Báo cáo thực tập nghề nghiệp công trình "Nhà làm việc và các hạng mục xây dựng"

Chia sẻ: hongvan_8_3

So sánh hai biện pháp thi công cơ giới và thủ công : Biện pháp đào đất bằng cơ giới :là dung máy móc để đào đất (máy đào) là biện pháp hiệu quả khi đào đất cho công trình xây dựng nó tiết kiêm thời gian và tiền bạc. Biện pháp đào đất bằng thủ công: là dùng sức người với các công cụ cuốc xẻng ,xà beng .Phương pháp này không hiệu quả và không tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo thực tập nghề nghiệp công trình "Nhà làm việc và các hạng mục xây dựng"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
KHOA KỸ THẬT CÔNG NGHỆ
------- -------BÁO CÁO THỰC TẬP
NGHỀ NGHIỆP
Đơn vị thực tập:
C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN NHƠN HÒA
Công trình:
NHÀ LÀM VIỆC VÀ CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG
SVTH : NGUYỄN HỮU HOÀNG THƯƠNG
Lớp : K3C69A
Niên khóa : 2009 -2011
Quy Nhơn, ngày 20 tháng 07năm 2010Nguyễn hữu hoàng Thương Trang1
Lớp:K3C69A
MỤC LỤC

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP ............. 3
B.Giới thiệu chung về công trình thực tập: .......... 3
2. Công tác đào đất: ................................................. 4
3.Các công tác gia cố nền của móng: ..................... 6
4.Công tác xây : ........................................................ 6
4.4. .................................. Phương pháp đỡ giáo xây:
................................................................................... 7
Phương pháp lắp ván khuôn cho kết cấu của công
trình : ...................................................................... 11
5.4.Phương pháp gia công cốt thép: ..................... 12
5.5 .Phương pháp buộc thép: ................................ 12
Các loại công trình đã thực tập: ........................... 13
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang2
Lớp:K3C69A
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc

         BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP     
Kính gởi :- Ban giám hiệu Trường ĐH Quang Trung
- Khoa kĩ thuật xây dựng
- Giám đốc C.Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa
- Kỹ sư cùng các cung các kĩ thuật giám sát công trình
Em tên :Nguyễn hữu hoàng Thương là sinh viên lớp K3C69A Trưòng Đại Học
Quang Trung
Qua thời gian được học trên lớp với nhiều kiến thức mà các thầy(cô) truyền đạt
nhưng em còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Được sự đồng ý của Ban giám
hiệu và khoa kĩ thuật xây dựng Trường Đại Học Quang Trung đã cho em đi thực
tập tại C.Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa
Trong quá trình thực tập nghề nghiệp em đã học tập được rất nhiều kinh
nghiệm từ thực tế bổ ích cho bản thân mà bấy lâu nay em vẫn còn nặng về lý
thuyết hơn thực tế .Do vậy hôm nay em viết báo cáo này để trình lên BGH Trường
ĐH Quang Trung ,giám đốc C.Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa và cùng
với cán bộ kỹ sư ,kĩ thuật công trình trong thời gian em đi thực tập
A.Đặc điểm tình hình :
1.Thuận lợi:
- Trong quá trình học tại trường được sự chỉ bảo của các thầy cô em đã có
những kiến thức cơ bản về xây dựng để làm tiền đề cho đợt thực tập nghề
nghiệp này.
- Được sự giúp đỡ tận tình của giám đốc và đội ngũ các kỹ sư đã giúp em
hoàn thành tốt dợt thực tập nghề nghiệp này.
2. Khó khăn:
- Vì thời gian thực tập còn hạn chế nên nên những bộ phận công trình còn
chưa hoàn thành xong cho nên hạn chế trong việc tiếp thu kiến thức quan
trọng trong đề cương thực tập nghề nghiệp mà nhà trường đã hướng dẫn .
- Vì lần đầu tiên đi thực tập nên em vẫn còn bỡ ngỡ trong việc tiếp thu kiến
thức thực tế.
B.Giới thiệu chung về công trình thực tập:
Công trình em thực tập là cụm khu công nghiệp Nhơn Hòa bao gồm nhiều hạng
mục xây dựng: nhà làm việc ,nhà công nghiệp và các công trình phụ khác...
Chủ đầu tư và đơn vị thi công:C.Ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa
C.Nội dung thực tập trực tiếp tại công trình:
1.Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng :
- Chọn khu đât cần xây dựng
- Giải tỏa và đền bù
- San lấp mặt bằng và lu ủi để chuẩn bị xây dựng

Nguyễn hữu hoàng Thương Trang3
Lớp:K3C69A
  2. Công tác đào đ t: 
1.1 Có hai cách đào đất : Cơ giới
Thủ công
So sánh hai biện pháp thi công cơ giới và thủ công :
+ Biện pháp đào đất bằng cơ giới :là dung máy móc để đào đất (máy đào) là
biện pháp hiệu quả khi đào đất cho công trình xây dựng nó tiết kiêm thời gian và
tiền bạc
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang4
Lớp:K3C69A
Hình ảnh:đào hố móng tường rào và cổng ngõ
+ Biện pháp đào đất bằng thủ công: là dùng sức người với các công cụ cuốc
xẻng ,xà beng .Phương pháp này không hiệu quả và không tiết kiệm thời gian và
tiền bạc.
Trong công trường biện pháp đào đất thủ công là ít gặp hơn chủ yếu là đào các
hố nhỏ mà máy đào không thể đào được .
Trong công trường biện pháp đào đất bằng cơ giới là thường gặp (đào hố
móng ,đào mương thoát nước…)
2.2 Biện pháp đào đất trong các trường hợp :
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang5
Lớp:K3C69A
+ Đất cứng :khi mà ta đào đất mà găp vùng đất cứng(gặp đá lớn hay nhỏ) thi ta
có thể dung thuốc nổ để phá hủy nhỏ ra rồi dùng máy đào để đào và thi công.
+ Đất mềm hay đất yếu: ta có thể dùng máy đào hay dùng sức người để đào
,nhưng thông thường thì dùng máy đào đào trước rồi sau đó dùng sức người để
chỉnh lại cho hoàn thiện .
+ Đất có mực nước ngầm : ta dùng máy đào hay sức người nhưng đào đất có
mực nước ngầm thì ta thường đào bằng phương pháp thủ công .
2.3 Các biện pháp vận chuyển đất đào ra khỏi khu vực xây dựng:
Vận chuyển đất đào ra khỏi khu vực xây dựng ta dùng:
+vận chuyển đất với cự ly vân chuyển ngắn thì người ta thường dùng xe rùa để
vận chuyển đất
+ vận chuyển đất đi ra xa khỏi khu vực xây dựng người ta thường dùng máy
đào để xúc đất đổ vào các phương tiện vận chuyển (xe tải nhỏ:Chiến thắng ,Hoa
mai…..)để vận chuyển đất ra khỏi khu vực xây dựng và đổ đất ở những nơi thấp
và trũng hơn nơi đào ,các phương tiện vận chuyển để đảm bảo vệ sinh môi trường
thì khi vận chuyển thì phải có bạt che phủ ở trên để đất đá khỏi rơi vãi ra khỏi xe
.Trong quá trình vận chuyển và phải bảo đảm an toàn lao động trong quá trình lao
động .
2.4.Các biện pháp lấp đất:
Lấp đất thường là lấp đất hố móng :trước khi lấp đất hố móng và các thành
phần xây móng thì trước khi lấp móng thì bên B phải thông báo cho bên A đến
nhiệm thu các phần móng được xây dựng và khi nhiệm thu xong thì lấp đất phải
đúng nơi và phải được rải thành từng lớp dày từ 200-300mm và dùng đầm tay
bằng gỗ ,gang đầm,đầm cóc để đầm ,dụng cụ đầm đạt được trọng lượng theo từng
nhóm đất trong khu vực đầm phải đầm từng lớp cùng cao độ ở các vị trí tiếp giáp
với các cấu kiện bê tông ,khi đầm không va đụng mạnh vào các cấu kiện làm ảnh
hưởng đến cất lượng cấu kiện .

3.Các công tác gia cố nền của móng:
3.1.phương pháp đóng cọc tre(tường rào): đối với những hạng mục công trình
nhỏ,thường thì người ta dùng máy đào để ép cọc tre xuống hố móng với độ sâu hố
móng 40cm ,mỗi hố móng ta đóng 16 cọc tre với chiều dài mỗi cọc là 1,2m để gia
cố móng.
Hình ảnh minh họa:
4.Công tác xây :
4.1.Vật liệu chính dùng trong công tác xây :gồm gạch ,đá ,sạn…
Các loại gạch: gạch tuy nen 4 lỗ
6 lỗ
2 lỗ
Gạch thừơng(gồm 6 lỗ,4 lỗ,2 lỗ)

4.2.các loại vữa xây: tùy theo từng hạng mục và từng loại công trình mà ta có các
loại vữa xây khác nhau (dựa vào Mác bê tông)
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang6
Lớp:K3C69A
Cách pha trộn : 3cát +1xi măng+ nước tùy theo do lượng ướt của cát mà ta cho
nước vào cho phù hợp
4.3cách xây từng thực tế :thường thì người ta xây lớp gạch trên cách lớp gạch
dưới 1 lớp vữa chiều dày khoảng từ 2-3cm ,lớp gạch trên phải nằm xo le và lệch
nhau so với lớp dưới .
Hình ảnh: xây tường bằng gạch
4.4. Phương pháp đỡ giáo xây:
Phương pháp này tiến hành khi mà xây hoặc đổ bê tông ở những nơi cao
mà chiều cao con người không thể xây được do vậy phải nhờ giàn giáo
người thợ mới có thể xây được
Yêu cầu khi dựng giàn giáo xây:phải dựng trên vùng đất chắc chắn để
đảm bảo an toàn cho người xây dựng
Vật liệu: + làm bằng các vật liệu tự nhiên :tre,nứa,gỗ…
+ làm bằng sắt .
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang7
Lớp:K3C69A
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang8
Lớp:K3C69A
Hình ảnh : giàn giáo làm bằng gỗ
4.5.Phương pháp vận chuyển gạch và vữa lên cao:
+ phương pháp vận chuyển bằng sức người:là dùng sức người để kéo vữa
và gạch lên cao.
+phương pháp vận chuyển bằng cơ giới : là dùng máy để kéo vữa và gạch
lên cao.
4.6.Cách thức tổ chức công nhân xây:
Tùy vào từng tay nghề của mỗi người thợ mà ta tổ chức và phân công nhiệm vụ
cho phù hợp cho phù hợp với tay nghề của mỗi người thợ
-có những loại thợ: + thợ lành nghề (thợ cả )
+ thợ chưa lành nghề
4.7.Phương pháp tháo dỡ giàn giáo xây và lấp lỗ giao xây trên
tường:
Phải tháo dỡ giáo xây từ cao xuống thấp và phải dỡ từ từ và ấp lỗ giáo xây
trên tường bằng vữa+gạch
5.Công tác bê tông: 
5.1 Bê tông : là hỗn hợp gồm :cát ,sạn, đá,nước,xi măng,chất phụ gia
Tùy vào công trình mà ta có tỷ lệ khác nhau
Cách pha trộn :ta cho cat ,đá ,xi măng ,nước +chất phụ gia vào (nếu có).


Nguyễn hữu hoàng Thương Trang9
Lớp:K3C69A
Mác bê tông là đặc trưng nói về sự chịu bền của bê tông và cường độ chịu nén
của bê tông .Người ta kiểm tra bằng cách lấy một mẫu bê tông đã đủ 30 ngày tuổi
để đem đi nén để kiểm tra Mác bê tông .
Quy trình tạo ra bê tông trên công trường : người ta lấy đá ,cát, xi măng,nước
và trộn theo tỷ lệ thích hợp để có Mác bê tong mong muốn.
5.1.Ván khuôn: được làm bằng vật liệu :ván gỗ,sắt ,thép,bao bì xi măng…
Lắp ván khuôn là làm bằng tay
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang10
Lớp:K3C69A
Hình ảnh: ván khuôn sàn


Phương pháp lắp ván khuôn cho kết cấu của công trình : 
- Dẫn cos chuẩn :đầu tiên trên một mặt sàn ta dùng thướt thép đo lên một
khoảng nào đó chuẩn bị đóng ván khuôn rồi dùng phấn đánh dấu vào vị tri này sau
đó dùng ống nước để cân các vị trí khác (chú ý các mặt trụ đi qua sau này ta phả
cân hết để lấy mặt bằng cho ván khuôn.sau khi cân xong ta kiểm tra cos điểm đầu
và cos điểm cuối phải bằng nhau)
- Đà tải ta dùng cây chống sơ bộ và giằng giữ cho đứng,đà tải đứng vuông
góc với dầm chính để chống đáy dầm chính nằm trên mặt phẳng và phải đúng cao
độ
- Đóng dầm chính :chọn ván khuôn phải phẳng chiều rộng của ván khuôn
bằng chiều rộng của dầm .và dùng dây để căn hai đầu cho thẳng và cân bằng rồi
sau đó đóng ván khuôn thành dầm chú ý đóng đến các vị trí dầm chính đi qua dầm
phụ thì phải chừa ra để sau này còn đóng dầm phụ .
- Đóng cây đỡ sàn dùng gỗ có 40 × 60 khỏang cách giữa các cây là 0.5m và
phải đóng thẳng đứng so với sàn .sau đó đóng ván khuôn cho sàn bằng gỗ với
khoảng cách là 10-15cm và cứ thế đóng cho toàn bộ sàn ,phía trên lớp gỗ đóng để
đỡ sàn khi đổ bê tông ta phải lót bao xi măng hoặc tấm thép


5.3. Cách dỡ ván khuôn :khi mà bê tông đủ 7-15 ngay tuổi thì ta dỡ ván khuôn để
tiếp tụ xây dựng các giai đoạn xây dựng khác .
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang11
Lớp:K3C69A
Để tiến hành tháo dỡ ván khôn cho từng bộ phận kêt cấu công trình ta dùng
giàn giáo thép để tháo
+ Tháo hệ giằng ngang và hệ giằng chéo .
+ Tháo hệ thống cây chống
+ Tháo các thanh gỗ lót ở dưới đáy đà và các bộ phận nẹp ván .
+ Tháo đà tải .
+ Tháo đà dỡ ván sàn và các vật dụng lót để đổ bê tông
+ Tháo ván khung dầm chính và dầm phụ
Khi cho công nhân tháo gỡ ván sàn và nhổ đinh ra và phân loại theo chiều dài .
+ Trường hợp các nhịp dài và lớn thì ta để cây chống ở giữa nhịp
+ Dụng cụ cần thiết đẻ dỡ ván khuôn là :búa ,báy nhổ đinh ,đục và những
dụng cụ khác
Ngoài ra trong quá trình tháo dỡ không cho người đi qua lại và khi gỡ ván
thì không được ném ván xuống đất và thời gian gỡ ván khuôn phải đúng ngày tuổi
của bê tông quy định

5.4.Phương pháp gia công cốt thép:
Tùy vào từng loại thép mà ta có cách gia công khác nhau
+ Thép có kích thướt nhỏ như: phi 6,phi8,thì ta gia công bằng máy để duỗi
thẳng và dùng các biện pháp uốn thép thủ công để uốn thép như tạo các móc .
+ Thép có đường kính lớn;phi10,12,14,…32:người ta dùng phương pháp gia
công bằng thủ công là chủ yếu

 5.5 .Phương pháp buộc thép:
Ta phải buộc chặc thép cố định lại với nhau để cho khoảng cách quy định
của những cây thép mà thiết kế đã quy định trong bản vẽ không bị sai lệch hay xê
dịch .
Những chỗ nối thép thì chiều dài chỗ nối thép là 30d.
5.6 .Phương pháp đổ bê tông :
Bằng công nhân :là biện pháp đổ bê tông tại chỗ nơi công trường xây
dựng có diện tích nhỏ .phương pháp này tiện lợi nhưng nhọc công.
Bằng cơ giới :là phương pháp này rất hiệu quả về kinh tế và tiết kiệm
thời gian .phương pháp này thường gặp trong đổ các sàn có diện tích lớn đòi hỏi
phải đổ liên tục và thể tích bê tông đổ phải lớn .
5.7 .Phương pháp đầm bê tông:
Đầm bằng máy: phương pháp này rất hiệu quả có thể làm cho bê
tông được đầm chặc ít nhọc công ,nhanh(đầm dùi,đầm rung..)
đầm bằng tay:phương pháp này là sử dụng các dụng cụ :đầm sắt,
đầm gỗ để đầm bê tông ,phương pháp này đầm ít hiệu quả không
làm cho bê tông chặt dược nếu chặc thì phải nhọc công và tốn thời gian.Nguyễn hữu hoàng Thương Trang12
Lớp:K3C69A
Các loại công trình đã thực tập:
Hạng mục nhà làm việc :công trình này có quy mô lớn với 3 tầng với
nhiều phòng làm việc, diện tích lớn .Với quy mô như vậy thì đòi hỏi người
kỹ sư và đội trưởng công trình luôn bám sát và chỉ đạo phân công cho công
nhân làm .Và luôn luôn giám sát chặc chẽ từ mọi việc khâu đầu tiên đến
khâu cuối cùng (san lấp mặt bằng ,gia cố nền móng ,cắt sắt và gia cố sắt ,đặt
sắt cho đúng vị trí và khoảng cách trong bản vẽ thiết kế ,xây tường ,đổ bê
tông...hoàn thiện và phải đảm bảo an toàn trong lao động
Sau đợt kiến tập với thời gian 6 tuần này ,tuy thời gian ít và còn hạn
chế nhưng em đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân rất nhiều
mà bấy lâu nay em vẫn còn học trên sách vở mà chưa có kinh nghiệm về
thực tế .Tuy học trên lý thuyết là đúng nhưng khi thực tế thi công thì đôi lúc
nhiều cái thì khác so với lý thuyết để phù hợp với điều kiện thi công trên
công trường .Ý kiến của Giám Đốc nơi thực tập
Nguyễn hữu hoàng Thương Trang13
Lớp:K3C69A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản