đều mặt lớp vữa, chiều dài lớp
vữa này dài hơn chiều dài viên gạch một ít. Xúc một ít vữa đắp lên đầu viên gạch, hạ
viên gạch xuống rồi điều chỉnh cho thẳng với lớp gạch dưới. Kiểm tra cạnh dưới của
viên gạch trên thẳng với cạnh trên của viên gạch dưới.Xếp gạch sole như hình vẽ, tránh
trùng mạch và thẩm mỹ.Cứ tiếp tục xây như vậy cho đến tầm 1,2-1,5 m là được.
-Khi xây hết mặt lớp nên dùng dây căng 2 đầu để xây lớp tiếp theo được chuẩn
hơn.
-Dùng thước tầm kếp hợp nivo thẳng để kiểm tra độ thẳng đứng, độ phẳng mặt
của bức tường xây.

4/Thứ 5 ngày 5 - 4 -2012:
*Buổi sáng: Xây trụ tiết diện 330x330 mm, chiều cao 1,2 m.
-Xác định 2 trục của trụ, đánh dấu lên trên móng hoặc trên mặt đât.Khi đã có móng
́
thì rãi lớp vữa, sau đó, tùy theo kích thước của từng loại trụ mà đặt viên gạch đầu tiên
cho đúng và cân đối.
-Căng dây thẳng đứng từ trên xuống, cố định 1 đầu dây ở phía trên, đầu dây dưới
gắn với chân trụ.
-Dùng dây dọi ngắm và điều chỉnh sao cho đây thẳng đứng ở cả 2 mặt ( mặt đứng và
mặt bên ). Cũng có thể căng 2 dây 2 bên cạnh trụ ở mặt đứng phía dưới.
-Cũng như tường, trụ chỉ được trực tiếp xây đến chiều cao khống chế từ 1,5 m trở
xuống. Khi trụ cần xây có chiều cao lớn thì cần lắp ván đứng bao quanh để công tác bao
xây đạt độ chuẩn cao và dễ thi công.
-Khi đã đặt gạch và vãi lớp vữa thì không nên dùng bay hoặc búa gõ vào gạch dễ làm
cạnh trụ không chính xác, không thẳng.
-Dùng thước tầm kết hợp nivo thẳng (có thể dùng dây dọi ) để kiểm tra độ thẳng
đứng của trụ.
-Nếu trụ xây rỗng ruột thì ở đó có thể cho thêm cốt thép vào và đổ bê tông.
-Sau khi xây xong, phải miết gọn các mạch vữa và làm sạch các mạch của trụ.
-Cấu tạo trụ xây 330x330 mm:

Lớp 1 Lớp 2
*Buổi chiều: Xây bậc cấp cầu thang, xây tam cấp.
+ Các bộ phận của cầu thang gồm:
• Dầm chân thang
• Bản thang
• Chiếu nghỉ
• Dầm chiếu nghỉ
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

• Dầm chiếu tới
• Tay vịn
+ Cách chia bậc cầu thang để thi công.
-Đo chiều cao của vế thang từ mặt chuẩn lên đến mặt trên chiếu nghỉ. Lấy chiều
cao đó – 5cm rôi chia cho số bậc cần làm ta có chiều cao của mỗi bậc.
̀
-Đo chiều dài từ đàu dầm chân thang cho đến đầu dầm chiếu nghỉ theo phương
ngang. Lấy chiều dài chia cho số bậc cần làm, ta có chiều rộng của mỗi bậc thang.
-Từ điểm đầu của thân thang xây lên chiều cao (Hb) và chiều rộng (Bb) của bậc
thang đầu tiên. Căng dây 2 bên thân thang từ đỉnh bậc đầu tiên đến bậc trên cùng của
vế thang. Dùng dây nhỏ buộc khoảng cách cố định để đánh dấu vị trị từng bậc thang, từ
đó người thợ sẽ tiến hành xây.
+Tiến hành xây bậc:
-Bậc cầu thang phải được xây gạch đặc, không được xây ngang viên gạch vì khi
bước lên, gạch sẽ bị lật.
-Tùy theo chiều cao bậc thang và người thợ đăt gạch nằm, gạch đứng hay điều
chỉnh mạch vữa dày, mỏng khác nhau.
-Khi xây, đặt gạch ở 2 bên thân thang trước, sau đó căng dây ngang bậc để đặt
gạch cho thẳng, một đầu viên gạch phải thật thẳng với phương dây.
-Tiến hành cho đủ mặt bậc, chèn vữa vào các khe hở, rãi vữa đẻ tạo mặt bằng
cho bậc thang,
-Tương tự xây như vậy cho tất cả các bậc còn lại. Chú ý là xây từ dưới lên trên,
khi xây, bậc trên phải dùng ván lót bậc dưới để có chỗ ngồi xây mà không làm hỏng bậc
dưới.
-Ban thang là khối bê tông, do đó trước khi xây bậc thang, ta phải tưới nước đủ
̉
ẩm và rãi lớp hồ xi măng để tăng độ dính trong bản thang và bậc thang.


mui bac
day cang

5/Thứ 7 ngày 7 - 4 -2012:
̉ ́
(Buôi sang)
*Công tác cốt thép để đổ dầm bê tông :
- chuẩn bị: cát, đá, xi măng, nước và các dụng cụ dùng để đổ bê tông, chuẩn bị 2
thanh thép đường kính 10 mm, chiều dài 2650 mm, 2 thanh đường kính 8 mm, chiều dài
2650 mm, 21 thép đai, chiều dài 0,5 m.
- Cấp phối bê tông M200 (B15)
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

+Cát : 36,7 kg. +Đá : 54,1 kg.
+Xi măng: 15,4 kg. +Nước :9,6 l.
* Đuc 3 mâu bêtông kich thước 15*15*15.
́ ̃ ́

Một số hình ảnh thực tập tại xưởng:
Tường 220
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Tường goc 220*220
́
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Mỏ giật
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Mỏ nanh
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Tường 110
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Trụ 330x330
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******
Cốt thép Khuôn đúc
Dầm bê tông
KINH NGHIỆM RÚT RA SAU ĐỢT THỰC TÂP :
̣
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

Đợt thực tập tuy ngắn nhưng đã nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của em trong
công tác xây dựng. Thực tế cho thấy công tác thi công là công tác r ất ph ức t ạp và nhi ều
thử thách, mỗi công tác, hành động đều phải có sự tính toán hợp lý đòi hỏi người cán bộ
phải nhanh nhen xử lý tình huống logic thông minh, bên c ạnh ki ến th ức chuyên môn thì
̣
khả năng lãnh đạo tổ chức là yếu tố quyết định hiệu quả của công tác thi công cả về
chất lượng, chi phí và tiến độ.
Một số hiêu biêt về tổ chức và phân công lao đông tai công trường :
̉ ́ ̣ ̣
1/ Sự phân cấp quản lý vĩ mô:
Đứng đầu công trường có ban chỉ huy công trường (người đứng đầu là Chỉ huy
trưởng công trình), kế đó là các đội xây dựng (đứng đầu là đội trưởng). Đ ể đ ảm b ảo
yêu cầu chất lượng công trình có hai hệ th ống giám sát: h ệ th ống giám sát c ủa công ty
tư vấn và hệ thống giám sát của chủ đầu tư.
Ban chỉ huy công trường có nhiệm vụ điều khiển công trường ở cấp độ vĩ mô để
đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Các đội xây dựng nh ận nh ững hạng mục
công trình nhất định và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thi công c ủa nh ững
hạng mục đó. Các giám sát công trường chịu trách nhiệm đảm bảo cho nh ững h ạng
mục thi công đúng theo bản vẽ, đảm bảo chất lượng. Môi công việc xong đ ều ph ải
̃
được nghiệm thu, có chữ ký của giám sát mới được chuy ển sang công vi ệc khác. M ỗi
ngày ban chỉ huy viêt nhật ký công trường cho cả công trường và đội xây.
́
2/ Sự điều hành, quản lý ở của các đội xây dựng:
a/Về nhân sự :
- Với kỹ sư
Phân việc theo công trình. Với cách phân việc như vậy thì mỗi kỹ sư ch ỉ cần nắm
vững công trình mình phụ trách, theo dõi được hết tất cả các chi tiết công vi ệc. Phân
việc theo cách thứ 2 sẽ tránh được công tác không khớp với yêu cầu với nhau. Nếu ta
tiến hành theo công tác chuyên môn hóa, mỗi kỹ sư chuyên một phần công tác thì đòi hỏi
khả năng tổ chức cao, có sự phối hợp nhịp nhàng, tuy nhiên do công trường lớn nhiều
công tác nên nếu làm như vậy thì đòi hỏi một trình độ quản lý mà ít có công ty có th ể
đáp ứng.
- Với công nhân
Tiến hành công việc theo tổ đội chuyên nghiệp. gồm có các tổ sau: tổ coffa, tổ cốt
thép, tổ bê tông, tổ lao động. Mỗi tổ chỉ làm một công việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên
đôi khi có thể ghép tổ coffa với tổ bê tông làm một: dựng coffa xong thì ch ịu luôn trách
nhiệm về đổ bê tông hoặc ghép tổ cốt thép với tổ coffa. Tuy nhiên hay nh ất là tách riêng
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******

từng tổ đội chuyên biệt. mỗi tổ đội có một tổ đội trưởng, chịu trách nhiệm chung cho
toàn đội.
Tính lương cho các tổ đội chuyên nghiệp theo khối lượng. Tính toán theo kh ối
lượng nghĩa là tổ đội làm đến đâu hưởng lương đến đây, làm nhanh thì được giao
nhiều, hưởng lương nhiều hơn.
Tính theo cách này thì kích thích công nhân tăng năng su ất lao đ ộng nh ưng đôi khi
cũng chính vì vậy nên công nhân làm dối, làm ẩu, do đó cần phải giám sát chặt chẽ.
Tính theo ngày công nghĩa là mỗi ngày làm việc thì lãnh lương của một ngày.
Tính theo cách thứ hai không kích thích được công nhân tăng năng suất lao động
nhưng công việc sẽ được tiến hành tương đối kỹ lưỡng hơn.
- Với những cá nhân khác:
Trong mỗi tổ đội đều có thủ kho coi kho, quản lý việc xuất, nh ập các thi ết b ị,
vật liệu trong kho và người đi điểm danh số công nhân và cán bộ k ỹ thu ật trong các t ổ
đội tham gia lao động trong ngày làm việc đó.
Tổ chức nguồn nhân lực phải hợp lý, chặt chẽ tránh xảy ra tình trạng công
trường thì quá nhiều người, khi thì quá ít người.
Để thuận tiện cho việc quản lý, đáp ứng nhu cầu nhân công cần phải lập bảng
tiến độ kế hoach, bản tiến độ thực tế, bản yêu cầu nhân l ực so sánh công vi ệc đ ể b ảo
đảm luôn đủ người để thi công, đông thời điều hòa nguồn nhân lực không quá đông vào
một lúc.
b/Về tài nguyên vật liệu và dụng cụ thi công
Công ty sẽ cung cấp cho các tổ đội nguyên vật liệu và dụng cụ thi công, có biên
bản ký nhận giữa người giao và người nhận. Sau đó trong đội s ẽ phân công dụng c ụ thi
công cho các tổ đội chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc, có th ể điều chỉnh lượng
dụng cụ thi công giữa các tổ đội cho nhau.
3/ Phân cấp chỉ huy:
Trong công trường phải có phân cấp chỉ huy để bảo đảm sự thống nhất.
+ Cấp dưới có thể đề xuất ý kiến nhưng phải theo lời cấp trên. Công nhân ph ải
theo lời cán bộ kỹ thuật. Chỉ huy trưởng công trường là người có quy ền quy ết đ ịnh t ạm
thời lớn nhất trong công trường.
+ Các cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công, cán bộ của đơn vị giám sát ph ải đội
nón bảo hiểm màu trắng, công nhân đội nón bảo hộ màu vang, an toàn viên đ ội nón b ảo
̀
hộ màu xanh nhạt, có dán nhãn hiệu công ty, công nhân đi ện n ước đ ội nón b ảo h ộ màu
xanh đậm.
Trêng ®H b¸ch khoa

Khoa XDDD&cn B¸o c¸o thùc tËp c«ng nh©n
******Kinh ngiệm rút ra sau đợt thực tập:
Thực tập công nhân nằm trong chương trình đào tạo của nhà trường. Trong thời gian
ngắn thực tập, dưới sự hướng dẫn của thầy cô và các anh chị tại công trường, các sinh
viên có cơ hội tìm hiểu,tiếp cận với ngành nghề mình đang học,cùng làm việc với cac ́
anh đi trước, học hỏi và thực tập nhiều kỹ năng mới, trở nên độc lập, tự tin hơn. Qua
đợt thực tập nay, chúng em rút ra một số kinh nghiệm như sau:
+ Đảm bảo làm việc đúng tác phong, đúng giờ qui định.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, đảm bảo hiệu quả công việc.
+ Cần thích ứng nhanh với môi trường làm việc dù ở bất cứ nơi đâu.
+ Cần tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước.
+ Lao động cần cù, sáng tạo trong công việc, phát huy đúng năng lực của mình.
+ Vân đề an toan lao đông luôn được đăt lên hang đâu trong suôt quá trinh thi công.
́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀
Trên đây là báo cáo thực tập công nhân năm tuần tại xưởng và tại công trường. Đợt
thực tập đã giúp chúng em biết thêm được nhiều kiến thức, những bài học mà ở trên lý
thuyết không thể biết được. Thực tập công nhân giúp mỗi chúng em nhận thức và hiểu
rõ hơn về thực tế của công trình. Thời gian tuy ngắn nhưng cũng đã giúp mỗi sinh viên
hình dung được công việc của mình sau này và phần nào giúp chúng em có em những
hiêu biêt thực tế về các môn học sắp tới.
̉ ́
Qua đây, chung em xin chân thanh cam ơn quý Thây cô và cac anh kĩ sư đã giup chung
́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́
em hoan thanh tôt đợt Thực tâp lân nay. Kinh chuc quý Thây cô, cac Anh manh khoe,
̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉
hanh phuc và có nhiêu niêm vui mới trong cuôc sông.
̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản