BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Chia sẻ: manh89

Được phân công thực tập nhận thức tại nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, trong thời gian học hỏi tại đây em đã tìm hiểu và nắm được những điều cơ bản về hoạt động của nhà máy, từ quá trình sản xuất điện cho tới phân phối điện. Trong thời gian thực tập tại nhà máy, được sự quan tâm của các cán bộ và nhân viên trong nhà máy và thầy giáo hướng dẫn.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
BÁO CÁO THỰC TẬP:

NHẬN THỨC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
HÒA BÌNH
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Mạnh.

Lớp: D2-Quản Lý Năng Lượng.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 1
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
M ục L ục :Chương 1: Giới Thiệu về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

I. Vai trò nhà máy thủy điện.
II. Nguyên lý hoạt động và cấu tạo nhà máy thủy điện.
III. Giới thiệu về nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Chương 2: Các hệ thống của nhà máy

I. Các kiến thức an toàn điện.
II. Các thiết bị trong gian máy.
III. Hệ thống điện tự dùng của nhà máy.
IV. Các thiết bị trong trạm phân phối điện của nhà máy.
V. Hệ thống đập tràn của nhà máy.
Chương 3 : Kết luận
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 2
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Mở Đầu

Được phân công thực tập nhận thức tại nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, trong thời gian
học hỏi tại đây em đã tìm hiểu và nắm được những điều cơ bản về hoạt động của nhà máy, từ
quá trình sản xuất điện cho tới phân phối điện.

Trong thời gian thực tập tại nhà máy, được sự quan tâm của các cán bộ và nhân viên
trong nhà máy và thầy giáo hướng dẫn. Đến nay em đã hoàn thành nhiệm vụ thực tập nhận
thức theo đúng yêu cầu nhà trường và khoa đề ra.

Trong bản báo cáo này em chỉ tóm tắt, sơ lược những kiến thức, hiểu biết của mình
trong thời gian học tập tại nhà máy. Do thời gian có hạn nên không thể tránh khỏi những sai
sót trong bài báo cáo này, rất mong được sự chỉ bảo của các cán bộ nhân viên trong nhà máy
và các thầy cô giáo để bài báo cáo này của em được hoàn thiện.

Em xin trân thành cảm ơn!

Hoà Bình tháng 5 năm 2010

Sinh Viên

Nguyễn Hữu Mạnh
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 3
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN
I. Vai trò nhà máy thuỷ điện.

II. Nguyên lý hoạt động và cấu tạo nhà máy thuỷ điện.

III. Giới thiệu về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

CHƯƠNG 2: CÁC HỆ THỐNG CỦA NHÀ MÁY
I. Các kiến thức an toàn điện.

II. Các thiết bị trong gian máy.

III. Hệ thống điện tự dùng của nhà máy.

IV. Các thiết bị trong trạm phân phối điện của nhà máy.

V. Hệ thống đập tràn của nhà máy.

Chương 3: kết luận.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 4
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH
I. VAI TRÒ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

a. Vai trò phát điện

Thuỷ điện Hoà Bình là công trình nguồn điện chủ lực của hệ thống điện Việt
Nam. Nhà máy có 8 tổ máy với công suất lắp đặt 1.920 MW. Theo thiết kế hàng
năm cung cấp 8,16 tỷ kWh điện cho nền kinh tế quốc dân.
Tính từ tháng 12/1994 trở về trước, nhà máy phát điện hàng năm chiếm 80% sản
lượng điện cả nước.Sau năm 1995 sản lượng điện nhà máy phát ra chiếm khoảng
trên 45%sản lượng điện cả nước.

Năm 1994 cùng với việc khánh thành Nhà máy, đường dây 500kV đóng
điện, hình thành lên hệ thống điện quốc gia thống nhất, chuyển tải điện năng từ
Miền Bắc vào miền Trung và miền Nam, trong đó nguồn điện chủ lực là của
thuỷ điện Hoà Bình.

Hai công trình nguồn và lưới truyền tải điện có qui mô lớn nhất này đã góp
phần nâng cao sự ổn định, an toàn và kinh tế cho hệ thống điện, tạo điều kiện tốt
hơn cho việc phát triển kinh tế, phục vụ đời sống nhân dân, thúc đẩy quá trình
công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Tính từ khi đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành đến hết ngày 31/3/2002, Nhà
máy thuỷ điện Hoà Bình đã sản xuất được hơn 75 tỷ kWh điện, trong đó chuyển
tải vào miền Trung và miền Nam hơn 15 tỷ kWh. Mặc dù trên hệ thống nhiều
nguồn phát mới tiếp tục được đưa vào nhưng tỷ trọng điện năng sản xuất hàng
năm của nhà máy vẫn chiếm số cao so với toàn ngành.

b. Vai trò chống lũ

Nhiệm vụ trị thuỷ sông Hồng, chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai cho vùng
đồng bằng bắc bộ và thủ đô Hà Nội.
Sông Đà là một nhánh lớn của sông Hồng chiếm khoảng 55% lượng nước trên
hệ thống sông Hồng. Theo thống kê 100 năm gần dây đã xảy ra những trận lũ
lớn trên sông Đà như năm 1902 lưu lượng đỉnh lũ 17,700 m3/s - năm 1971 là
18.100 m3/s đã làm nhiều tuyến đê xung yếu trên diện rộng ở các tỉnh đồng
bằng bắc bộ như Sơn Tây, Hải Dương v.v... bị hư hỏng gây tổn thất nặng nề về
người và tài sản cho nhân dân mà nhiều năm sau mới khôi phục được.

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 5
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Công trình thuỷ điện Sơn La trong tương lai
Công trình thuỷ điện Hoà Bình năm 1991 đưa vào tham gia chống lũ cho hạ lưu
sông Đà, sông Hồng và thủ đô Hà Nội. Hàng năm đã cắt trung bình từ 4-6 trận
lũ lớn, với lưu lượng cắt từ 10.000 - 22.650 m3/s. Điển hình là trận lũ ngày
18/8/1996 có lưu lượng đỉnh lũ 22.650 m3/s, tương ứng với tần suất 0,5% (xuất
hiện trong vòng 50 năm trở lại đây). Với đỉnh lũ này Công trình đã cắt được
13.115 m3/s (giữ lại trên hồ) và chỉ xả xuống hạ lưu 9.535 m3/s, làm mực nước
hạ lưu tại Hoà Bình là 2,20m, tại Hà Nội là 0,8 m vào thời điểm đỉnh lũ. Hiệu
quả điều tiết chống lũ cho hạ du và cho Hà Nội là hết sức to lớn. Đặc biệt là với
các trận lũ có lưu lượng đỉnh lớn hơn 12.000 m3/s. tác dụng cắt lũ càng thể hiện
rõ nét khi xảy ra lũ đồng thời trên các sông Đà, sông Lô, sông Thao.

c. Vai trò tưới tiêu, chống hạn, chống lũ cho Nông Nghiệp.
Lượng nước trên sông Đà chảy về sông Hồng chiếm 40%, về mùa lũ
chiếm tới 50%. Giả thiết đặt ra là nếu xuất hiện cơn lũ như cơn lũ tháng 8/1978
thì việc cắt cơn lũ như thế nào?

Hàng năm khi bước vào mùa khô, nhà máy đảm bảo duy trì xả xuống hạ
lưu với lưu lượng trung bình không nhỏ hơn 680 m3/s, và vào thời kỳ đổ ải cho
nông nghiệp lên tới gần 1000 m3/s. Nhờ vậy các trạm bơm có đủ nước phục vụ
cho nông nghiệp gieo cấy kịp thời. Điển hình như mùa khô 1993-1994 do hạn
hán kéo dài, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã phải xả hỗ trợ (qua công trình xả
tràn) hơn 128,5 triệu m3 nước xuống hạ lưu đảm bảo mực nước cho các trạm
bơm hoạt động chống hạn đổ ải, gieo cấy cho 0,5 triệu ha đất canh tác nông
nghiệp vùng hạ lưu sông Đà, sông Hồng kịp thời vụ.
Ngoài việc điều tiết tăng lưu lượng nước về mùa kiệt cho hạ lưu phục vụ tưới
tiêu còn góp phần đẩy mặn ra xa các cửa sông, nên đã tăng cường diện tích
trồng trọt ở các vùng này.
d. Vai trò giao thông thuỷ.
Sự hiện diện của Công trình thuỷ điện Hoà bình góp phần cải thiện đáng
kể việc đi lại, vận chuyển bằng giao thông đường thuỷ ở cả thượng lưu và hạ
lưu.
Phía thượng lưu với vùng hồ có chiều dài hơn 200 km tạo điều kiện rất thuận
lợi cho việc lưu thông hàng hoá phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc ở các
tỉnh vùng tây bắc của Tổ quốc.
Phía hạ lưu, chỉ cần 2 tôt máy làm việc phát công suất định mức, lưu lượng mỗi
máy 300 m3/s sẽ đảm bảo cho tàu 1000 tấn đi lại bình thường. Mặt khác, do có
sự điều tiết dòng chảy về mùa khô, đảm bảo lưu lượng nước xả trung bình
không nhỏ hơn 680 m3/s đã làm tăng mực nước thêm từ 0,5 đến 1.5m. Vì thế,
việc đi lại của các phương tiện tàu thuyền an toàn, chấm dứt được tình trạng
mắc cạn trong mùa kiệt như khi chưa có công trình thuỷ điện Hoà bình.


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 6
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

1- NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CẤU TẠO NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN
a. Khái quát các nhà máy điện.

Nhà máy điện là các cơ sở công nghiệp đặc biệt, làm nhiệm vụ sản xuất điện và
nhiệt năng từ các dạng năng lượng tự nhiên khác nhau , như hoá năng của nhiên
liệu , thuỷ năng của nước , năng lượng nguyên tử , quang năng của mặt trời , động
năng của gió…Năng lượng phát ra từ các nhà máy điện được truyền tải bởi một
loạt các thiết bị năng lượng khác như máy biến áp tăng , hạ áp ,các đường dây trên
không, cáp, đến các hộ tiêu thụ như các xí nghiệp , thành phố ,vùng nông thôn…

Tuỳ thuộc vào dạng năng lượng tự nhiên được sử dụng , người ta chia các nhà máy
điện thành nhà máy nhiệt điện thuỷ điện, điện nguyên tử, phong điện điện mặt trời,
điện địa nhiệt. Hiện nay năng lượng điện và nhiệt chủ yếu được sản xuất bởi các
nhà máy nhiệt điện , thuỷ điện và nguyên tử.

Trong các nhà máy nhiệt điện , thường sử dụng ba loại nhiên liệu : rắn , lỏng và
khí. Theo các động cơ sơ cấp dùng để quay máy phát điện , các nhà máy nhiệt điện
lại được chia thành nhà máy nhiệt điện tua bin hơi, máy hơi nước, động cơ đốt
trong và tua bin khí . Các nhà máy nhiệt điện tua bin hơi còn được chia thành nhà
máy nhiệt điện ngưng hơi và nhà máy nhiệt điện rút hơi

Trong hệ thống điện nước ta hiện nay mới chỉ có các nhà máy nhiệt điện và thuỷ
điện . Nguồn công suất chủ yếu là các nhà máy thuỷ điện , rồi đến nhiệt điện chạy
than , nhiệt điện chạy dầu , nhiệt điện chạy khí. Tình hình này còn kéo dài trong
nhiều thập niên nữa vì nguồn thuỷ năng của nước ta tương đối lớn.

Nhà máy nhiệt điện
Trong nhà máy nhiệt điện , hoá năng của các nhiên liệu ( than , dầu , khí đốt)
được biến đổi thành năng lượng và nhiệt . Quá trình biến đổi năng lượng trong nhà
máy NĐ được mô tả trên hình 1-1.
Ho¸ n¨ng NhiÖt n¨ng C¬ n¨ng §iÖn n¨ng
Lß h¬i Tua bin M¸y ph¸t
cña nhiªn liÖu cña h¬I n­íc
H×nh 1-1: S¬ ®å biÕn ®æi n¨ng l­îng ë nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 7
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
Như đã trình bày ở trên , có hai loại nhà máy nhiệt điện là nhiệt điện ngưng hơi
và nhiệt điện rút hơi. Mỗi loại có những trang bị riêng và chế độ làm việc đặc biệt
của nó.Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi

Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi là các nhà máy nhiệt điện chỉ làm nhiệm vụ sản
xuất điện năng , nghĩa là toàn bộ năng lượng nhiệt của hơi nước do lò hơi sản xuất
ra đều được dùng để sản xuất điện. Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi là loại hình
chính và phổ biến của nhà máy nhiệt điện.

Nhiên liệu dùng trong các Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi là các nhiên liệu rắn :
than đá , than bùn…;nhiên liệu lỏng là các loại dầu đốt ; nhiên liệu khí được dùng
nhiều là khí tự nhiên , khí lò cao từ các nhà máy luyện kim , các lò luyện than cốc.
Trong một số trường hợp , khí còn được dùng làm nhiên liệu phụ trong các nhà
máy dùng nhiên liệu rắn và lỏng.

So với các nhà máy điện khác , Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi có các đặc điểm
sau:

1- Công suất lớn , thường được xây dựng ở gần nguồn nhiên liệu.
2- Phụ tải cung cấp cho khu vực gần nhà máy ( phụ tải địa phương ) rất nhỏ , phần
lớn điện năng phát ra được đưa lên điện áp cao để cung cấp cho các phụ tải ở xa.
3- Có thể làm việc với phụ tải bất kỳ trong giới hạn từ Pmin đến Pmax.
4- Thời gian khởi động lâu ,khoảng 3 đến 10 h ( kể cả phần lò hơi và tua bin), thời
gian nhỏ đối với nhà máy chạy dầu và khí , lớn đối với nhà máy chạy than.
5- Có hiệu suất thấp , thông thường khoảng 30 đến 35%; với các nhà máy nhiệt
điện ngưng hơi hiện đại có thông số hơi siêu cao có thể đạt được 40 đến 42 %.
6- Lượng điện tự dùng lớn , 3 đến 15 % . Các nhà máy chạy than có lượng điện tự
dùng lớn hơn.
7- Vốn xây dựng nhỏ và thời gian xây dựng nhanh so với thuỷ điện.
8- Gây ô nhiễm môI trường do khói , bụi ảnh hưởng đến một vùng khá rộng.
Để tăng hiệu suất của Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi , người ta không ngừng
tăng tham số của hơI nước và tăng công suất của các tổ máy. Trên thế giới , người
ta dùng phổ biến các tổ máy 300 , 500 , 800 MW, một số nước còn dùng các tổ
máy đến 1000, 1200 MW. ở nước ta hiện nay , các nhà máy nhiệt điện công suất

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 8
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

lớn và trung bình đều là Nhà máy nhiệt điện ngưng hơi, tổ máy có công suất lớn
nhất là 300 MW ( Phả lại 2).Nhà máy nhiệt điện rút hơi

Nhà máy nhiệt điện rút hơi là nhà máy nhiệt điện vừa sản xuất điện năng vừa
sản xuất nhiệt năng. Hơi nước hay nước nóng từ nhà máy được truyền đến các hộ
tiêu thụ nhiệt công nghiệp hay sinh hoạt bằng hệ thống ống dẫn với bán kính trung
bình 1 đến 2 km đối với lưới truyền hơi nước và 5 đến 8 km đối với lưới nước
nóng.

Nhà máy nhiệt điện rút hơi có hiệu suất cao hơn so với nhiệt điện ngưng hơi khi
có sự phù hợp giữa phụ tải nhiệt và điện. Có thể đạt 60 đến 70 % do giảm được tổn
thất nhiệt trong bình ngưng.

So với các nhà máy nhiệt điện ngưng hơi , nhà máy nhà máy nhiệt điện rút hơi
có các đặc điểm chính sau đây :

1- Do không thể dẫn hơi nước hay nước nóng đi xa nêncác nhà máy nhiệt điện rút
hơi được xây dựng gần các hộ tiêu thụ nhiệt.

2- Cần vận chuyển nhiên liệu từ nơi khác đến , do vậy công suất của các nhà máy
nhiệt điện rút hơi thường được xác định theo yêu cầu của phụ tải nhiệt, công suất
của các nhà máy không lớn , vào khoảng 300 đến 500 MW với các tổ máy 100 ,
150 hoặc 200 MW . Riêng các khu vực có nhu cầu về nhiệt cao , công suất nhà
máy có thể đến 1000 đến 1500 MW.

Phần lớn năng lượng phát ra được cung cấp cho phụ tải ở điện áp máy phát, do
phụ tải này lớn nên trong các nhà máy nhiệt điện rút hơi thường sử dụng thanh góp
điện áp máy phát.

4- Để nhà máy có hiệu suất cao , việc sản xuất điện năng phải phù hợp với phụ tải
nhiệt , người ta nói nhà máy nhiệt điện rút hơi làm việc với đồ thị phụ tải điện bắt
buộc từng phần.

5- Hiệu suất của nhà máy nhiệt điện rút hơi (60 - 70%) cao hơn hiệu suất của nhà
máy nhiệt điện ngưng hơi khá nhiều . Nhưng chỉ có hiệu suất cao khi có sự kết
hợp thích hợp giữa việc sản xuất điện và nhiệt năng. Khi làm việc thuần tuý ởSinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 9
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

chế độ ngưng hơi , hiệu suất của nhà máy nhiệt điện rút hơi sẽ thấp hơn nhà máy
nhiệt điện ngưng hơi.

6- Thời gian khởi động và các đặc điểm khác cũng giống như nhà máy nhiệt điện
ngưng hơi.

Nhà máy thuỷ điện

Nhà máy thuỷ điện là nhà máy điện làm nhiệm vụ biến đổi năng lượng của
dòng nước thành điện năng.

Động cơ sơ cấp dùng để quay các máy phát điện trong nhà máy thuỷ điện là các
tua bin thuỷ lực , trong nó động năng và thế năng của nước được biến đổi thành cơ
năng để làm quay máy phát điện . công suất trên trục tua bin phụ thuộc vào lưu
lượng nước chảy qua tua bin và chiều cao cột nước hiệu dụng và được xác định bởi
biểu thức :

Ptb = 1000*Q*H*ỗd*ỗtua bin ( kGm/s);

ở đây:

Q- Lưu lượng nước chảy qua tua bin ( m3/s);

H- chiều cao cột nước hiệu dụng (m );

ỗd – Hiệu suất của các thiết bị dẫn nước có tính đến tổn thất cột nước trong chúng ,
như các ống dẫn nước vào và ra khỏi tua bin;

ỗtua bin- Hiệu suất của tua bin thuỷ lực ( với tua bin thuỷ lực cong suất trung bình và
lớn , ỗtua bin = 0,88 đến 0,94 );

Biết rằng 1 kW = 102 kGm/s , nên ta có công suất điện ở đầu cực máy phát:

PTB
PF = ỗF = 9,81*Q*H*ỗ (kW)
102

Với : ỗF – Hiệu suất của máy phát thuỷ điện ( 0,95ữ0,98 );

ỗ = ỗd* ỗtua bin* ỗF – Hiệu suất của nhà máy thuỷ điện (0,85ữ0,86 ).

Nhà máy thuỷ điện được chia thành hai loại chính : nhà máy thuỷ điện kiểu đập
và nhà máy thuỷ điện kiểu kênh dẫn. Ngoài ra còn có các nhà máy thuỷ điện dạng
đặc biệt như nhà máy thuỷ điện nhiều cấp và thuỷ điện tích năng.


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 10
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Qua nhiều năm xây dựng , vận hành các nhà máy thuỷ điện, có thể thấy được
các đặc tính cơ bản của chúng như sau:

1- Thời gian xây dựng lâu , vốn đầu tư lớn so với nhiệt điện.
2- Vì xây dựng gần nguồn thuỷ năng nên phụ tảI địa phương nhỏ, phần lớn điện
năng được đưa lên điện áp cao , cung cấp cho các phụ tải ở xa giống như nhà
máy nhiệt điện ngưng hơi xây dựng ở gần nguồn nhiên liệu.
3- Khi có hồ chứa nước , nhà máy thuỷ điện có thể làm việc với đồ thị phụ tải bất
kỳ . Tuỳ theo mùa nước hay hay mùa khô , năm nhiều nước hay ít nước , ta có
thể cho nhà máy thuỷ điện gánh phụ tải nền hay phụ tải đỉnh của hệ thống.
4- Nhà máy thuỷ điện có thời gian khởi động nhỏ khoảng 3 đến 5 phút, thậm chí
còn nhỏ hơn.
5- Lượng điện tự dùng của nhà máy thuỷ điện nhỏ khoảng 0,5 đến 2 %. Sơ đồ cũng
đơn giản vì ít động cơ công suất lớn và điện áp làm việc của các thiết bị chủ yếu
là 0,4 kV.
6- Hiệu suất cao , khoảng 85 đến 86 %.
7- Có khả năng tự động hóa cao.
8- Giá thành điện năng thấp , chỉ bằng 10 đến 20 % so với NĐ.
ở nước ta , cả ba miền đều có tiềm năng khá lớn về thuỷ điện. Nhiều nhà máy đã và
đang dược xây dựng như thuỷ điên Hoà bình (1920 MW) ; Trị an ( 400 MW) ; yaly
( 720 MW )…Tương lai có Sơn la ( 2400 MW) ; Na hang ( 450 MW)…Nhà máy điện nguyên tử

Thực chất nhà máy điện nguyên tử cũng là một nhà máy nhiệt điện, ở đây lò
hơi nước thông thường được thay thế bởi lò phản ứng hạt nhân.

So với các nhiệt điện, lượng nhiên liệu tiêu thụ trong các nhà máy điện nguyên
tử nhỏ hơn rất nhiều , ví dụ như để sản xuất ra 120MWh điện năng chỉ cần khoảng
30 g uran , trong khi đó ở nhà máy nhiệt điện cần đến 100 đến 110 tấn than tiêu
chuẩn.

Năng lượng của 1 kg uran tương đương với năng lượng của 2700 tấn than tiêu
chuẩn. Người ta thống kê được rằng , năng lượng của uran và thori trên toàn thế
giới hiện lớn gấp 23 lần năng lượng của tất cả các nguồn năng lượng khác.

Nhà máy điện nguyên tử có các đặc diểm chính sau :

1- Nhà máy điện nguyên tử có thể xây dựng ở những nơI bất kỳ xa dân cư. Nghĩa
là cũng giống như các nhà máy thuỷ điện, toàn bộ công suất phát ra được đưa
lên điện áp cao , cung cấp cho các phụ tảI ở xa.

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 11
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

2- Yêu cầu khối lượng nhiên liệu rất nhỏ , thích hợp với việc xây dựng nhà máy ở
các vùng rừng núi , các vùng cách xa nguồn nhiên liệu.
3- Có thể làm việc với đồ thị phụ tải bất kỳ , nhanh nhạy trong việc thay đổi chế
độ làm việc.
4- Không ô nhiếm môi trường bằng việc toả khói , bụi như ở các nhà máy nhiệt
điện, xong lại gây nguy hiểm cho nhân viên vận hành và dân cư vùng xung
quanh do ảnh hưởng của các tia phóng xạ có thể lọt ra ngoài vùng bảo vệ.
5- Xây dựng và vận hành cần cố kỹ thuật cao, vốn ban đầu lớn.
Các nước đã xây dựng nhà máy điện nguyên tử là CHLB Đức , Nga , Nhật
bản,Italia, Pháp , Mỹ , Anh, Canada,ấnđộ, Hàn quốc, CHDCND Triều tiên…Nhà máy điện địa nhiệt

Thực chất nhà máy điện địa nhiệt cũng là một nhà máy nhiệt điện, ở đây hệ
thống cấp nhiên liệu được thay bằng hệ thống ống dẫn để dẫn các khí nóng từ lòng
trái đất vào lò.

Các nhà máy điện địa nhiệt được xây dựng ở những nơi có nhiều núi lửa hoạt
động như Ghinê , Canada , Italia…

Người ta tính rằng có thể xây dựng các nhà máy địa nhiệt công suất cỡ 500 MW
trên các núi lửa rải rác khắp thế giới . Giá thành sẽ rẻ hơn khoảng hai lần so với
nhiệt điện.Nhà máy điện mặt trời

Thực chất nhà máy điện mặt trời cũng là một nhà máy nhiệt điện, ở đây hệ
thống cấp nhiên liệu được thay bằng hệ thống kính cảm quang , phản xạ các tia mặt
trời vào lò hơi để biến đổi nước thành hơi nước có nhiệt độ cao và áp suất cao.

Nhà máy điện mặt trời được xxây dựng ở các nước có nhiều ngày nắng, xong
giá thành đắt , công suất không lớn , hiệu suất chỉ đạt 7 đến 20 %. Công suất của
nhà máy phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.Nhà máy điện dùng sức gió ( phong điện- PĐ)Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 12
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Về khối lượng , nguồn năng lượng của gió là rất lớn nhưng việc sử dụng toàn
bộ năng lượng của gió thực tế là điều không thể , vì năng lượng gió rất phân tán và
khó có các phương tiện kỹ thuật để tập trung sức gió lớn như tập trung năng lượng
của dòng nước, Do vậy, mặc dù con người đã biết sử dụng năng lượng của gió từ
ngàn năm , hiện với phương tiện kỹ thuật hiện đại cũng chỉ có thể tạo ra được các
thiết bị năng lượng gió với công suất trong giới hạn vài chục kW.

Đặc điểm nổi bật thứ hai của gió là rất khó sử dụng rộng rãI vì sức gió luôn
thay đổi theo thời gian . Công suất của các thiết bị năng lượng gió phụ thuộc rất
nhiều vào tốc độ của nó. Tốc độ gió thay đổi trong một phạm vi rộng và liên tục .
Không thể điều chỉnh khối lượng gió đI vào các động cơ gió giống như việc điều
chỉnh lưu lượng nước vào tua bin thuỷ lực của các nhà máy thuỷ điện. Công suất
của các nhà máy điện sử dụng năng lượng gió chỉ đạt được 20 đến 30 kW ở các
vùng ít gió và 100 đến 400 kW ở các vùng nhiều gió. Khó khăn nữa của nhà máy
điện sử dụng năng lượng gió là vấn đề điều chỉnh tần số và điện áp.

Các trạm phát điện sử dụng năng lượng gió được xây dựng nhiều ở các vùng có
nhiều gió, không có điện lưới quốc gia, xong giá thành đắt, khó sử dụng năng
lượng một cách ổn định.

b. Nguyên lý chung nhà máy thuỷ điện

Nhà máy thuỷ điện là nhà máy điện làm nhiệm vụ biến đổi năng lượng của dòng
nước thành điện năng.

Động cơ sơ cấp dùng để quay các máy phát điện trong nhà máy TĐ là các tua bin
thuỷ lực , trong nó động năng và thế năng của nước được biến đổi thành cơ năng để
làm quay máy phát điện . công suất trên trục tua bin phụ thuộc vào lưu lượng nước
chảy qua tua bin và chiều cao cột nước hiệu dụng và được xác định bởi biểu thức :

Ptb = 1000*Q*H*ỗd*ỗtua bin ( kGm/s); (1-1)

ở đây:

Q- Lưu lượng nước chảy qua tua bin ( m3/s);

H- chiều cao cột nước hiệu dụng (m );

ỗd – Hiệu suất của các thiết bị dẫn nước có tính đến tổn thất cột nước trong chúng ,
như các ống dẫn nước vào và ra khỏi tua bin;Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 13
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

ỗtua bin- Hiệu suất của tua bin thuỷ lực ( với tua bin thuỷ lực cong suất trung bình và
lớn , ỗtua bin = 0,88 đến 0,94 );

Biết rằng 1 kW = 102 kGm/s , nên ta có công suất điện ở đầu cực máy phát:

PTB
PF = ỗF = 9,81*Q*H*ỗ (kW) (1-2)
102

Với : ỗF – Hiệu suất của máy phát thuỷ điện ( 0,95ữ0,98 );

ỗ = ỗd* ỗtua bin* ỗF – Hiệu suất của nhà máy thuỷ điện (0,85ữ0,86 ).

Từ (1-2) thấy rằng , công suất của nhà máy TĐ được xác định bởi lưu lượng nước
Q và chiều cao cột nước hiệu dụng H , Để xây xay dựng các nhà máy TĐ công suất
lớn , cần tạo ra Q và H lớn bằng cách xây dựng các đập ngăn nước và các hồ chứa
có dung tích lớn.(hình 1-1).

Mức nước của hồ chứa trước đập 3 gọi là mực nước thượng lưu 1 và mức nước
phía dưới đập gọi là mực nước hạ lưu 2 .Độ chênh giữa mực nước thượng lưu và
mực nước hạ lưu gọi là chiều cao mực nước hiệu dụng H. H càng lớn thì nhà máy
có công suất càng cao. Hồ chứa về phía thượng lưu phục vụ cho việc tích nước ,
điều tiết dòng chảy khi phát điện. Cùng với việc tăng chiều cao của đập , thể tích
hồ chứa sẽ tăng lên , tăng công suất của nhà máy. Song việc tạo ra các hồ chứa lớn
có liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế ,xã hội khá phức tạp như việc di dời dân ,
dâng nước làm ngập vùng rộng lớn , phảI xây dựng nhiều đập, giao thông vận tảI…

Nhà máy TĐ được chia thành hai loại chính : nhà máy TĐ kiểu đập và nhà máy TĐ
kiểu kênh dẫn.

Sơ đồ nhà máy TĐ kiểu đập được cho ở hình 1-1 và mặt cắt gian máy cho trên hình
1-2. Các nhà máy TĐ loại này thường được xây dựng trên các sông có độ dốc
không lớn. Để tạo cột nước cần thiết , người ta xây dựng đập nhăn giữa dòng sông
3 , gian máy được đặt sau đập . nước được dẫn vào tua bin 6 (h 1-1) qua ống dẫn
đầu vào 7 và xả xuống hạ lưu qua ống dẫn 8 . để phục vụ cho giao thông vận tảI ,
người ta xây dựng âu thuyền 9 cùng các kênh dẫn 10,11.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 14
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
3
1H

2
a)10 9 11


4
1 2
3


5

8
6
7
8


b)


H×nh 1.1. S¬ ®å cña nhµ m¸y thuû ®iÖn kiÓu ®Ëp :
a) S¬ ®å t¹o cét n­íc ;
b) S¬ ®å mÆt b»ng cña nót thuû lùcSinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 15
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Trên hình 1-2 vẽ mặt cắt ngang của nhà máy thuỷ điện kiểu đập. Gian máy 12
đặt phía sau đập 3 , về phía hạ lưu 2 . Nước từ thượng lưu 1 theo ống dẫn 4 vào
buồng xoắn 8 để được phân phối vào cánh tua bin 9 ( ở đây xảy ra quá trình biến
đổi năng lượng nước thành năng lượng cơ làm quay tua bin). Nước từ tua bin chảy
xuống hạ lưu qua ống thoát 10 ( ống xả ).

Buồng xoắn 8 có tiết diện ngang thay đổi để đảm bảo nước phân phối đều vào
cánh tua bin. Trục đứng của tua bin được nối với trục đứng của máy phát 11.

Máy phát được đặt trong gian máy . Do các tua bin thuỷ lực có tốc độ quay
chậm , nên các máy phát thuỷ điện chế tạo theo kiểu cực lồi, nhiều cực.16 127 15 13

3

1
4
14


5
11
6 2
8
10
9
H×nh 1-2 : MÆt c¾t ngang cña nhµ m¸y thuû ®iÖn kiÓu ®ËpSinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 16
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Năng lượng điện do máy phát phát ra được đưa vào thiết bị trong nhà ở điện áp
máy phát và từ đây được tiếp tục đưa lên máy biến áp 14 ,theo dây dẫn trên không
15 , năng lượng điện được đưa tới phụ tải ở xa hoặc hệ thống. Dây cáp 16 là dây
chống sét.

Cửa 5 dùng khi sửa chữa tua bin , để điều chỉnh lượng nước vào tua bin có hệ
thống cánh hượng nước.

c. Cấu tạo nhà máy thuỷ điện Hoà bình

1- Hồ chứa

Hồ chứa của nhà máy thuỷ điện hoà bình có các thông số kỹ thuật chính như
sau:

- Mực nước dâng bình thường 115m: đây là mực nước đảm bảo cho nhà máy có
thể vận hành cho thời gian dài mà vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

- Mực nước chết là 80m và tương đương có thể tích chết Vchết = 3,85 tỉ m3.

Đây là giới hạn dưới của mực nước vận hành trong hồ, nhà máy không được
vận hành ở dưới mực nước này. Nếu vận hành dưới mực nước chết thì lượng phù
sa kéo về lớn sẽ làm ảnh hưởng đến tuabin và các thiết bị thuỷ lực liên quan đồng
thời khiến cho lòng hồ chứa bị bồi láng phù sa nhiều ảnh hưởng đến tiêu chuẩn kỹ
thuật của hồ chứa.

- Hồ chứa có diện tích mặt nước là 220km2 với độ sâu 100 – 150m.

- Dung tích chống lũ của hồ là 5,6 tỉ m3 với mực nước trước lũ là 85 - 90m, mực
nước gia cường là 120m. Đây là phần dung tích của hồ phục vụ cho nhiệm vụ
chống lũ cho vùng hạ lưa sông Đà.

Mực nước trong hồ lên xuống là tuỳ theo từng mùa trong năm và tuỳ theo chế
độ vận hành của nhà máy. Quá trình điều tiết hồ chứa là 1 bài toán tối ưu hoá mục
tiêu rất phức tạp, vừa phải đảm bảo cho mục tiêu số 1 là chống lũ, đảm bảo an toàn
cho công trình vừa phải đảm bảo cho nhu cầu phát điện cho hệ thống theo điều độ
quốc gia.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 17
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

2- Đập.

Đây là 1 công trình đồ sộ, vĩ đại nhất trong toàn bộ công trình nhà máy với
chiều cao 128m, chiều dài đập là 600m, chiều rộng chân đập 800m, cao độ mặt đập
là 123m.
123m
Lâi
®/s
▼115m 123m
kh«
ng
▼80m §¸ §Êt §¸

-5m
800m
H×nh 1.8 MÆt c¾t A_A cña
Với mỗi nhà máy thuỷ điện thì cấu tạo của đập là khác nhau tuỳ theo mực nước
dâng, tuỳ theo cấu tạo địa chất, địa chất, thuỷ văn của khu vực đó. Đập của nhà
máy thuỷ điện hoà bình là loại đập đất đá được xây dựng trên nền chân đập là cát
sỏi. loại đập này có khả năng đàn hồi tốt với chấn động khoảng 6 độ ricte, đảm bảo
tuổi thọ cho công trình,đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật.

Đập có lõi chống thấm ở giữa hai bên có các tầng lọc xuôi ngược, dưới đập có
màng khoan phụt nhiều hàng ăn sâu vào lớp đất đá gốc.

Dưới chân đập có đặt các thiết bị kỹ thuật để đo đạc kiểm tra tình trạng của đập,
giúp các bộ phận giám sát, theo dõi có thể biết được hiện trạng thực tế của đập, từ
đó đưa ra kế hoạch vận hành, bảo dưỡng tối ưu nhất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho
công trình.

3- Công trình xả nước vận hành

Vào mùa lũ, lưu lượng nước chảy vào hồ lớn, để đảm bảo tình an toàn cho
công trình phải tiến hành xả nước hồ qua hệ thống cửa xả.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 18
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng70m106m


Công trình này là 1 đập bê tông cao 70m và rộng 106m, được chia làm 2 tầng,
tầng dưới là 12 tầng xả đáy với kích thước 6x10m với tổng lưu lượng xả là
21000m3/s. tầng trên là 6 cửa xả mặt kích thước 15x15m với tổng lưu lượng xả là
14400m3/s.

4- Công trình dẫn nước

- Đường hầm dẫn nước: 8

- Chiều dài: 210m

- Cửa nhận nước kiểu tháp cao: 70m.

5- Công trình gian máy

- Số lượng tổ máy: 8

- Lưu lượng 1 tổ máy: 300m3/s.

- Chiều cao: 50,5m.

- Chiều rộng: 19,5m.

- Chiều dài: 240m.

- Số lượng máy biến áp: 24 máybiến áp 1 pha, mỗi máy có dung lượng 105MVA
được đấu nối thành nhóm dùng để tăng điện áp đầu cực máy phát từ 15,75 KV
lên 220Kvđưa lên trạm chuyển tiếp.

- Gian biến áp còn có 2 máy biến áp tự dùng nhận điện từ máy phát số 1 và số 8.

6- Trạm chuyển tiếp

Nhận điện từ các hầm cáp dầu áp lực có điện áp 220KV theo 8 tuyến tổ máy đưa lên
trạm chuyển tiếp và kết cấu thành 4 tuyến truyền tải DZ 220 KV trên không, mỗi
tuyến truyền tải có dung lượng bằng 2 tổ máy: 480MW.

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 19
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

7- Trạm phân phối ngoài trời 220/110/35 KV

Trạm nhận điện từ 4 tuyến từ trạm chuyển tiếp. trạm có 2 máy biến áp tự ngẫu có
dung lượng 63000MW. Hạ áp từ 220 KV xuống 110 và 35 KV: có 2 máy biến áp tự
dùng hạ áp từ 35 KV xuống 6,3 KV. Cấp 220 KV cung cấp cho 7 tuyến DZ truyền
tải điện. Có 3 tuyến DZ 110 KV cung cấp cho tỉnh Hoà Bình, Sơn la, Lai Châu.

2- GIỚI THIỆU NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là công trình sây dựng cơ sở vật chất lớn nhất
nước ta thế kỷ trong thế kỷ 20. Sang thế kỷ 21, công trình nhà máy thuỷ điện Sơn
La đang được hoàn thành là nhà máy thuỷ điện lớn nhất nước ta. Nhưng nhà máy
thuỷ điện Hoà Bình vẫn mang nhiều điểm đặc biệt của riêng mình. Nó đặc biệt
không chỉ ở quy mô mà còn ở tình lịch sử của nó: đây là niềm tự hào của dân tộc
Việt nam, bước đi đầu tiên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình giữ vị trí quan trọng trong hệ thống điện toàn quốc.

Công trình thuỷ điện Hoà Bình là công trình đầu mối đa chức năng có quy mô
lớn nhất khu vực Đông Nam Á thế kỷ 20, được xây dựng nhằm thực hiện 4 nhiệm
vụ:

- Điều tiết chống lũ đảm bảo an toàn cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng
sông Hồng khi xuất hiện lũ lớn với lưu lượng 37800m3/s.

- Sản xuất điện năng với sản lượng bình quân 8,16 tỉ KWh.

- Đảm bảo cung cấp nước vào mùa khô cho vùng đồng bằng sông Hồng, phục vụ
sản xuất Nông nghiệp, công nghiệp, giao thông đường thuỷ và dân sinh.

- Đảm bảo tốt hơn nhu cầu giao thông đường thuỷ để tàu 1000 tấn có thể đi lại
bình thường trong năm.

Do công trình có nnhững lợi ích to lớn như vậy nên đã được đảng và nhà nước
quan tâm. Mặc dù trong những năm tháng khó khăn nhưng đảng và nước ta vẫn
quyết định xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà. Được sự giúp
đỡ của các chuyên gia Liên Xô cùng với đội ngũ cán bộ công nhân Việt Nam đã
tiến hành công tác khảo sát và các điều kiện để khởi công công trình . Tháng
11/1979 công trình được khởi công xây dựng.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 20
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

- Ngày 31/12/1988, lúc 14h10 phút tổ máy số 1 đã quay những vòng đầu tiên đánh
dấu kết quả nhiều năm lao động của hơn 3 vạn cán bộ công nhân cùng với các
chuyên gia Liên Xô trên công trường.

- Ngày 4/11/1989 tiến hành hoà lưới tổ máy số 2.

- Ngày 27/3/1991 tiến hành hoà lưới tổ máy số 3.

- Ngày 19/12/1991 tiến hành hoà lưới tổ máy số 4.

- Ngày 15/1/1993 tiến hành hoà lưới tổ máy số 5.

- Ngày 29/06/1993 tiến hành hoà lưới tổ máy số 6.

- Ngày 07/12/1993 tiến hành hoà lưới tổ máy số 7.

- Ngày 04/04/1994 tiến hành hoà lưới tổ máy số 8.

Như vậy sau 15 năm tập trung sức người sức của, thang 12/1994 công trình cơ
bản đã hoàn thành đưa tổng công suất đặt của nhà máy lên 1920 MW vào vận
hành.

Kể từ khi nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được thành lập ( 09/1/1988 ) cho đến
nay trải qua 22 năm phấn đấu khắc phục nhiều khó khăn tập thể cán bộ công nhân
viên nhà máy đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật và làm chủ các thiết bị, đảm
nhận hoàn toàn công tác vận hành nhà máy. Mang lại những hiệu quả to lớn.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 21
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

CHƯƠNG 2: CÁC HỆ THỐNG CỦA NHÀ MÁY.
I. CÁC KIẾN THỨC AN TOÀN ĐIỆN.

1- Mục đích.

- Bảo vệ người lao động.

- Bảo vệ sản suất, TLSX

- Bảo vệ tài sản, máy móc, thiết bị.

- Đảm bảo ATLĐ, VSMT.

2- Ý Nghĩa.

- Ngăn ngừa tuyệt đối các loại TNLĐ có thể xảy ra đối với người LĐ trong khi
làm việc, công tác, học tập.

- Giữ gìn sức khoẻ, tăng năng suất LĐ.

- Nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao tuổi thọ của thiết bị máy móc.

- Nâng cao trách nhiệm của NSDLĐ và NLĐ.

- Cải thiện điều kiện LĐ cho NLĐ.

3- NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI NLĐ.

Khi NLĐ vào nhà máy thuỷ điện Hoà Bình công tác, học tập,… cần phải thực hiện và
tuân thủ các quy định dưới đây:

- Xuất trình giấy tờ, căn cước và chịu sự kiểm tra, cho phép của nhân viên bảo vệ.

- Được bồi huấn KTATLĐ, VSLĐ, trang bị kiến thức về ATLĐ, BHLĐ, kết quả
kiểm tra đạt yêu cầu.

- Có đủ trang bị AT, BHLĐ.

- Có phiếu công tác, lệnh công tác.

- Khi mang thiết bị máy móc, tài sản ra vào nhà máy phải xuất trình giấy tờ hợp
lệ.


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 22
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

- Có người hướng dẫn khi thăm quan, giám sát AT khi làm việc, học tập, công tác.

- Không được va chạm, động chạm tới thiết bị đang được vận hành.

- Không tự động đi ra ngoài phạm vi cho phép.

- Không được mang theo tư trang, túi sách, vũ khí, chất cháy, chất nổ, đạn dược,
hoá chất độc hại vào khu vực nhà máy.

- Muốn quay phim, chụp ảnh nhà máy, máy móc, thiết bị phải có giấy phép đồng
ý của giám đốc.

- Trong khi công tác, làm việc, học tập, thăm quan cần chịu sự kiểm tra của đơn vị
phụ trách và nhân viên thi hành công vụ.

- Mọi người không tuân theo và vi phạm nội quy trên đều phải sử lý theo quy định
của pháp luật.

4- CÁC QUY ĐỊNH ATLĐ, ATĐ KHI VÀO LÀM VIỆC, HỌC TẬP TRONG NHÀ
MÁY.

- Người lao động khi vào làm việc, học tập trong NMĐ, lưới điện cần có đủ điều
kiện: sức khoẻ, chuyên môn, được bồi huấn QTKTATLĐ, VSLĐ và kết quả
kiểm tra đạt yêu cầu.

- Quy định : điện cao áp ≥ 1 000V, điện hạ áp < 1 000V.

- Các quy định về ATLĐ theo chuyên môn được quy định:

- Việc học tập, kiểm tra kiến thức về quy phạm KTATLĐ phải được thực hiện
định kỳ mỗi năm 1 lần và có xếp bậc KTAT.

- CNV được xếp bậc AT 2/5 trở lên phải biết cấp cứu người bị tai nạn điện. Vào
phòng có thiết bị điện trên 1000V chỉ được phép của CBLĐKT với sự hướng
dẫn, giám sát của NVVH có trình độ AT ít nhất 3/5 và cấm đến gần phần có
điện.

- Đối với NVVH độc lập, trưởng kíp, trưởng ca bậc AT ít nhất 4/5.

- Những người được phép đi kiểm tra thiết bị điện trên 1000V 1 mình: CBKT bậc
AT 5/5, NVVH chính tại thiết bị quản lý bậc AT 3/5 và đã được PGĐ công ty
duyệt.Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 23
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

- Các trường hợp khác phải có ít nhất 2 người, 1 người hướng dẫn hoặc giám sát
bậc AT 3/5.

- Khoảng cách chạm đất và khoảng cách AT khi đi KT: tronhg nhà 4-5m, ngoài
trời 8-10m.

- NLĐ vào vị trí làm việc, học tập, công tác tại các thiết bị điện phải đảm bảo
khoảng cách:

o Đến 15KV là 0,7m

o 15 – 35KV là 1m

o 35 – 110KV là 1,5m

o 110 – 220KV là 2.5m

o 220 – 500KV là 4,5m.

- Công việc ở thiết bị điện cao áp được chia làm 4 loại:

o Công việc làm có cắt điện hoàn toàn.

o Công việc làm có cắt điện 1 phần

o Công việc làm không cát điện ở gần nơi có điện

o Công việc làm không cắt điện ở xa nơi có điện.

Làm việc ở trên cao phải thắt dây AT, hầm sâu phải có thông gió, ánh sáng
BHLĐ chuyên dụng.

NLĐ vi phạm QTKTATLĐ, VSMT thuỳ theo lỗi mà có cá hình thức kỷ luật:

- Cắt giảm thưởng AT hàng tháng.

- Khiểm trách đồng thời cắt giảm thưởng AT

- Cảnh cáo

- Hạ tầng công tác, hạ bậc lương

- Không cho làm công tác về điện

Bị kỷ luật 2,3,4 phải học tập, kiểm tra đạt yêu cầu mới được làm việc.


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 24
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
5- BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHUẨN BỊ NƠI LÀM VIỆC KHI CẮT ĐIỆN.

Khi chuẩn bị nơi làm việc phải chuẩn bị làm lượt các bước sau:

- Cắt điện: cắt tất cả nguồn điện mà NLĐ lên đó làm việc và đảm bảo khoảng cách
AT điện.

- Treo biển báo, biển cấm: tại các khu vực nguy hiểm và khu vực lắp đặt thiết bị
điện phải bố trí hệ thống rào chắn, biển báo, tín hiệu phù hợp để cảnh báo nguy
hiểm.

- Thử điện áp, tiếp địa.

- Đặt rào chắn, biển cấm, biển báo.

6- BIỆN PHÁP TC ĐỂ ĐẢM BẢO LVAT.

- Phiếu công tác, lệnh công tác, thủ tục làm PCT, làm việc theo LCT.

- Cho phép đơn vị công tác vào làm việc.

- Giám sát trong thời gian làm việc, thay đổi thành phần đơn vị, thủ tục nghỉ giải
lao, di chuyển nơi làm việc.

- Kết thúc công việc.

7- CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

- Quy định T332

- Xác định điện cao áp, hạ áp

- Nhanh chóng tìm biện pháp cắt nguồn điện nơi người bị điện giật hoặc tách
người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.

- Cứu chữa ngay sau khi tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.

- Đặt người bị điện giật tại nơi thoáng mát gần nhất: hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi
ngạt.

- Báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất.


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 25
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
8- CÔNG TÁC PCCC

Cần và đủ 3 điều kiện sau sẽ tạo ra cháy:

- Nguyên vật liệu, chất cháy.

- Nhiệt độ

- Ôxi

- Phòng cháy: vật liệu cháy, chất cháy được bảo quản đúng nơi quy định, theo
thiết kế, thoáng mát, sạch sẽ,…. Không có lửa do người, điện sinh ra.

- Chữa cháy: có hệ thống chữa cháy bằng nước, cácbonic,….

II. CÁC THIẾT BỊ TRONG GIAN MÁY

1- Tuabin

Nhà máy thuỷ đIện Hoà Bình có máy phát kiểu trục đứng. ở đây tuor-bin trục đứng
kiểu PO-115/810/B567,2.

Các thông số:

Đường kính bánh xe công tác 567,2cm

Cột nước tính toán 88m

Cột nước làm việc cao nhất là 109m

Cột nước làm việc thấp nhất là 65m

Lưu lượng nước qua tuabin ở công suất định mức và cột nước tính toán là:

Q = 301,5m3/sec

Tốc độ quay định mức là 125vòng/phútSinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 26
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Tốc độ quay lồng tốc 240vòng/phút

Hiệu suất tối đa ở cột áp định mức  = 95%

Trọng tải tính toán tối đa trên ổ đỡ 16,1tấn

2- Bộ điều tốc thuỷ lực

Bộ điều tôc thuỷ lực dùng để điều khiển tour-bin, nó là bộ điều tốc thuỷ lực kiểu P21-
150-11B cùng thiết bị dầu áp lực MHY-12,5/I-40-12,5-2HBT. Điều tốc có tác dụng điều
chỉnh tần số quay và điều khiển tour-bin

thuỷ lực hướng tâm, hướng trục ở các chế độ khác nhau,đồng thời dùng để điều chỉnh
riêng và điều chỉnh theo nhóm công suất hữu công của tổ máy. Còn thiết bị dầu áp lực dùng
để cung cấp dầu T-30-OCT9972-74 hoặc dầu tương đương có áp lực cho hệ thống điều
chỉnh thuỷ lực của tour-bin thuỷ lực.

Các số liệu kỹ thuật

Đường kính quy ước của ngăn kéo chính 150mm

áp lực làm việc của dầu trong hệ thóng đIều chỉnh 40kG/cm3

Nhiệt độ dầu của hệ thống điều chỉnh +10  +50 0C

Trọng lượng tủ điều tốc 1610kG

3- Máy phát đồng bộ 3 pha

Máy phát đồng bộ dùng trong nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là máy kiểu trục đứng, có
stato đấu hình Y, dây quấn hình sóng 2 lớp, có 3 đầu dây trung tính và 3 đầu dây chính, Z =
576, số rãnh cho 1 cực và 1 pha g = 4, có 4 nhánh song song từng nhánh a = 4, bước quấn 1-
15-25.

Công suất biểu kiến Sđm = 266,7MVA


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 27
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Công suất hữu công định mức Pđm = 240MW

Điện áp stato định mức Uđm = 15,75kV

Dòng stato định mức Iđm = 9780A

Dòng kích thích định mức Ikđm = 1710A

Tốc độ quay định mức nđm = 125vòng/phút

Tốc độ quay lồng tốc nl = 240vòng/phút

Điện áp rôto phụ tải định mức U = 430V

Cosđm 0,9

Khối lượng lắp ráp rôto là 610.103kg

Khối lượng toàn bộ máy phát là 1210.103kg

Điện áp phát lên thanh cái là 15,75kV.

4- Máy biến điện áp

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có hai trạm điện: trạm 220kV và trạm 500kV.

Máy biến áp (m.b.a) dùng trong nhà máy này là loại m.b.a 1 pha 2 cuộn dây kiểu OЦ-
105000/220-85TB3 đầu nối 3 pha và lắp đật vào khố máy phát. Các thông số của m.b.a:

Công suất định mức của m.b.a Sđm = 105MVA

Công suất định mức của nhóm 3 pha Snđm = 315MVA
242
Điện áp định mức phía cao áp Ucđm = 3kV

Điện áp định mức phía hạ áp Uhđm = 15,75kV

Dòng điện định mức phía cao áp Icđm = 751,5A


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 28
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Dòng điện định mức phái hạ áp Ihđm = 6666A

Các m.b.a khối có hệ thống làm mát dầu, nước kiểu ц (tuần hoàn cưỡng bức dầu và
nước), dầu nóng của m.b.a từ lớp trên đi vào đầu hút của bơm rồi qua van 1 chiều đi vào
bộ làm mát dầu, ở đây dầu bao quanh các dàn ống(trong đó có nước tuần hoàn) và được
làm nguội đi qua lưới lọc vào tầng hầm dưới của m.b.a, một phần dầu đi qua bô lọc hút
ẩm thường xuyên ở trạng thái làm việc. Nhóm m.b.a 3 pha có 4 bộ làm mát dầu, mỗi pha
có 1 bộ làm mát làm việc và 1 bộ dự phòng chung cho cả 3 pha, sơ đồ cho phép thay thế
bộ làm mát làm việc của bất kỳ pha nào bằng bộ làm mát dự phòng, mỗi bộ làm mát làm
việc có 2 bơm dầu, một bơm làm việc và một bơm dự phòng.

Để chuyển công suất từ các máy biến thế chính ở gian biến thế ngầm của nhà máy
đến trạm chuyển tiếp người ta dùng dầu áp lực MBDTK-1x625/220 có tiết diện lõi cáp là
625mm2, điện áp 220kV, 3 sợi của 3 pha đều đặt trong ống thép đường kính 219mm, dầu
nạp vào ống đã được khử khí loạI R-5A với áp lực từ 1116kG/cm2. Thiết bị áp lực bổ
xung dầu áp lực (AY) dùng để duy trì áp lực dầu trong các đường cáp dầu áp lực trong
các giới hạn quy định, thiết bị này được lắp đặt ở độ cao 31m trong nhà hành chính sản
xuất AΠK và AΠY2 được đặt trong các buồng riêng biệt nhau, cả hai tổ máy bơm đều
được nối lên hệ thống góp chung 2 phân đoạn, các đường ống dẫn dầu cho các đường ống
dẫn cáp cũng được đấu nối với hệ thống ống góp đó, để khử khí trong ống dùng thiết bị
khử khí. Thiết bị AΠY có hai bể chứa dung tích 4m3 để chứa dầu cáp đã được khử khí và
được duy trì chân không bằng bơm chân không, các bơm dầu sẽ tự động duy trì áp lực dầu
trong đường ống góp từ 13,515,5kG/cm2, nếu áp lực tụt xuống 12,5kG/cm2 thì bơm dầu
dự phòng làm việc và có tín hiệu.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 29
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
III. HỆ THỐNG TỰ DÙNG TRONG NHÀ MÁY

Tự dùng của nhà máy phần từ trạm phân phối 220/110/35KV xuống gian máy được đảm
bảo cung cấp từ các nguồn khác nhau với điện áp trung gian 6KV để cung cấp cho các phụ tảI
0.4KV gồm :

- 2 máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây TD61 và TD62 đấu vào phía hạ áp của 2 máy
biến áp tự ngẫu ở trạm phân phối OPY220/110/35KV. Đây là nhuồn tự dùng chính của
nhà máy, nó cung cấp điện tới trạm phân phối 6KV KPY6-2 ở độ cao 105m và sau đó tới
KPY6-1 ở cao độ 15,5m gian máy và KPY6-3 ở cao độ 9,8m gian máy.

- 2 máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây TD91 và TD92 đấu vào phía hạ áp của máy
biến áp khối của tổ máy 1 và 8 để làm nguồn dự phòng cho TD61 và TD62, chúng cấp
điện cho KPY6-1 và KPY6-3 gian máy rồi có thể cấp ngược lên OPY.
- Một máy phát điện điezen công suất 1050KW đặt tại cao độ 95 ở OPY đấu vào
KPY6-2 ởOPY để dự phòng trường hợp sự cố mất điện tự dùng nhà máy do dã lưới.

- Phần tự dùng trạm biến áp 500KV Hoà Bình được cung cấp trực tiếp tại chỗ từ
phía hạ áp của 2 máy biến áp tự ngẫu 500/225/35KV qua 2 máy biến áp hạ áp từ 35KV
xuống 0.4KV loại TM có công suất 560KVA, UN = 4%.

IV. TRẠM PHÂN PHỐI 220/110/35 KV CÔNG TY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH

1- Giới thiệu chung .

Thuỷ điện Hoà Bình bao gồm 8 tổ máy với công suất đặt 1920 MW. Để truyền tải
công suất trên đến các hộ tiêu thụ điện, sử dụng trạm phân phối 220/110/35 kV. Sơ đồ
nối điện trạm 220kV sử dụng sơ đồ 3/4 .
Đến thời điểm này, trạm phân phối bao gồm :
- Hệ thống hai thanh cái 220kV làm việc song .

- Hệ thống thanh cái 110kV hai phân đoạn có dao cách ly liên lạc, làm việc độc lập .

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 30
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

- 07 đường dây 220kV :

+ Đường dây 270 đi Thanh Hoá .

+ Đường dây 271 đi Ninh Bình .

+ Đường dây 272 đi Việt Trì .

+ Đường dây 273 đi Chèm .

+ Đường dây 274 đi Xuân Mai

+ Đường dây 275, 276 đi Ba La .

- 03 đường dây 110 kV :

+ Đường dây 171, 172 đi Hoà Bình .

+ Đường dây 173 đi Mộc Châu .

- Hai lộ nối lên trạm 500kV Hoà Bình trực tiếp vào hai thanh cái 220kV .

- Hai máy biến áp tự ngẫu 220/110/35 kV, công suất mỗi máy 63.000 kVA .

- Hai máy biến áp tự dùng 35/6 kV, công suất mỗi máy 6.300 kVA, cung cấp điện tự
dùng cho toàn bộ nhà máy .

2- Nhiệm vụ của trạm phân phối .

Trạm phân phối220/110/35kV, Thuỷ điện Hoà Bình làm nhiệm vụ :

- Cung cấp điện lên trạm 500kV Hoà Bình, liên lạc hệ thống điện quốc gia qua
đường dây 500kV .

- Cung cấp điện lên các đường dây 220kV và110kV, cung cấp cho hệ thống điện
miền Bắc .

- Cung cấp điện cho hệ thống tự dùng Thuỷ điện Hoà Bình, qua máy biến áp tự
dùng TD61, TD62 .
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 31
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Tại trạm chuyển tiếp thực hiện khối ghép đôi 2 bộ MFĐ-MBA rồi đưa lên thanh cái
220kV và các phụ tải. Phần 220kVdùng các máy cắt không khí SF6 loại S1-245-f3 và loại
3AP1F1 có các thông số chính bảng sau:3AP1F1 S1245 f3
Loại máy cắt
Điện áp định mưc (KV) 245 245

Dòng điện định mức (A) 3250 3150

Tần số định mức (HZ) 50 50

áp lực khí SF6 đm (Bar) 6,0 6,8

Dòng điện cắt định mức(KA) 40 40

Dòng ngắn mạch ổn định động (KA) 100 100

Áp lực giảm thấp báo tín hiệu (Bar) 5,2 5,8

Áp lực giảm thấp khoá mạch thao tác (Bar) 5,0 5,5
Để liên lạc OPY-220 và cung cấp cho phụ tải đường dây 110kV và tự dùng chính của
nhà máy người ta dùng 2 m.b.a tự ngẫu 3 pha 3 cuộn dây ATĐIIITH-63000/220/110-85T1 có
bộ điều chỉnh điện áp dưới tải voí các thông số sau.

Công suất dịnh mức m.b.a Sđm = 63MVA

Điện áp định mức phía cao áp Ucđm = 230kV

Điện áp định mức phía trung áp Utđm = 121kV

Điện áp định mức phía hạ áp Uhđm = 38,5kVSinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 32
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Dòng điện định mức phía cao áp I cđm = 185A

Dòng điện định mức phía trung áp Itđm = 301A

Dòng điện định mức phía hạ áp Ihđm = 480a

Sơ đồ tổ đấu dây của nhóm biến áp YTN0/0-11

Số nấc của bộ đIều chỉnh dưới tảI A8.1.5

Để thao tác đóng cắt các mạch điện ở lưới điện 110kV người ta dùng các máy cắt khí SF6
của Trung Quốc có ký hiệu ELF-SL-2-II với kiểu truyền động 3 pha và thao tác bằng khí nén,
mỗi máy cắt có 1 máy nén khí riêng và

MC khí SF6 của Đức có ký hiệu 3AP1FG có các thông số chính bảng sau:3AP1FG ELF-SL-2-II
Loại máy cắt
Điện áp định mưc (KV) 145 123

Dòng điện định mức (A) 3150 2500

Tần số định mức (HZ) 50 50

áp lực khí SF6 đm (Bar) 6,0 7.0

Dòng điện cắt định mức(KA) 40 31,5

Dòng ngắn mạch ổn định động (KA) 100 80

Áp lực giảm thấp báo tín hiệu (Bar) 5,2 6,3

Áp lực khoá mạch chung giảm thấp (Bar) 5,0 6,1
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 33
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
34
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Đến trạm 500kV
TC220-
Trường Đại Học Điện Lực
Hoà Bình
TC220-I
250-
262- 251- 252- 253- 254- 255- 256-
TU220- TU220-
B- B- B- B- B- B- B-
PBM 220- PBM 220-
260- 251 252- 253 254- 255 256-
TU220- TU220-
271- 273- 275-
272- 272- 274- 276-
240 231- 232 233- 234 235- 236
B- TUL- TUL- B- B- TUL- TUL- B- B- TUL- TUL- B- B- TUL-
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh
240- 231- 232- 233- 234- 235- 236-
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
L- L- L- L- L- L- L-
270 272 274 276
Đến Đến Đến
khối khối khối
ghép ghép ghép
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
277-7
237-
257-
ghép đôi số
B-
237-
257-B-
Đến khối
TC220-I


TC220-
238-
258-
B-
B-
258-
238-
278-7
TU61 TU62

AT1 AT2
TD61 TD62


131-3 132-3
Đến PĐ I- Đến PĐ II-

B131 B132

TU110-1

132-2 132-2

TC110-I 100-2 TC110-II
100-1171-1 173-1 172-2


B171 B173 B172 TU110-2171-7 173-7 172-7
L171 L173 L172
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 35
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

3- Đặc điểm của trạm 220/110/35kV .

Thuỷ điện Hoà Bình là một công trình trọng điểm của nền kinh tế quốc dân, sản lượng
điện cung cấp hàng năm chiếm 8 tỷ kWh. Do đó vấn đề cung cấp điện phải an toàn, sơ đồ
vận hành linh hoạt trong thao tác, xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra. Các tổ máy phát được
được ghép nối bộ với máy biến áp, sau đó hai tổ máy được ghép thành khối ghép đôi đưa
lên trạm phân phối. Sơ đồ 3-4 với hệ thống hai thanh cái 220 kV làm việc song, đảm bảo
rất linh hoạt và an toàn cung cấp điện. Mỗi phần tử của sơ đồ đều được cấp đến bằng 2
máy cắt, sơ đồ này cho phép sửa chữa bất kỳ một máy cắt nào thì phụ tải cũng không bị
mất điện. Khi có sự cố trên bất kỳ phần tử nào, thì chỉ mất điện phần tử đó, các phần tử
còn lại vẫn làm việc bình thường. Khi sửa chữa một thanh cái, thanh cái còn lại làm việc
bình thường, các phụ tải vẫn được cung cấp điện bình thường .
4- Thông số kỹ thuật các phần tử chính trong sơ đồ .
 Máy cắt 220 kV .
Máy cắt làm nhiệm vụ đóng cắt mạch điện trong chế độ làm việc bình thường, tự động
cắt khi có sự cố trên thiết bị được bảo vệ. Hiện nay Trạm phân phối 220/110/35 kV đã tiến
hành nâng cấp hoàn toàn hệ thống máy cắt không khí bằng máy cắt SF6.

Máy cắt SF6 là loại máy cắt dùng khí trơ SF6 để dập tắt hồ quang, còn dùng năng
lượng nén lò xo để đống máy cắt. Ưu điểm của loại máy cắt này gọn nhẹ, thời gian đóng
cắt nhỏ. Tại trạm 220/110/35kV hiện nay có 2 loại máy cắt SF6 :
Máy cắt SF6 loại 3AP1-FI do hãng SIEMENS sản xuất (cho các máy cắt 232, 233,
237, 238, 240, 260, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) .
- Điện áp định mức : 245 kV

- Tần số định mức : 50 HZ

- Dòng điện định mức : 3150 A

- Dòng điện cắt định mức : 40 kA

- Dòng điện cắt lớn nhất cho phép : 100 kA

- Thời gian đóng : 62 ms  6 ms


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 36
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

- Thời gian cắt : 37 ms  4 ms

- Thời gian dập hồ quang :  19 ms .

- Áp lực khí SF6 định mức ở 20C : 6,0 bar

- Áp lực SF6 báo tín hiệu : 5,2 bar

- Áp lực SF6 khoá thao tác : 5,0 bar

Máy cắt SF6 loại S1-245 F3 do hãng AEG sản xuất (cho các máy cắt 231, 234, 235,
236) .
- Điện áp định mức : 245 kV

- Tần số định mức : 50/60 HZ

- Dòng điện định mức : 3150 A

- Dòng điện cắt định mức : 40 kA

- Dòng điện cắt lớn nhất cho phép : 100 kA

- Thời gian đóng : 100 ms

- Thời gian cắt : 50 ms

- Thời gian dập hồ quang :  19 ms .

- Áp lực khí SF6 định mức ở 20C : 0,68 MPa

- Áp lực SF6 báo tín hiệu : 0,58 MPa

- Áp lực SF6 khoá thao tác : 0,55 Mpa
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 37
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

 Máy cắt 110KV

Trạm phân phối 220/110/35 kV tồn tại 2 loại máy cắt SF6 110kV, đó là:

*Máy cắt SF6 loại 3AP1-FG do hãng SIEMENS sản xuất (cho máy cắt 131, 132, 112,
172, 173) .
- Điện áp định mức : 145 kV

- Tần số định mức : 50/60 Hz

- Dòng điện định mức : 3150 A

- Dòng điện cắt định mức : 40 kA

- Dòng điện cắt lớn nhất: 100 kA

- Thời gian đóng : 55  8 ms

- Thời gian cắt : 30  4 ms

- Áp lực khí SF6 định mức ở 20C : 6,0 bar

- Áp lực SF6 báo tín hiệu : 5,2 bar

- Áp lực SF6 khoá thao tác : 5,0 bar

* Máy cắt SF6 loại ELFSL2-1II do Trung quốc sản xuất (cho các máy cắt 171) .
- Điện áp định mức : 145 kV

- Tần số định mức : 50/60 Hz

- Dòng điện định mức : 2500 A

- Dòng điện cắt định mức : 31,5 kA

- Dòng điện cắt lớn nhất cho phép : 80 kA

- Thời gian đóng : 135 ms

- Thời gian cắt : 30 ms


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 38
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

- Áp lực khí SF6 định mức ở 20C : 0,7 MPa

- Áp lực SF6 báo tín hiệu : 0,63 MPa

- Áp lực SF6 khoá thao tác : 0,61 Mpa

- Áp lực khí nén định mức :32 MPa

-

 Dao cách ly 220kV.

Làm nhiệm vụ tạo khoảng cách nhìn thấy được phục vụ công tác sửa chũa các thiết bị
chính (máy biến áp, máy cắt điện, đường dây...)

- Mã hiệu: PH3-2-220/3200T1

- Nước sản xuất: Liên Xô cũ

- Điện áp định mức: 220kV

- Điện áp lớn nhất cho phép: 252kV

- Dòng điện định mức: 3200A

- Tần số định mức: 50Hz

- Dòng điện ổn định động định mức: 125kA

- Dòng điện ổn định nhiệt định mức: 50kA

- Lực kéo chịu được: 0,15I/IN; UE=5V 0,7
9 Quá dòng khẩn cấp Iph>> 2I/IN 0,3
10 Quá dòng khẩn cấp Iph> 1I/IN 0,5
11 Quá dòng khẩn cấp Ie> 0,2I/IN 0,3


Bảo vệ quá dòng 7SJ511

STT Tên bảo vệ Trị số đặt Tcp(sec)
1 Bảo vệ quá dòng pha pha I>> 3,7 I/IN 0,1
2 Bảo vệ quá dòng pha pha I> 1,25 I/IN 1
3 Bảo vệ quá dòng pha đất I>> 3 I/IN 0,1
4 Bảo vệ quá dòng pha đất I>> 1,25 I/IN 0,5


3.2 Đường dây L173: chiều dài L = 100 km
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 51
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

STT Tên bảo vệ Trị số đặt Tcp(sec)
1 Khoảng cách cấp I pha pha R1= 15,2 ; 0
X1=24,5
2 Khoảng cách cấp I pha đất R1E= 70 ; 0
X1=24,5
3 Khoảng cách cấp II pha pha R2= 31,2 ; 0,5
X2=40,5
4 Khoảng cách cấp II pha đất R1E= 70 ; 0,5
X2=40,5
5 Khoảng cách cấp III pha pha R3=48,5;X3=67,5 2
6 Khoảng cách cấp III pha đất R3E= 70; 2
X3=67,5
7 Vùng Z1B R1= 31,2 ; 0
X1=40,5
8 I0 có hướng/không hướng IE>1,1I/IN; UE=5V 0,7
9 Quá dòng khẩn cấp Iph>> 2I/IN 0,3
10 Quá dòng khẩn cấp Iph> 1I/IN 0,5
11 Quá dòng khẩn cấp Ie> 0,2I/IN 0,3


Bảo vệ quá dòng 7SJ512

STT Tên bảo vệ Trị số đặt Tcp(sec)
1 Bảo vệ quá dòng pha pha I>> 4 I/IN 0,1
2 Bảo vệ quá dòng pha pha I> 1,1 I/IN 1
3 Bảo vệ quá dòng pha đất IE>> 2,5 I/IN 0,1
4 Bảo vệ quá dòng pha đất IE>> 0,15 I/IN 1,9
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 52
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

 Bảo vệ thanh cái 220 kV:

Bảo vệ so lệch thanh cái 220 kV được sử dụng để cắt không duy trì thời gian tất
cả các hư hỏng xuất hiện trên thanh cái của trạm có thể là:

- Ngắn mạch giữa các pha: hai hoặc ba pha

- Chạm đất 1 pha, hai pha

Vùng tác động của bảo vệ thanh cái 220 kV bao gồm các thiết bị của khoang ở
máy biến điện áp đo lường 220 kV các dao cách ly đấu nối thanh cái và thanh dẫn
đến các máy dòng điện.

Thông số đặt của bảo vệ so lệch thanh cái: Bảo vệ so lệch thanh cái 220 kV
dùng rơ le dòng điện PHT-567/2 : Icp = 1 A; W = 100 vòng; tcắt = 0 sec

 Bảo vệ máy biến áp tự ngẫu AT1 và AT2:

1. Bảo vệ so lệch thanh dẫn của máy biến áp tự ngẫu: vùng bảo vệ là đoạn thanh dẫn
từ các máy biến dòng 220 kV ngoài ( AT1: TI237, TI257: AT2: TI238, TI258) và
máy biến dòng lắp sẵn trong MBA AT1 hoặc AT2. Bảo vệ phản ứng theo mọi dạng
ngắn mạch, bảo vệ tác động không duy trì thời gian đi cắt ba phía của máy biến áp
tự ngẫu AT1 hoặc AT2.

Trị số đặt: Dòng đặt cho cuộn chính (phía máy cắt) Icp = 0,4A

Dòng đặt cho cuộn phụ (phía máy biến áp) Icp = 3 A

Thời gian đặt tcắt = 0 sec

2. Bảo vệ rơ le hơi của máy biến áp tự ngẫu: bảo vệ làm nhiệm vụ chống các dạng
hư hỏng bên trong thùng dầu biến áp tự ngẫu. Bảo vệ gồm 2 cấp:

+ Cấp 1: Khi xuất hiện hơi nhẹ trong thùng dầu máy biến áp bảo vệ cấp 1 của
rơ le hơi sẽ tác động báo tín hiệu.

+ Cấp 2: Khi xuất hiện lượng hơi lớn và làm cho dầu trào ra khỏi rơ le bảo vệ sẽ
tác động không duy trì thời gian đi cắt ba phía của máy biến áp tự ngẫu. V= 1m/s

3. Bảo vệ chống hư hỏng thùng dầu của bộ điều áp V = 0,9m/s

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 53
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

4. Bảo vệ so lệch máy biến áp tự ngẫu, bảo vệ có công dụng tránh các hư hỏng bên
trong máy biến áp.

Giá trị đặt: Phía 220 kV Icp = 0,5 A

Phía 110 kV Icp = 0,5 A

Phía 35 kV Icp = 7,5 A

T cắt = 0 sec

5. Bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch tránh ngắn mạch không đối xứng phía 220 kV
gồm hai cấp với trị số đặt: Icp = 0,8 A

Cấp I không hướng với thời gian t1 = 3,5 sec cắt máy cắt 110 kV, t2 = 4 sec cắt máy
biến áp.

Cấp II có hướng với thời gian t1 = 1,5 sec cắt B257 hoặc B258 , t2 = 3 sec cắt máy
biến áp

6. Bảo vệ quá dòng có khởi động theo điện áp thấp phía 220kV

Trị số đặt: Icp = 1,2 A; U1 = 70 V; U2 = 6 V

tcp1 = 3,5 sec cắt phía 110 kV

tcp2= 4,2 sec cắt MBA

7. Bảo vệ dòng điện thứ tự không có hướng tránh chạm đất bên ngoài lưới 220 kV

Giá trị đặt: Cấp I có hướng: Icp = 1,5 A; tcp=1 sec cắt máy cắt B257(B258)

tcp=2,5 sec cắt MBA

Cấp II có hướng: Icp= 1 A; tcp1 =1,5 sec cắt máy cắt B257(B258)

tcp2 =3 sec cắt MBA

Cấp III không hướng: Icp= 0,3 A; tcp1 =2,5 sec cắt máy cắt B257(B258)

tcp2 =4 sec cắt MBA


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 54
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

8. Bảo vệ dòng điện thứ tự không có hướng tránh chạm đất phía 110 kV

Giá trị đặt: Cấp I có hướng: Icp = 1,7 A; tcp1=0,5 sec cắt máy cắt B131(B132)

tcp2=1 sec cắt MBA

Cấp II có hướng: Icp= 1 A; tcp1=1 sec cắt máy cắt B131(B132)

tcp2=1,5 sec cắt MBA

Cấp III không hướng: Icp= 0,15 A; tcp1 =2 sec cắt máy cắt B131(B132)

tcp2 =2,5 sec cắt MBA

9. Bảo vệ quá dòng điện có khởi động theo điện áp thấp phía 35 kV: bảo vệ được sử
dụng để cắt ngắn mạch ngoài giữa các pha phía hạ áp của máy biến áp tự ngẫu.

Trị số đặt: Icp=6 A; U1=70 V; U2=6 V; tcp=1,7 sec

10. Bảo vệ dòng điện cực đại tránh quá tải, bảo vệ chỉ phát tín hiệu

Trị số đặt: Phía 220 kV: Icp=1,05A; tcp= 9 sec

Phía 35 kV: Icp=1,1 A; tcp=9 sec

Trung tính: Icp=4,5A; tcp=9 sec

11. Bảo vệ khoảng cách có hướng tránh ngắn mạch phía 110 kV: bảo vệ sử dụng để
đảm bảo dự phòng cho bảo vệ ở khối 110 kV của đường dây và các bảo vệ chính
của máy biến áp tự ngẫu.

Trị số đặt:

Vùng I : Zcp=6,5 Ohm ; t = 1 sec cắt phía 110 kV; t = 1,5 sec cắt MBA

Vùng II : Zcp=65 Ohm ; t = 3,5 sec cắt phía 110 kV; t = 4 sec cắt MBA

nh = 650

 Bảo vệ máy biến áp tự dùng TD61 và TD62:
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 55
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

1. Bảo vệ so lệch: Bảo vệ được sử dụng chống tất cả các dạng ngắn mạch và hư
hỏng bên trong máy biến áp. Vùng tác động của bảo vệ được xác định bởi các máy
biến dòng điện đặt bên trong sứ đầu vào 35 kV của MBA và ở phía 6kV trong các
ngăn tủ N1 và N18 của KPY6kV OPY 220kV. Bảo vệ không duy trì thời gian cắt
các máy cắt 220 kV, 110 kV và 6 kV

Trị số đặt của bảo vệ: Phía 35 kV Icp = 3,75 A

Phía 6 kV Icp = 12 A

Thời gian cắt tcp=0 sec

2. Bảo vệ rơ le hơi: Bảo vệ chống các hư hỏng bên trong thùng dầu MBA kéo theo
sự xuất hiện khí. Rơ le có hai cấp: cấp 1 báo tín hiệu và cấp 2 cắt MBA

Trị số đặt: V = 1 m/s; tcp = 0 sec

3. Bảo vệ áp lực dầu của bộ điều áp dưới tải với trị số tác động V = 0,9 m/s

4. Bảo vệ quá dòng điện khởi động theo điện áp thấp, bảo vệ được coi là bảo vệ dự
phòng cho các bảo vệ chính của MBA, bảo vệ tác động chống mọi dạng ngắn mạch
bên trong và bên ngoài MBA. Bảo vệ được nối vào máy biến dòng phía 35 kV của
MBA tự ngẫu. Bảo vệ có hai cấp, cấp 1 đi cắt máy cắt 6 kV và cấp 2 đi cắt máy cắt
220 kV, 110 kV, 6 kV

Trị số đặt của bảo vệ: Icp = 6,9 A; U1 = 41V; U2 = 10,5 V;

tcp1=1 sec cắt máy cắt 6 kV; tcp2=1,5 sec cắt MBA

5. Bảo vệ quá tải 6 kV: bảo vệ được thực hiện nhờ một rơ le dòng điện đấu tới máy
biến dòng phía 6 kV và bảo vệ tác động duy trì thời gian đi báo tín hiệu.

Trị số đặt; Icp = 6,35 A; tcp = 9 sec

 Ngoài ra trạm còn đặt các bảo vệ sau:

1. Bảo vệ so lệch thanh dẫn khối 220 kV, khi bảo vệ tác động sẽ đi cắt các máy cắt
nối tới khối.

2. Bảo vệ chống hư hỏng các máy cắt 220 kV, 110 kV.

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 56
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

3. Bảo vệ các thiết bị tự dùng KPY 6 kV, thiết bị KT/710

6- Trạm biến áp 500kV.

Tại trạm 500kV có 6 m.b.a tự ngẫu1 pha 500/225/35kV của nhà chế tạo Jeumont-
Scheider Trafnomrs có các thông số sau:

Công suất định mức m.b.a 150/150/50MVA

500 225
/ / 35 kV
3 3
Điện áp định mức phía cao ápDòng điện định mức 519,6/1154,7/1428,6A

Sơ đồ tổ đấu dây của nhóm biến áp Y0/Y0/-11

Trạm biến áp này sử dụng máy cắt khí SF6 có 1 bộ truyền động dùng khí nén, mỗi máy
cắt có 1 máy nén khí riêng.

Các thông số của máy cắt245-MHME- 550-MHME-1P/S
Loại máy cắt 550-MHME-4Y
1P

Uđm (kV) 230 500 500

Umaxcho phép (kV) 245 550 550

Iđm (A) 2000 2000 1000

Icắt định mức (kA) 31,5 40 40

Pkhí SF6 (Bar) 6 6 6


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 57
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Pkhí điều khiển(Bar) 19 19 19
Máy cắt loại 245-MHME-1P dùng để đưa điện áp 220kV cung cấp cho m.b.a tăng áp
của trạm biến áp T500kV Hoà Bình, đó là máy cắt 221, 222, 200, còn loại máy cắt 550-
MHME-4Y dùng để cung cấp điện áp 500kV lên đường dây siêu cao áp Bắc-Nam, đó là các
loại máy cắt 571 và 572, loại máy cắt 550-MHME-1P/S dùng để nối tắt tụ bù của đường dây
siêu cao áp 500kV tại trạm biến áp Trạm 500 kV Hoà Bình.Tự dùng của nhà máy từ trạm phân phối 220/110/35kV xuống gian máy được bảo đảm
cung cấp từ các nguồn điện áp khác nhau với điện áp trung gian 6kV qua các KTП để cung
cấp cho các phụ tải 0,4kVgồm:

- Hai m.b.a 3 pha 2 cuộn dây TD61 và TD62 kiểu TMH-6300/35-74-T1 đấu vào
phía hạ áp của 2 m.b.a tự ngẫu ở trạm phân phối OPY220/110/35kV. Đây là nguồn tự
dùng chính của nhà máy, nó cung cấp điện tới trạm phân phối 6kV KPY6-2, sau đó cung
cấp tới KPY6-1 và KPY6-3.

- Hai m.b.a 3 pha 2 cuộn dây TD91 và TD 92 kiểu TMH-6300/35-71-T1 đấu vào
phía hạ áp của m.b.a MF_MBA khối của tổ máy 1 và 8 để lầm nguồn dự phòng cho TD61
hoặc TD62, chúng cấp điện cho KPY6-1 và KPY6-3 gian máy rồi có thể cấp ngược lên
OPY.

- Một máy phát điện diezel công suất 1050kW ở cao độ 95m ở OPY đấu vào
KPY6-2 ở OPY để đề phòng trường hợp sự cố mất điện tự dùng cho nhà máy khi rã lưới.

Còn tự dùng phần trạm biến áp 500kV Hoà Bình được cung cấp trực tiếp tại chỗ từ
phía hạ áp của hai m.b.a tự ngẫu 500/225/35Kv qua hai m.b.a hạ áp từ 35kV xuống 0,4kV
loại TM có công suất 560kVA.Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 58
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

V. HỆ THỐNG ĐẬP TRÀN

Sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc ở độ cao 1500m, có chiều dài 980km. Với diện tích lưu
vực là 52600km2, bằng khoảng 31% diện tích lưu vực của sông Hồng, lưu lượng chiếm
khoảng 50% của sông Hồng. Về khí hậu thì nhiệt độ tmax=42oC, tmin=1,9oC, ttb=23oC. Số ngày
mưa trung bình trong năm là 154 ngày với lượng mưa trung bình năm là 1960mm, lượng mưa
lớn nhất trong 1 ngày đêm là 224mm. Dòng chảy trung bình hàng năm là 57,4.109m3

Các thông số chính.

Các thông số của đập

Độ cao thi công của đập 128m

Độ cao mặt đập 123m

Rộng mặt đập 20m

Dài theo mặt đập 743m

Rộng theo chân đập 700m

Dài theo chân đập 640m


123m
 Các thông số về hồ chứa
120m
* Dài 230km
102m
* Rộng trung bình 0,8km
92m
* Sâu trung bình 0,05km

* Tổng dung tích hồ 9,45.109m3

* Dung tích có ích 5,65.109m3

* Dung tích chống lũ 6. 109m.3

* Chiều cao lớn nhất Hmax = 117m (dung tích chứa > 1010 m3).


Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 59
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

* Mực nước dâng bình thường 115m.

* Mực nước chết của hồ 80m

* Mực nước nhỏ nhất của hồ 75m.

* Mực nước gia cường 120m.

* Mực nước cho phép dâng lên 117m.

* Diện tích mặt thoáng ở mực nước bình thường 115m là 108km2

* Công suất của 8 tổ máy là 8x240 = 1920MW.

* Sản lượng điện trung bình là 8,4.109kwh/năm
500kV 220kV
Thượng
lưu

Cửa nhận
Trạm chuyển
Đập

ngăn ổng dẫn Gian máy
Hạ lưu
Thoát nước

Mô hình nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 60
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng123m

Lõi đ/s
không Cát +sỏi (ổn định)
thấm
Mặt cắt A_A của đập


Lõi đập là đất thịt dày 50m, tiếp đó về hai bên là lớp cuội cát, lớp núi hạt nhỏ, rồi đến các
lớp đá lớn hơn, các lớp này tạo thành các tầng chống thẩm thấu qua công trình. Ngoài cùng
của hai bên mái đập được lát bằng đá xếp để bảo vệ các phần bên trong của đập. Bề mặt đập
và các đường dọc thân đập được đổ bê tông để làm đường giao thông.

* Độ cao thi công của đập 128m

* Cao độ mặt đập 123m

* Rộng mặt đập trung bình 20m

* Dài theo mặt đập 740m

* Dài chân đập 640m

* Khối lượng đất dá  22.000.000 m3
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 61
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng
2. Hệ thống ống tràn và xả lũ

Thuỷ điện Hoà Bình có 16 cửa dẫn nước vào 8 tổ máy, cứ 2 cửa  1 tổ máy. Mỗi tổ máy có
một đường ống áp lực dẫn nước vào với đường kính 8m, qua tour-bin rồi qua đường ống áp
lực(đường kính 12m). Lưu lượng qua tour-bin là 300m3/sec.

Đập tràn dài 120m, cao 67m có 18 cửa xả lũ trong đó có 12 cửa xả đáy( kích thứơc 6,10m)
và 6 cửa xả mặt( kích thước 15,5m).

+ Lưu lượng xả 1 cửa xả đáy Q = 1750m3

+ Lưu lượng xả 1 cửa xả mặt Q = 1425m3

+ Lưu lượng qua 1 tổ máy định mức Qđm = 301m3

Công trình thuỷ điện Hoà Bình được thiết kế để bảo đảm an toàn với lũ có tần suất P =
0,001% có lưu lượng xả lũ của các cửa là Q = 378.000m3Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 62
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Ngưỡng cửa xả đáy độ cao H = 56m, điều khiển các van cổng xả dáy bằng bộ truyền động
thuỷ lực, bộ truyền động này có tác dụng nâng cách phai dưới áp lực, giữ cách phai ở vị trí
trên cùng, hạ cách phai đến vị trí an toàn của cửa xả đáy, nâng tự động cách phai về vị trí trên
cùng. Mỗi cách phai được truyền động bằng 1 xi lanh thuỷ lực.3. Các công trình chính

Cửa nhận nước là nơi bố trí các cửa lấy nước vào tuabin tổ máy, nó được bố trí kiểu tháp
cao 17m, dài 190m, dọc theo chiều dài được bố trí 16 lưới chắn rác và 16 van sửa chữa sự cố
tương ứng cho 8 tổ máy. Các van này được điều khiển bằng 4 bộ truyền động thuỷ lực đặt tại
cao độ 119m, mỗi bộ cho 4 xi lanh của 4 cách phai sửa chữa sự cố tương ứng với 2 tổ máy.

Các thông số

Đường kính trong xi lanh 450mm

Đường kính cần xi lanh thuỷ lực 220mm

Lực nâng cách phai 300.103kg

Lực giữ cách phai 250.103kg

Áp lực làm việc của dầu trong xi lanh khi nâng 261kG/cm3

Hành trình đầy đủ của píttông 11,5m

Hành trình công tác của píttông 11,15m

Tốc độ chuyển động của xi lanh

+ Khi nâng 0,37m/phút

+ Khi hạ 2,23m/phút

Thời gian nâng một cách phai 30 phút .

Thời gian hạ một cách phai 5 phút .

Loại dầu sử dụng T22 hoặc T30 .

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 63
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

Thể tích toàn bộ xi lanh 13m3

Cụm máy bơm tự diều khiển PHAIP-32/320-T3 có áp lực định mức là 320kG/cm3. Dùng
động cơ điện điều khiển có công suất 22kW, với tốc độ quay 1470vòng/phút. Đặc tính kỹ
thuật của các cửa van sửa chữa sự cố gồm chiều cao 10m, chiều ngang 4m, tải trọng chính lên
cửa van là 2303.103kg, lực nâng tính toán 290.103kg, trọng lượng 1 cửa van là 92261kG.
Nước được vào tour-bin bằng 8 ống dẫn áp lực tới các tổ máy, và thoát ra bằng các óng dẫn
áp lực nước ra.

Gian máy là nơi đặt 8 tổ máy, nó được xây dựng ngầm trong lòng núi đá.

Gian máy có chiều cao 50,5m; rộng 19,5m; dài 240m. Các buồng đặt các thiết bị điện và
phòng điều khiển trung tâm được nối với gian máy, song song với gian máy là các gian máy
biến thế(MBT) gồm 24 MBT 1 pha công suất 105MVA ghép lại thành 8 khối MBT 3 pha.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 64
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : Quản Lý Năng Lượng

CHƯƠNG 3: Kết luận
Qua đợt thực tập nhận thức này, em đã học hỏi được rất nhiều điều, nó là nguồn kiến
thức cơ sở quý giá cho tương lai của sinh viên chúng em. Em nhìn thấy được một cách khái
quát về nhà máy thuỷ điện, từ sản xuất điện đến phân phối,…. Em xin cám ơn sự giúp đỡ
nhiệt tình của các cán bộ nhà máy thuỷ điện Hoà Bình và các thầy cô giáo trong khoa nói
chung cũng như thầy giáo hướng dẫn nói riêng đã tạo điều kiện cho sinh viên chúng em có
đợt đi thực tập bổ ích.

Hà Nội tháng 5 năm 2010

Sinh viên

Nguyễn Hữu Mạnh.
Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Hữu Mạnh 65
Lớp:D2-Quản Lý Năng Lượng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản