Báo cáo thực tập sư phạm " pháp dạy môn Kỹ thuật xây dựng "

Chia sẻ: xaxuanthuy

Trong thời gian thực tập sự phạm ở Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Cầu Kè nhờ có sự quan tâm ân cần giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám đốc trung tâm, cùng với giáo viên bộ môn và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của các Thầy Cô tại trung tâm, đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ thực tập của mình.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo thực tập sư phạm " pháp dạy môn Kỹ thuật xây dựng "

Báo cáo thực tập sư phạm


LỜI NÓI ĐẦU


Trong thời gian thực tập sự phạm ở Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu
việc làm huyện Cầu Kè nhờ có sự quan tâm ân cần giúp đỡ nhiệt tình của Ban
Giám đốc trung tâm, cùng với giáo viên bộ môn và đặc biệt là s ự h ướng d ẫn t ận
tình của các Thầy Cô tại trung tâm, đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho tôi hoàn
thành tốt các nhiệm vụ thực tập của mình. Bước vào đ ợt th ực t ập này, b ắt đ ầu
từ ngày 03/12/2012 đến ngày 22/12/2012, bản thân tôi đã xác định rõ mục đích
của đợt thực tập này là: nắm được phương pháp dạy môn Kỹ thuật xây dựng
nhằm củng cố nâng, cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, học hỏi thêm những
kinh nghiệm quý báu ở Thầy, Cô và bạn bè ở trung tâm, qua nh ững ti ết d ự gi ờ,
tiết sinh hoạt, những đợt rút kinh nghiệm tiết dạy. Bên cạnh đó, tôi cũng xác
định rõ mục đích thực tập là nhằm phục vụ cho việc gi ảng dạy và công tác c ủa
bản thân sau này.

Trường Cao đẳng nghề Số 8 là một trong những trường đào tạo giáo viên
giảng dạy nghề. Trong những năm gần đây, trường đã không ngừng đổi mới
phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển theo hướng công ngh ệ. T ất c ả các
học viên trước khi ra trường đều được thực tập sư phạm ở các trường Trung
học chuyên nghiệp, các trung tâm dạy nghề. Với mục tiêu giúp h ọc viên làm
quen với môi trường sư phạm, áp dụng những kiến thức đã học để giảng dạy
thực tế.

Thời gian thực tập tuy ngắn, chỉ trong ba tuần nh ưng bản thân đã rút ra đ ược
nhiều kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Trong quá trình thực tập sư ph ạm,
lần đầu tiên đứng trên bục giảng với cương vị là một thầy giáo bản thân cũng
còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đây là bước khởi đầu đầy kỷ ni ệm. Ba tu ần th ực t ập,
tuy không phải là một thời gian dài, nhưng cũng giúp cho tôi m ột ph ần nào bi ết
được các phương pháp giảng dạy, tôi đã được vào dự giờ nhiều tiết dạy của
giáo viên của trung tâm, được dự các cuộc họp rút kinh nghiệm. Qua đó, tôi cũng
học hỏi được rất nhiều điều và đó là những kinh nghiệm quý báu đối với bản
thân trong công tác sắp tới.
GVHD: Nguyễn Trường Thành 1 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


LỜI CẢM ƠN




Cùng với những kiến thức đã được các Thầy Cô Trường Cao đẳng nghề
Số 8 truyền đạt, khoảng thời gian thực tập sư phạm và làm vi ệc t ại Trung tâm
Dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Cầu Kè dưới sự chỉ dẫn, giúp đỡ của
các Thầy Cô tại trung tâm thông qua những tiết dự giờ, sinh hoạt lớp, nh ững
buổi họp rút kinh nghiệm đã giúp tôi làm quen với cách giảng dạy trên l ớp và
cách xử lý các tình huống xảy ra trên lớp, cũng như là bi ết cách g ần gũi v ới các
em học viên để nắm bắt tâm tư, tình cảm của các anh chị học viên. Đây là
khoảng thời gian quý báu giúp tôi trau dồi thêm những kinh nghiệm thực t ế,
cũng như tích lũy được những bài học cho bản thân, tạo tiền đề để tôi có thể
hoàn thành tốt hơn cho công tác của tôi sau này.

Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Trung tâm
Dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Cầu Kè đã tạo điều kiện thuận lợi
cho tôi trong quá trình thực tập sự phạm tại trung tâm. Đồng thời, xin chân thành
cảm ơn Thầy Nguyễn Trường Thành đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội đi thực
tập trong giai đoạn cuối khóa này, cũng như hướng dẫn tôi cách thức trình bày
và tiến hành công tác thực tập.

Xin chân thành cảm ơn!

Cầu Kè, ngày 22 tháng 12 năm 2012
Giáo sinh thực tập
Châu Si Phăn
GVHD: Nguyễn Trường Thành 2 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC TẬP

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Cầu Kè, ngày tháng năm 2012
Xác nhận của Ban Giám đốc Giáo viên HDCM
GVHD: Nguyễn Trường Thành 3 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SƯ PHẠM

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Cầu Kè, ngày 27 tháng 12 năm 2012
Giáo viên hướng dẫn sư phạm
Nguyễn Trường Thành

GVHD: Nguyễn Trường Thành 4 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


MỤC LỤC



Trang
LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………………1
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………….........2
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC TẬP ………………………………..3
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SƯ PHẠM ………………………….4
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………..5
PHẦN GIỚI THIỆU …………………………………………………………………...6
I. MỤC TIÊU CỦA THỰC TẬP SƯ PHẠM ………………………………………….6
1. Mục tiêu chung ……………………………………………………………………...6
2. Mục tiêu cụ thể …………………………………………………………………...…6
II. NỘI QUY THỰC TẬP SƯ PHẠM …………………………………………...……6
III. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRUNG TÂM THAM GIA TT SƯ PHẠM ……7
1. Giới thiệu tổng quan về Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Cầu Kè
7
2. Cơ cấu tổ chức của nhà trường …………………………………………………….9
3. Chương trình đào tạo nghề đang tham gia thực tập sư phạm …………………….....9
PHẦN NỘI DUNG …………………………………………………………………...14
I. KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM ……………………………………………...14
II. THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY…………….………………………...………..15
III. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY………….………………………………………………16
GIÁO ÁN BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ………………………………………………16
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ………………………………………...….21
GIÁO ÁN BÀI GIẢNG TÍCH HỢP ………………………………………………24
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÍCH HỢP ………………………………………...….28
PHẦN KẾT LUẬN …………………………………………………...……………...29
GVHD: Nguyễn Trường Thành 5 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

PHẦN GIỚI THIỆU




I. MỤC TIÊU CỦA THỰC TẬP SƯ PHẠM
1. Mục tiêu chung
- Phát hiện các tình huống sư phạm hay xảy ra để rút kinh nghi ệm. Bi ết cách
soạn giáo án và đề cương cũng như các phiếu dạy học khác đúng chuẩn.
- Củng cố và vận dụng những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghi ệp v ụ
sư phạm vào giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động dạy học.
- Tiếp tục rèn luyện để hình thành và hoàn thiện nh ững k ỹ năng d ạy h ọc,
giáo dục cơ bản, nhằm đảm bào cho hoạt động dạy học và giáo dục đạt hi ệu
quả.
- Góp phần hình thành và phát triển lòng yêu nghề.
2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích được các hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở dạy nghề.
- Phân tích được chương trình môn học sẽ thực hành giảng dạy.
- Chuẩn bị và thực hiện được các bài dạy lý thuyết, th ực hành, tích h ợp đ ược
phân công.
- Biết nhận xét, đánh giá bài giảng.
- Thực hiện được các nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm.
- Tham gia và biết tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện của cơ sở dạy
nghề.
II. NỘI QUY THỰC TẬP SƯ PHẠM
- Đảm bảo đúng giờ lên lớp.
- Đầu giờ phải đến Phòng Đào tạo lấy sổ đầu bài ghi đi ểm danh, ghi tên h ọc
viên vắng mặt (nếu có) và ghi tựa bài giảng.
- Chuẩn bị tốt nội dung giảng dạy.
- Đồ dùng dạy học sau khi dùng xong phải đưa cho giáo viên hướng dẫn
chuyên môn duyệt.
- Tham gia dự giờ các nhóm thực tập khác.

GVHD: Nguyễn Trường Thành 6 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

- Mỗi giáo sinh phải soạn hai giáo án: Giáo án lý thuyết và giáo án tích hợp.
- Họp với giáo viên hướng dẫn chuyên môn sau mỗi lần lên lớp để rút kinh
nghiệm cho lần sau.
III. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM

1. Giới thiệu tổng quan về Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu vi ệc làm
huyện Cầu Kè

Tên đơn vị: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM HUYỆN CẦU


Địa chỉ: Ấp Ô Tưng A, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm

Trung tâm dạy nghề huyện Cầu Kè được thành lập và đi vào ho ạt động năm
2006, cơ quan quản lý trực tiếp là phòng Lao động thương binh và xã h ội. Đ ến
tháng 3 năm 2011 đổi tên thành Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm

GVHD: Nguyễn Trường Thành 7 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

huyện Cầu Kè theo Quyết định số 107/QĐ-UBND, ngày 24/01/2011 c ủa Ủy ban
Nhân dân tỉnh Trà Vinh, với nhiệm vụ chính được giao là dạy ngh ề và Gi ới
thiệu việc làm cho lao động nông thôn..

* Chức năng nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch dạy nghề trình độ sơ cấp nghề,
dạy nghề thường xuyên đáp ứng yêu cầu của xã hội;
Tổ chức dạy nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên theo nhu cầu
Tổ chức tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công
nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho mọi đối tượng có nhu cầu.;
* Liên kết với các trường trong và ngoài tỉnh đào tạo cán bộ trình độ trung
cấp.

* Phạm vi tuyển sinh: huyện Cầu Kè

1.2. Cơ sở vật chất

- Tổng diện tích: 3.000 m2.

- Trung tâm có đầy đủ phòng học lý thuyết rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát.

- Học viên được thực hành trên các máy móc, thiết bị hiện đại.

- Ngoài thời gian học tại trường học viên còn đi thực tế tại các c ơ s ở s ản
xuất trong và ngoài huyện để tham quan học tập kinh nghiệm.

1.3. Quyền lợi của người học

- Học viên hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu ở kỳ kiểm tra cuối khóa
học nghề được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề có giá trị Quốc gia, khi đi làm đ ược
hưởng mức lương sơ cấp.

- Học viên tốt nghiệp được giới thiệu làm việc trong và ngoài nước, được hỗ
trợ vay vốn sản xuất với lãi suất ưu đãi khi có nhu cầu.

1.4. Kết quả đào tạo nghề từ năm 2006 đến 2012

Trường đã tuyển sinh được 6 khóa, đào tạo hơn 3.000 học viên, đa s ố h ọc
viên sau khi hoàn thành khóa học đều có việc làm với mức l ương t ừ 1 đ ến 3
triệu đồng.

1.5. Liên kết đào tạo trung cấp nghề

Đối
STT Tên nghề Hình thức ĐT Trường liên kết
tượng
GVHD: Nguyễn Trường Thành 8 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


1 Chăn nuôi thú y Chính quy THCS Trung cấp nghề Trà
Vinh
2 Kế toán doanh nghiệp Chính quy THPT Trung cấp nghề Trà
3 Điện tử dân dụng Chính quy THCS Vinh
Trung cấp nghề Trà
Vinh
1.6. Các nghề đào tạo

Thực hiện mục tiêu đào tạo và chỉ tiêu được giao, Trung tâm D ạy ngh ề và
giới thiệu việc làm huyện Cầu Kè thông báo tuyển sinh năm học 2012-2013 nh ư
sau:

SƠ CẤP NGHỀ

1.6.1 Hệ chính quy tập trung tại trường (hộ khẩu thường trú trong
huyện)

CHỈ TIÊU TUYỂN
TT NGHỀ ĐÀO TẠO
SINH
1 Kỹ thuật xây dựng 50
2 Điện dân dụng 50
3 Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) 50
4 Điện tử dân dụng 50
5 May công nghiệp 50
6 May dân dụng 50
7 Cài đặt, sửa chữa máy tính 50
8 Chăn nuôi thủy sản 50
9 Trồng trọt 50
10 Chăn nuôi thú y 50
12 Đan đát 50
2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

* Ban giám đốc: 1 Giám đốc và 1 phó Giám đốc.

* Các phòng quản lý nghiệp vụ gồm:

 Phòng Đào tạo

 Phòng Tổ chức – Hành chính

 Phòng Kế toán – Tài vụ

 Phòng Giới thiệu việc làm

3. Chương trình đào tạo nghề đang tham gia thực tập sư phạm
GVHD: Nguyễn Trường Thành 9 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

Tên nghề: Kỹ thuật xây dựng
Mã nghề:
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng đào tạo:
- Lao động nông thôn;
Số lượng môn học – mô đun đào tạo: 6
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
− Kiến thức:
+ Chương trình trang bị kiến thức cơ bản về nguyên tắc an toàn lao đ ộng
trong xây dựng.
+ Trang bị khái niệm cơ bản về vật liệu xây dựng.
+ Đọc được các bản vẽ trong xây dựng.
+ Xây, trát các bộ phận cơ bản của công trình.
+ Thi công bê tông cốt thép cho một số cấu kiện trong công trình xây
dựng.
+ Hướng dẫn rèn luyện cho học viên kỹ năng, kỹ xảo về kỹ thuật xây
dựng có tay nghề phù hợp với nhu cầu hiện nay.
Kỹ năng và thái độ:
+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng d ụng k ỹ
thuật xây dựng. Đủ sức đảm nhận công việc: Đọc được các bản vẽ, xây, trát,
thi công bê tông, cốt thép, ván khuôn ...vv.. các kỹ năng, kỹ xảo khác về kỹ thuật
xây dựng.
+Người học có khả năng tự tìm việc làm cho mình hoặc tổ ch ức m ột đ ội
thi công nhà cửa ở nông thôn.
+ Học viên phải thực sự ham muốn học tập, và rèn luyện kỹ năng của
mình.
+ Thực hiện đúng nội qui của xưởng, lớp học.
+ Phải bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh nơi thực tập.

GVHD: Nguyễn Trường Thành 10 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

+ Học viên phải nắam được mục đích của môn học.
+ Học viên học xong phải biết tự rèn luyện thêm những kỹ năng của
mình.
+ Đào tạo học viên có lòng yêu nước, yêu CNXH, có đạo đức nghề
nghiệp, có ý chí lập thân, lập nghiệp với tư duy sáng tạo có tinh thần trách
nhiệm, ý thức tổ chức kỹ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.
3. Cơ hội việc làm
Sau khi học xong chương trình học viên có thể xin làm việc tại cơ quan ở địa
phương, tại các công ty hoặc doanh nghiệp có liên quan đến công việc xây
dựng.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC T ỐI
THIỂU
2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
 Thời gian đào tạo: 05 tháng
 Thời gian học tập: 23 tuần
 Thời gian thực học tối thiểu: 520 giờ.
 Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi 20 giờ; trong đó thi tốt nghi ệp 10
giờ.
2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
 Thời gian học đào tạo nghề: 520 giờ.
 Thời gian học lý thuyết: 120 giờ; Thời gian học thực hành: 400giờ.
2.3. Danh mục bài học đào tạo nghề Kỹ thuật xây dựng
THỜI GIAN CỦA BAØI HỌC (GIỜ)
TRONG ÑOÙ
STT TEÂN BAØI HOÏC Toång Lyù Thöïc Kieåm Ghi
soá thuyeát haønh tra chuù
I NOÄI DUNG
PHAÀN 1: AN TOAØN 40 28 10 02
LAO ÑOÄNG
BAØI Trình baøy caùch söû duïng 05 05 00 00
1 caùc phöông tieän baûo veä
caùnhaân
BAØI Giôùi thieäu caùc duïng cuï 07 05 02 00

GVHD: Nguyễn Trường Thành 11 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


2 thoâ sô caàm tay, duïng cuï
ñieäncaàmtay
BAØI Söû duïng an toaøn caùc 06 04 02 00
3 maùythieátbò thi coâng
BAØI Thöïc hieän ñuùng caùc noäi 04 04 00 00
4 qui coângtröôøng
BAØI Söû duïng an toaøn maùy 10 06 04 00
5 duøng khí neùn vaø maùy
neùnkhí
BAØI Thöïc hieän nhöõng bieän 08 04 02 02
6 phaùpcaápcöùukhaåncaáp
PHAÀN 2: VEÕ KYÕ 40 23 15 02
THUAÄT
BAØI Veõ hình hoïc vaø moät soá
1 qui öôùc trong baûn veõ kyõ 15 10 05 00
thuaät xaây döïng
BAØI Nhöõng tieâu chuaån cô
2 baûn veà trình baøy baûn 13 08 05 00
veõ kyõ thuaät
BAØI
Veõ hình hoïc 12 05 05 02
3
PHAÀN 3: VAÄT LIEÄU
40 24 05 01
XAÂY DÖÏNG
BAØI Caùc vaät lieäu xaây döïng
10 10 00 00
1 thoângduïng
BAØI Vöõa xaây döïng thoâng
14 14 00 00
2 duïng
BAØI Xaùc ñònh lieàu löôïng pha
16 10 05 01
3 troänvöõa
PHAÀN 4: KYÕ THUAÄT
400 75 320 05
THI COÂNG
BAØI
Kyõ thuaätxaâygaïch 80 15 63 02
1
BAØI
Kyõ thuaättraùt 80 15 63 02
2
BAØI Vaùn khuoânvaø daøngiaùo 80 15 65 00
3
BAØI
Thi coângcoáttheùp 80 15 64 01
4
BAØI
Thi coângbeâtoâng 70 10 60 00
5
OÂN TAÄP KIEÅM TRA 10 05 05 00
TOÅNG COÄNG

GVHD: Nguyễn Trường Thành 12 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


Toång coäng 520 161 355 10
GVHD: Nguyễn Trường Thành 13 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

PHẦN NỘI DUNG


I. KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
THỜI GIAN
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Liên hệ
Nghiên
giáo viên Tìm tài Tìm tài
cứu và Soạn giáo
Sáng hướng liệu bài liệu bài
tìm tài án
dẫn sư giảng giảng
TUẦN 1 liệu
phạm
(từ 03/12
Gặp giáo
đến Gặp giáo
viên
08/12/2012 viên Nghiên Nghiên
chuyên
) Chiề hướng cứu và cứu và Soạn bài
môn, xem
u dẫn tìm tài tìm tài giảng
và chỉnh
chuyên liệu liệu
sửa giáo
môn
án
Giảng
Dự giờ tích hợp Dự giờ
bài dạy lý bài: Sử bài dạy lý
Dự giờ Chỉnh sửa
thuyết dụng thuyết
Sáng sinh hoạt bài giảng,
TUẦN 2 của giáo dụng cụ của giáo
lớp giáo án
(từ 10/12 viên tại chạy viên tại
đến trường điện cầm trường
15/12/2012 tay
) Dự giờ
Dự họp Dự họp
bài dạy Chỉnh sửa Chuẩn bị
Chiề rút kinh rút kinh
của giáo bài giảng, bài giảng,
u nghiệm nghiệm
viên giáo án giáo án
tiết dạy tiết dạy
HDCM
TUẦN 2 Dự giờ Giảng
(từ 17/12 bài dạy Dự giờ thực hành
Dự giờ bài dạy
đến tích hợp bài: Kỹ Soạn
Sáng sinh hoạt của giáo
22/12/2012 của giáo viên thuật lắp phúc trình
lớp
) viên tại HDCM đặt cốt
trường thép cột
Chiề Soạn Dự họp Dự họp Soạn Nộp phúc
GVHD: Nguyễn Trường Thành 14 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


rút kinh rút kinh trình cho
u phúc trình nghiệm nghiệm phúc trình giáo viên
tiết dạy tiết dạy HDCM
II. THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY
Ngày Dạy thực hành Dạy tích hợp Lớp
SỬ DỤNG DỤNG
11/12/2012 CỤ CHẠY ĐIỆN SCXD
CẦM TAY
KỸ THUẬT LẮP
20/12/2012 ĐẶT CỐT THÉP SCXD
CỘT
GVHD: Nguyễn Trường Thành 15 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm
III. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY:


GIÁO ÁN SỐ: 01 ( Tích hợp) Thời gian thực hiện: 45 phút
Thực hiện ngày: 11 / 12 / 2012


TÊN BÀI: SỬ DỤNG DỤNG CỤ CHẠY ĐI ỆN CẦM TAY

Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

- Kiến thức: Xác định, nhận dạng được các máy chạy điện cầm tay.

-Kỹ năng: Biết cách sử dụng và sử dụng đúng chuẩn theo yêu cầu kỹ
thuật.
- Thái độ: Cẩn thận, tự giác, chính xác trong công việc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Đồ dùng dạy học:Giáo án, tài liệu phát tay, phiếu hướng dẫn thực
hành.

- Dụng cụ: Máy khoan, máy cắt và một số lưỡi khoan, lưỡi cắt chuyên
dùng.

- Vật tư: Các mẫu thép, mẫu gỗ, gạch, bêtông.

Hình thức tổ chức dạy học

- Phần lý thuyết: Tập trung cả lớp.
- Phần thao tác mẫu: Tập trung cả lớp.
- Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: Phân nhóm.
- Phần kết thúc : Tập trung cả lớp.
I. Ổn định lớp học Thời gian: 01 phút

- Kiểm tra sĩ số:
- Nhắc học sinh không đồng phục: Trang phục, giày
II. Thực hiện bài dạyTT Nội dung Hoạt động dạy học Thời

GVHD: Nguyễn Trường Thành 16 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


Hoạt động của giáo Hoạt động của
gian
viên học sinh
1 Dẫn nhập: - Thuyết trình - Lắng nghe

- Cho HS xem tài liệu - Quan sát hình 2’
phát tay ảnh.
2 Giới thiệu chủ đề

- Tên bài học: Sử - Giới thiệu tên bài. - Lắng nghe Ghi 4’
dụng dụng cụ nhận.
chạy điện cầm
tay
- Lắng nghe và ghi
- Mục tiêu của bài. - Tuyên bố mục tiêu
nhận.

+ Giới thiệu mẫu
- Xem và ghi
Nội dung bài học: - Giới thiệu các mẫu nhận.
+ Chuẩn bị dụng
đã được khoan cắt
cụ và vật tư.

+ Quy trình kỹ
thuật khoan, cắt
và an toàn

+ Kiểm tra mẫu
khoan, cắt
3 Giải quyết vấn
đề

a. Lý thuyết:
+ Máy khoan và - Thuyết trình, minh - Lắng nghe, quan
các lưỡi khoan họa bằng máy khoan sát và ghi bài
6’
chuyên dùng thật

+ Máy cắt và các

GVHD: Nguyễn Trường Thành 17 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


lưỡi cắt chuyên - Lắng nghe, quan
dùng sát và ghi bài
- Thuyết trình, minh
+ Các mẫ thép, họa bằng máy cắt - Lắng nghe, quan
gỗ, gạch và bê thật sát và ghi bài
tông
- Thuyết trình, minh
họa bằng vật tư thật


b. Trình tự thực - Thuyết trình - Lắng nghe, quan 10’
hiện sát
- Thao tác mẫu
- Lắng nghe, quan
sát
c. Thực hành - Phân nhóm, phát - Nhận vật tư và 15’
dụng cụ, vật tư. dụng cụ

- Hướng dẫn - Thực hiện

- Quan sát hướng - Thực hiện
dẫn
- Nộp sản phẩm
- Nghiệm thu sản
phẩm
4 Kết thúc vấn đề 3’

- Củng cố lại các - Thuyết trình các - Xem lỗ khoan,
kiến thức quan dạng sai hỏng, đường cắt đạt và
trọng trong bài nguyên nhân và cách chưa đạt yêu cầu
học khắc phục
- Lắng nghe, ghi
- Củng cố kỹ - Giải thích nguyên nhận
năng rèn luyện nhân chưa đạt yêu
cầu
- Lắng nghe.
- Hệ thống kiến thức
- Nghe, hỏi.
- Giải đáp các thắc
mắc của học sinh

- Nêu những vấn đề - Lắng nghe.

GVHD: Nguyễn Trường Thành 18 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


cần lưu ý về kỹ
thuật, an toàn
- Nhận xét tình - Nhận xét tình hình - Tự rút kinh 3’
hình, thái độ học học của lớp nghiệm về ca
tập của lớp thực tập.
- Nhắc nhở những
học sinh không chú ý,
làm việc riêng…
5 Hướng dẫn tự 1’
học - Nhắc nhở. - Lắng nghe

- Xem lại bài cũ. - Giới thiệu - Ghi nhận.
IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………..Ngày 11 tháng 12 năm 2012

Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn Giáo viên
Châu Si PhănGIÁO ÁN SỐ: 02 ( Thực hành)
KỸ THUẬT LẮP ĐẶT CỐT THÉP CỘT

GVHD: Nguyễn Trường Thành 19 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Đo, cắt thép theo yêu cầu thiết kế
- Tính toán, điều chỉnh bàn uốn thép theo yêu cầu thiết kế.
- Kỹ năng uốn thép.
- Kỹ năng buộc thép đai vào thép dọc thành khung.
- Lắp đặt khung nối với thép chờ cổ móng.
- Thực hiện đạt yêu cầu về kỹ thuật và thời gian.
- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn và vệ sinh.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Thước cuốn.

- Bàn uốn thép.

- Vam cầm (càng cua).

- Kéo hay cưa cắt sắt

- Búa

- Giàn giáo.

- Sắt Ø 6; Ø 10.

- Kẽm buộc.

- Móc xoay.

- Phương tiện dạy học:

+ Giáo án.
+ Bản vẽ.
+ Phiếu hướng dẫn thực hiện, bảng quy trình.
Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn ban đầu: Tập trung cả lớp.
- Hướng dẫn thường xuyên: Luyện tập theo cá nhân ( 6 HS/nhóm)
- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung cả lớp
I. Ổn định lớp học: Thời gian: 05 phút

GVHD: Nguyễn Trường Thành 20 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

- Kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra trang phục bảo hộ lao động.
II. Thực hiện bài dạy

Hoạt động dạy học
Thời
T Hoạt động
Nội dung Hoạt động của
T của gian
giáo viên
học sinh
1 Dẫn nhập: - Thuyết trình - Nghe. 5’2 Hướng dẫn ban đầu:

- Nhiệm vụ và yêu cầu của - Thuyết trình - Nghe 4’
bài học

- Đặc điểm và phạm vi ứng
- Thuyết trình - Nghe 5’
dụng của phương pháp lắp
đặt cốt thép cột - Đặt câu hỏi - Suy nghĩ, trả
lờ i
- Nhận xét, kết
luận - Nghe, ghi
- Nắn thép cho thẳng
chép
- Thao tác mẫu
- Đo, cắt thép 7’
- Quan sát
- Thao tác mẫu,
7’
thuyết trình
- Uốn thép
- Thao tác mẫu, - Quan sát,
thuyết trình Nghe 5’

- Lồng thép dọc vào thép đai - Thao tác mẫu, - Quan sát,
thuyết trình Nghe 8’

- Thao tác mẫu, - Quan sát,
- Buộc thép dọc vào thép đai
thuyết trình Nghe

GVHD: Nguyễn Trường Thành 21 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


- Thao tác mẫu, - Quan sát, 8’
thuyết trình Nghe
- Lắp dựng giàn giáo
- Thao tác mẫu,
10’
thuyết trình
- Quan sát,
- Lắp đặt khung nối với
- Thuyết trình Nghe
thép chờ cổ móng
12’
- Quy trình lắp đặt cốt
thép cột - Phát bản vẽ - Quan sát,
Nghe 2’
- Phát vật liệu, dụng cụ và - Phát vật liệu,
phân công vị trí luyện tập dụng cụ
10’
-Treo bảng quy - Nghe
trình, phân tích

- Hướng dẫn
- Nhận bản
vẽ

- Nhận vật
liệu, dụng cụ

- Quan sát,
Nghe- Thực hiện
3 Hướng dẫn thường xuyên:

- Thực hiện bài thực hành - Quan sát, - Luyện tập 80’
lắp đặt cốt thép cột theo hướng dẫn
thiết kế
- Nghiệm thu
- Nộp sản
sản phẩm
GVHD: Nguyễn Trường Thành 22 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


phẩm
4 Hướng dẫn kết thúc:

- Nhận xét tinh thần và kết - Thuyết trình - Nghe 3’
quả học tập

- Nhắc nhở những sai hỏng
- Thuyết trình - Nghe 5’
và biện pháp khắc phục

- Cất dụng cụ và dọn dẹp
vệ sinh - Hướng dẫn - Thực hiện 8’

5 Hướng dẫn tự rèn luyện: - Thuyết trình - Nghe, ghi 1’
nhận
Tìm hiểu thêm lắp đặt cốt
thép cột có kích thước khác

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Trưởng khoa/ Trưởng tổ môn Ngày 20 tháng 12 năm 2012

Giáo viên
Châu Si Phăn
GVHD: Nguyễn Trường Thành 23 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG


TÊN BÀI: KỸ THUẬT LẮP ĐẶT CỐT THÉP CỘT

1. Khái niệm

- Cột là cấu kiện chịu nén, lực nén tác dụng theo phương trục cột.

- Khi lực nén tác dụng đúng trục, ta có nén trung tâm.

- Khi lực nén tác dụng không đúng trục, có nén lệch tâm. - Hoặc
ngoài lực nén còn có lực tác dụng ngang, có nén uốn.

2. Cấu tạo chung:

- Tíêt diện cột chịu nén trung tâm thường có dạng hình vuông, hình chữ
nhật, tròn hoặc đa giác đều.

- Tiết diện cột chịu nén lệch tâm có dạng hình chữ nhật, chữ T, chữ I,
vành khuyên hoặc cột rỗng hai nhánh.

- Hình dạng và kích thước cột chọn theo các yêu cầu đảm bảo khả năng
chịu lực, độ cứng và ổn định.

3. Sự làm việc và cấu tạo cốt thép:

a). Cột chịu nén trung tâm:

- Cột chịu nén trung tâm chỉ đơn thuần chịu nén nên cốt thép trong gột chủ
yếu là cốt thép dọc chịu nén được đặt theo chu vi tiết diện. Ngoài ra còn có cốt
đai liên kết thành khung. Khi theo chu vi tiết diện cốt thép dọc chịu nén đặt cách
nhau > 400 mm thì đặt thêm cốt cấu tạo.

- Cốt dọc chịu nén đường kính từ 12 ÷ 40 mm, khi cạnh tiết diện >
200mm nên dùng cốt có đường kính tối thiểu là 16mm, dùng loại thép A1, A2,
A3, khoảng cách giữa hai cốt thép gần nhau ≤ 400mm và > 50mm.

- Cốt đai có đường kính ≥ 5mm và ≥ 0,25d1 ( d1 đường kính lớn nhất của thép
dọc chịu nén), dùng thép loại A1. Khoảng cách cốt đai < b ( b là cạch ngắn tiết
diện cột ) và ≤ d2 ( d2: đường kính bé nhất của cốt dọc chịu nén). Cốt đai có tác
dụng giữ vị trí cốt dọc, hạn chế chiều dài tự do của cốt dọc, làm tăng ổn định
cốt dọc khi chịu nén. Cốt đai còn chống sự nở ngang của bê tông cột khi chịu
nén.


GVHD: Nguyễn Trường Thành 24 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

- Cốt dọc cấu tạo đường kính ≥ 12mm, dùng loại thép A1.

b). Cột chịu nén lệch tâm:

- Cột chịu nén lệch tâm không chỉ đơn thuần chịu nén mà còn chịu kéo do
thành phần gây uốn là lực ngang và độ lệch tâm của lực dọc gây ra.

- Cốt thép trong cột có cốt dọc chịu nén và cốt dọc chịu kéo đặt theo cạnh
ngắn tiết diện cột.

- Ngoài ra còn có cốt đai và cốt dọc cấu tạo như cột chịu nén trung tâm.

4. Phương pháp lắp đặt cốt thép:

- Có 2 phương pháp: Lắp đặt khung sẵn vào vị trí và lắp đặt buộc tại
chỗ.

a). Lắp đặt khung sẵn vào vị trí:

- Khi kích thước khung cốt thép không lớn lắm, trọng lượng khung không
nặng lắm.

- Lắp buộc thành khung ở bên ngoài rồi đưa vào vị trí dựng đặt, ổn định
bằng cách nối các cốt thép dọc bằng buộc hoặc hàn.

- Dựng đặt khung thép cột vào vị trí có thể xen kẽ với công tác ván khuôn

b). Lắp đặt tại chỗ:

- Trường hợp1: Dựng đặt cốt thép cột từ đáy móng.


● Dùng hai thanh gỗ bắt ngang qua hố móngđể ghìm giữ cốt thép dọc
không bị xê dịch ( tim cột nằm đúng giữa hai thanh gỗ).

● Đặt giàn giáo sao cho tim cột nằm chímh giữa khung giàn giáo.

● Đưa cốt thép dọc vào vị trí sau khi đã vạch dấu định vị trí cốt đai.

● Lồng cốt đai từ trên xuống và buộc với cốt thép dọc.

- Trường hợp 2: Dựng đặt cốt thép từ thép chờ ở cổ móng.

● Lắp đặt giàn giáo như ở trên.● Đưa cốt thép dọc vào vị trí và nối với cốt thép chờ ở cổ móng.
GVHD: Nguyễn Trường Thành 25 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm

● Lồng thép đai vào và buộc thành khung* Chú ý:

- Nếu cốt thép dọc có móc câu thì phải quay vào phía trong cột.

- Chỗ giáp đầu của các cốt đai phải đặt so le nhau, không được nằm cạnh
trên cùng một thanh cốt thép dọc.

- trường hợp cột có kiểu trò và cốt đai kiểu xoắn (kiểu lò xo vòng) thì cần làm
một số thép cốt đai phụ buộc ở phía trong cốt thép dọc. Khoảng cách giữa các
cốt thép đai phụ khoảng 0,5 ÷ 1m. Sau khi buộc cốt đai phụ xong (để khống chế
kích thước khung cốt thép), mới quấn cốt đai vòng ở phía ngoài.
GVHD: Nguyễn Trường Thành 26 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

TÊN BÀI: SỬ DỤNG DỤNG CỤ CHẠY ĐI ỆN CẦM TAY

I. Dụng cụ chạy điện cầm tay:

1. Nguyên nhân gây tai nạn:

- Các dụng cụ cầm tay như: Máy khoan, máy cắt hay cưa, mỏ hàn
điện,....khi sử dụng có thể gây chấn thương hay điện giật do những nguyên nhân
chính sau đây:

* Chạm vào các bộ phận mang điện bị hở (cầu dao, ổ ghim, ...)

* Dòng điện rò ra vỏ dụng cụ hay vỏ dây dẫn do cácch điện không bảo đảm.

* Sử dụng dụng cụ lớn hơn điện áp qui địng an toàn ở những nơi có môi
trường ngguy hiểm về điện.

* Dụng cụ sử dụng không thực hiện nối đất, nối không bảo vệ, hoặc có thực
hiện nhưng không đạt yêu cầu an toàn.

* Làn việc với dụng cụ cầm tay nhưng sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
không phù hợp.

* Chấn thương dưới dạng cơ học (dụng cụ va đập, ...) trong khi thao tác.

2. Nội qui an toàn lao động:

- Để đề phòng chấn thương điện giật khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay cần
thực hiện những yêu cầu sau đây:

* Chỉ những người đã qua huấn luyện chuyên môn kỹ thuật và kỹ thuật an
toàn mới được phép sử dụng dụng cụ chạy điện cầm tay.

* Trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ dụng cụ như: Dây dẫn. phích cắm…

* Khi đang vận hành bất ngờ bộ phận dụng cụ bị kẹt cứng cần ngắat điện
ngay.

* Chỉ tháo lắp điều chỉnh và sửa chữa sau khi đã ngắt điện và hãm dừng hẳn.GVHD: Nguyễn Trường Thành 27 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm


* Cấm đứng trên thang tựa, thang treo để làm việc với dụng cụ chạy điện cầm
tay.

* Phải bắat sàn chắc chắn và có thành bảo vệ khi làm việc trên cao.

* Trong lúc tạm nghỉ cũng như khi di chuyển dụng cụ đến chỗ làm việc khác
phải ngắt mạch động cơ. Khi rời khỏi nơi làm việc phải ngắt điện nguồn.

* Không được nắam vào bộ phận làm việc hay dây dẫn điện của nó để mang
xách dụng cụ điện.

* Để tránh hư hỏng, dây dẫn điện phải treo lên hay cho vào hộp, máng bảo vệ.

* Nếu trong quá trình làm việc phát hiện dây dẫn bị đứt, hay hở phải lập tức
cắt cầu dao.

* Trong lúc mưa hay sương mù cần đình chỉ sử dụng dụng cụ chạy điện ở
ngoài trời.

* Không được dùng dụng cụ chạy điện để gia công các chi tiết gỗ tươi hay ẩm
ướt.

* Tuyệt đối không sử dụng dụng cụ chạy điện cầm tay có chuôi cán không cách
điện.

* Làm việc ở nơi ẩm ướt công nhân phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá
nhân như: Găng tay, giầy ủng cách điện.

* Đề phòng tránh bụi, mãnh vụn bắn vào mắt công nhân phải đeo kính bảo hộ.

* Sau khi kế thúc công việc trong ca, mọi dụng cụ chạy điện phải được làm vệ
sinh sạch sẽ, cuốn dây gọn gàng và cất giữ vào nơi khô ráo.
GVHD: Nguyễn Trường Thành 28 GSTT: Châu Si Phăn
Báo cáo thực tập sư phạm
PHẦN KẾT LUẬN



I. TỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO SINH
Thời gian thực tập ở Trung tâm là khoảng thời gian quý báu đ ối v ới b ản thân tôi,
trong những ngày đầu của đợt thực tập sư phạm tại Trung tâm, có rất nhiều khó khăn
trong việc soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng và đứng lớp giảng bài, do đây là l ần đ ầu tôi
thực hiện các công việc này nên chưa có nhiều kinh nghiệm và ch ưa nắm b ắt đ ược
chính xác trình độ cũng như tâm lý của học viên. Nhưng sau một th ời gian, tôi cũng đã
có những kết quả nhất định, tuy chưa hoàn hảo và còn mắc một số khuyết điểm, nhưng
đó là những kết quả ban đầu rất đáng ghi nhận cho một giáo sinh mới như tôi.
II. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO SINH
GVHD: Nguyễn Trường Thành 29 GSTT: Châu Si Phăn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản