Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tín Nghĩa” - lời mở đầu

Chia sẻ: nguyenbaoan

Tham khảo tài liệu 'báo cáo thực tập tốt nghiệp “kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tín nghĩa” - lời mở đầu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tín Nghĩa” - lời mở đầu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Th.s. Đoàn Văn Đính


LỜI MỞ ĐẦU


1. Sự cần thiết của đề tài:
Nền kinh tế nước ta chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế
hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chịu sự tác động của
nền kinh tế thị trường là thách thức lớn với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy muốn
tồn tại, một doanh nghiệp đứng vững trong thị trường kinh doanh hiện nay tùy thuộc
vào kết quả quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà cụ thể là các chỉ
tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Muốn tồn tại chúng ta đòi hỏi các nhà quản lý,
các chủ doanh nghiệp cần phải giám sát chỉ đạo thực hiện sát sao mọi hoạt động
kinh doanh diễn ra trong đơn vị mình. Để thực hiện tốt vấn đề này không gì thay thế
ngoài việc hạch toán đầy đủ, chi tiết và kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
trong kỳ bởi thông qua hạch toán các khoản doanh thu, chi phí được đảm bảo tính
đúng đắn, đầy đủ, từ đó xác định được chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng c ủa
doanh nghiệp.
Với doanh nghiệp vừa mang tính chất thương mại, tiêu thụ hàng hóa là giai
đoạn quan trọng nhất của quá trình kinh doanh, nó có tính chất quyết định tới thành
công hay thất bại của doanh nghiệp, giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp
mới thực sự thực hiện được chức năng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Đi ều
đó cho thấy công tác hạch toán nói chung và công tác hạch toán xác định kết quả kinh
doanh nói riêng là khâu vô cùng quan trọng không thể thiếu với doanh nghiệp. Để
thực hiện mục tiêu này doanh nghiệp phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có l ợi
nhất. Doanh nghiệp nên tiếp tục đầu tư hay chuyển sang hướng khác. Do vậy, việc
tổ chức tiêu thụ và xác định kết kinh doanh như thế nào để có thể cung cấp thông tin
nhanh nhất, kịp thời nhất cho các nhà quản lý, phân tích, đánh giá lựa chọn phương
thức kinh doanh thích hợp nhất. Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp em thấy
để có thể tồn tại và phát triển, các nhà kinh doanh phải xây dựng cho mình chiến
lược cụ thể nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đặc biệt là thúc đẩy công tác tiêu
thụ tìm đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp mình. Đây là nhiệm vụ
sống còn của mỗi doanh nghiệp hiện nay, bởi vậy thông qua việc tiêu thụ sản phẩm,SVTH. Trương Thị Hồng Chúc
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Th.s. Đoàn Văn Đính


hàng hóa thì doanh nghiệp mới có vốn để tiến hành tái mở rộng, tăng tốc độ l ưu
chuyển vốn và nâng cao khả năng sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Mặc khác chúng ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong xu hướng khu vực
hóa, toàn cầu hóa, vừa hợp tác vừa cạnh tranh gây gắt, các doanh nghiệp Việt Nam
thuộc các thành phần kinh tế cần trang bị cho mình lợi thế cạnh tranh đ ể tồn tại và
phát triển đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và cạnh
tranh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp ngoài nước. Nơi
cạnh tranh xảy ra trên thị trường trong nước và cả thị trường ngoài nước
Do đó, sự cần thiết phải tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm là một nhu
cầu cấp bách. Vì nếu như doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm thì doanh
nghiệp không thể có lợi nhuận và như vậy doanh nghiệp đó sẽ không thể phát triển
được và tất yếu sẽ bị xóa sổ trên thị trường.
Cũng như bao doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường, Công ty TNHH
Tín Nghĩa luôn quan tâm tới việc tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận
lớn nhất cho công ty. Là một công ty thương mại chuyên kinh doanh các vật liệu xây
dựng, thì kinh doanh tìm kiếm doanh thu là quan trọng. Xuất phát từ cách nhìn nh ư
vậy kế toán doanh thu cần phải được tổ chức một cách khoa học, hợp lý và phù hợp
với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Kế
toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tín Nghĩa”.
2. Mục tiêu đề tài:
Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu là hoàn thiện thêm về mặt lý luận
về tổ chức công tác kế toán doanh thu trong điều kiện nền kinh tế thị tr ường. Khi
chọn đề tài này Em muốn tìm hiểu về quá trình hoạt động tiêu thụ hàng hóa từ thực
tế của công ty và công tác kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ,
từ đó thấy được cách hạch toán, phân bổ chi phí nhằm rút ra những kinh nghiệm thực
tế và đưa ra các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty,
loại bỏ các chi phí bất hợp lý khắc phục kịp thời những yếu tố yếu kém. Từ đó rút ra
được những ưu nhược điểm của công ty và rút ra những kinh nghiệm.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
TNHH Tín Nghĩa.
Phạm vi nghiên cứu:

SVTH. Trương Thị Hồng Chúc
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Th.s. Đoàn Văn Đính


Không gian: quá trình thực tập và tìm hiểu Công ty TNHH Tín Nghĩa.
Thời gian: 31/05/2010 đến 25/07/2010
4. Phương pháp nghiên cứu:
Tìm hiểu thực tế tại công ty về quy trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
tại công ty bằng cách phỏng vấn Anh chị nhân viên trong phòng kế toán.
Thu thập số liệu thực tế của từng thời kỳ hoạt đ ộng kinh doanh, căn c ứ vào
chứng từ ghi sổ và các sổ chi tiết của công ty
Tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến đề nghiên cứu.
5. Kết cấu của báo cáo thực tập:
Chuyên đề gồm lời mở đầu và kết luận, chuyên đề còn được chia ra thành 4
chương :
Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH Tín Nghĩa
Chương II: Cơ sở lý luận chung về công tác Kế toán doanh thu và xác đ ịnh
kết quả kinh doanh
ChươngIII: Thực tiễn công tác kế tại Công ty TNHH Tín Nghĩa
Chương IV: Nhận xét và kiến nghị
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Đoàn Văn Đính
cùng các cô chú cán bộ kế toán trong Công ty TNHH Tín Nghĩa đã giúp em hoàn thành
chuyên đề này.
Do thời gian thực tập có hạn cũng như kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên
chuyên đề của em khó tránh khởi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp
của các thầy cô giáo, của các cô chú trong Công ty để chuyên đ ề của em hoàn thi ện
hơn.
Đức Hòa, Ngày 20 tháng 7 năm 2010
Sinh viên: Trương Thị Hồng Chúc.
Trường TC Tây Bắc.
SVTH. Trương Thị Hồng Chúc

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản