BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Chia sẻ: ga_bxx

Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học, đặc biệt là khoa học công nghệ Thông tin đã cho phép con người thoả mãn về nhu cầu trao đổi thông tin; Cùng với sự phát triển đó thì cũng có sự phát triển của các loại hình thông tin khác như: Dịch vụ truyền số liệu, thông tin di động, nhắn tin, điện thoại thẻ, Internet...đã giải quyết được nhu cầu thông tin toàn cầu. Riêng hệ thống thông tin di động - GSM đã phát triển mạnh mẽ với số lượng...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1
BỘ CÔNG THƯƠNG

Trường cao đẳng công nghiệp Phúc Yên

Khoa Điện – TĐH
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN
ĐƠN VỊ THỰC TẬP:Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao HTEC

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Tiến Dũng

LỚP : CCK02ĐI1Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1
MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU................................................................................................. 3
I.PHẦN I: .......................................................................................................... 4
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY........................................................................... 4
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA.. 4
CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO HTEC .. 4
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ................................. 4
II.PHẦN II: ....................................................................................................... 6
CÁC CÔNG VIỆC THAM GIA LÀM TRONG QUÁ TRÌNH
THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ....................................................................... 6
Bắt đầu đến công ty tìm hiểu công việc và nhận công việc. .............. 6
Hình 1. Dòng thiết bị RBS 2000 .............................................................. 24
Hình 2. RBS2206.......................................................................................... 26
Hình 3. Khối DXU-21 ................................................................................. 27
Hình 4. Khối dTRU...................................................................................... 28
Hình 5. Khối CXU ....................................................................................... 29
Thiết bị ..................................................................................... 32
Chiều cao.................................................................................. 32
Các nguồn cung cấp đảm bảo yêu cầu................................... 33
Hình8. CDU-G 800 trong cấu hình với 4/4/4 có sử dụng các bộ
ghép lai trong dTRU .................................................................................... 37
III.PHẦN III : ................................................................................................ 50
KẾT QUẢ THU ĐƯỢC SAU 2 THÁNG THỰC TẬP .................... 50
KẾT LUẬN .................................................................................................... 51
KIẾN NGHỊ ................................................................................................... 52
Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1
LỜI NÓI ĐẦUNgày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học, đặc biệt là khoa
học công nghệ Thông tin đã cho phép con người thoả mãn về nhu cầu trao đổi
thông tin; Cùng với sự phát triển đó thì cũng có sự phát triển của các loại hình
thông tin khác như: Dịch vụ truyền số liệu, thông tin di động, nhắn tin, điện thoại
thẻ, Internet...đã giải quyết được nhu cầu thông tin toàn cầu.
Riêng hệ thống thông tin di động - GSM đã phát triển mạnh mẽ với số lượng
thuê bao ngày càng tăng và đã chứng tỏ được tính ưu việt của hệ thống. Và trong
thập kỷ 90 này, ngành Bưu Điện Việt Nam tuy chưa phát triển như các nước trong
khu vực cũng như trên thế giới song TTDĐ ở Việt Nam đã sớm phát triển và ứng
dụng những công nghệ mới nhất, đã đáp ứng được nhu cầu thông tin di động của
xã hội; phục vụ cho công tác lãnh đạo của Đảng, nhà nước nói chung và ngành
Bưu Điện nói riêng.
Trong thời gian học tập tại tường Cao Đẳng Công Nghiệp Phúc Yên, ngành
Điện Tự Động Hóa. Em đã được các thầy cô giáo của trường mang hết tâm
huyết,lòng nhiệt thành,tình cảm va chuyên môn giảng dạy,giúp em hoàn thành tốt
khóa học tại trường.
Tuy học chuyên nghành Điện-TĐH nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của
Thầy: Nguyễn Văn Quý – Trưởng khoa. Em đã có cơ hội đi thực tập tại Cty
TNHH Chuyển giao công nghệ cao HTEC – Một công ty chuyên làm về lĩnh vực
viễn thông.

Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại Cty TNHH
Chuyển giao công nghệ cao Htec song vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót trong
bản báo cáo tốt nghiệp này.

Để hoàn thành bài báo cáo thực tập này ,ngoài sự cố gắng của bản thân.em xin
chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Văn Quý và thầy
giáo Phạm Sơn Phúc cùng các anh chị trong Công ty TNHH chuyển giao công
nghệ cao HTEC .

Trong quá trình học hỏi lý luận và nghiên cứu thực tế tuy được sự giúp đỡ
tận tình của thầy giáo Phạm Sơn Phúc ,các anh chị trong công ty nhưng do nhận
thức và trình độ còn hạn hẹp nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu xót và


Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1

hạn chế .Vậy, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp, nhận xét của các thầy cô
giáo và toàn thể các bạn. có điều kiện học hỏi thêm và nâng cao kiến thức của
mình để phục vụ tốt hơn cho quá trình công tác sau này.Đặc biệt, em xin chân
thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Văn Quý và sự hướng dẫn của thầy
giáo Phạm Sơn Phúc .

Bản báo cáo thực tập này của em gồm có 3 phần chính như sau:

Phần 1:Giới thiệu về cơ sở thực tập và tổ chức quản lý hoạt động của công
ty

Phần 2:Các công việc em tham gia làm trong quá trình thực tập.

Phần 3:Kết quả thu được sau quá trình thực tập tại công ty.

Em xin trình bày nội dung cụ thể các phần trên như sau:


I.PHẦN I:
TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CAO HTEC

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ cao HTEC có tên giao dịch là Transfer high
technology limited company. Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ cao HTEC
là loại công ty TNHH nhiều thành viên, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ
về tài chính, có tư cách pháp nhân, có tài khoản độc lập và có con dấu riêng.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: làm đối tác lắp đặt BTS ,
cáp quang cho các công ty viễn thông

Ngay từ khi mới thành lập, Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ cao HTEC
đã từng bước khắc phúc những khó khăn thiếu thốn ban đầu đưa việc kinh doanh
và ổn định, đồng thời không ngừng vươn lên và tự hoàn thiện về mọi mặt, sản
phẩm do công ty kinh doanh luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số

Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1


lượng, chất lượng và thời gian với giá cả hợp lý.

Khi mới thành lập công ty gặp rất nhiều khó khăn cụ thể là: Số công nhân
viên có 100 người,
Tổng vốn kinh doanh ban đầu của công ty được các thành viên góp vốn là
1.600 triệu đồng
Bên cạnh đó, nhân sự của công ty chưa được hoàn chỉnh, trình độ am hiểu
kinh doanh còn ít nên còn khó khăn trong việc tiếp cận với các chiến lược kinh
doanh và thị trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt, đó cũng là khó khăn chung của
các doanh nghiệp tư nhân trong nước, nhưng với sự nỗ lực vươn lên của mình,
công ty đã từng bước khắc phục khó khăn ban đầu. Công ty vừa thực hiện công
tác huấn luyện kiến thức Maketing, tìm kiếm việc làm, vừa đào tạo đội ngũ nhân
viên chuyên nghiệp.

2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty

2.1. Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý

Về đặcđiểm bộ máy quản lý, Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ cao HTEC
có quy mô quản lý gọn nhẹ, bộ máy gián tiếp được sắp xếp phù hợp với khả năng và
có thể kiêm nhiệm nhiều việc.

Công ty thực hiện tổ chức quản lý theo chế độ 1 thủ trưởng
+ Đứngđầu là giám đốc công ty, người có quyền lãnh đạo cao nhất, chịu
trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh; giúp việc cho giám đốc trong việc
quản lý có 1 phí giám đốc (Phó giám đốc phụ trách kinh doanh)

+ Ban quản lý kinh doanh của công ty bao gồm 4phòng chính với chức
năng và nhiệm vụ khác nhau.

- Phòng tổ chức hành chính
- Phòng kinh doanh
- Phòng kế toán tổng hợp


Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1


- Phòng kĩ thuật
+ Giám đốc: Là người đứng đầu bộ máy quản lý của công ty, chịu trách
nhiệm trước mọi hoạt động kinh doanh trong công ty. Giám đốc ngoài uỷ quyền
cho phó giám đốc còn trực tiếp chỉ huy bộ máy của công ty thông qua các trưởng
phòng ban.

+ Phó giám đốc kinh doanh: Giúp việc cho giám đốc, phụ trách phòng kinh
doanh và có trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý nguồn hàng vào và ra của
công ty.
+ Phòng tổ chức hành chính: tham mưu giúp việc cho giám đốc về tình hình
tiền lương, sắp xếp công việc, chế độ khen thưởng… . Đảm bảo cho mọi
người trong công ty chấp hành nghiêm chỉnhq uy chế và hợp đồng lao động.

+|Phòng kĩ thuật: Chịu tránh nhiệm về kĩ thuật.
II.PHẦN II:
CÁC CÔNG VIỆC THAM GIA LÀM TRONG QUÁ TRÌNH
THỰC TẬP TẠI CÔNG TY
Bắt đầu đến công ty tìm hiểu công việc và nhận công việc.
Ngày đầu tiên khi đến nhận công việc và xuất trình những giấy tờ cần thiết em
được giám đốc công ty và anh trưởng phòng tổ chức đưa ngay đến tham quan nhà
trạm và tìm hiểu công việc ngay. Công việc chính của chúng em được tìm hiểu là
lắp đặt trạm BTS. Cùng đi với em còn có 9 bạn ở cùng lớp. ngay buổi đầu tiên
chúng em được tham quan và xem các anh trong đội lắp đặt trạm BTS ở Mê Linh
với độ cao cột phát sóng là 36m. Sau khi tham quan chúng em được anh Chính ở
phòng kĩ thuật tập huấn cách lắp đặt nhà trạm, tìm hiểu sơ đồ đấu nối điện nguồn
trong nhà trạm và sơ đồ đấu nối chống sét cho trạm BTS. Chúng em đươc tìm hiểu
qua về trạm thu phát sóng BTS như sau:

Trong trạm BTS có rất nhiều thiết bị: Tủ nguồn AC, Tủ nguồn DC, Tủ BTS,
các thiết bị truyền dẫn.

Tủ nguồn AC: chức năng chính là nhận điện từ điện lưới hoặc từ máy phát điện (
trong trường hợp mất điện ) cấp nguồn xoay chiểu cho: đèn và công tác, máy điều
hòa, tủ nguồn DC...
Tủ nguồn AC này có những ưu điểm sau : tích hợp bộ cắt điện áp cao, tự động
chuyển đổi giữa điện máy nổ và điện lưới, bộ làm trể khi sử dụng điện máy nổ...


Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1


Tủ nguồn DC: nhận điện áp AC từ tủ nguồn AC, sau đó chỉnh lưu và ổn áp để cấp
nguồn DC ( -48v ) cho các thiết bị viễn thông khác trong trạm ( tủ BTS, các thiết
bị truyền dẫn...). Thiết kế của tủ này rất ... đơn giản ( theo các module, nên dễ
dàng thay thế và khắc phục sự cố ): Tủ, acquy, MCU, Rectifier.
Tủ: có các hộc để cắm các Rectifier, MCU và các ngăn để chứa acquy ( mỗi ngăn
chứa được 4 acquy, mỗi acquy 12v ).
Rectifier: là một module nhận điện áp xoay chiều từ tủ, chỉnh lưu và ổn áp thành
một chiều.
MCU là một module điều khiển hoạt động của tủ, khi mất điện chuyển sang dùng
nguồn từ acquy, đưa ra các cảnh báo khi hỏng rectifer, mất điện và cạn nguồn.
Thông thường trong một tủ nguồn DC có ít nhất 2 Rectifier nhằm dự phòng khi
hỏng một Rectifier ( số lượng rectifier phụ thuộc vào tải mình dùng, mỗi rectifier
chịu dòng tải tối đa khoảng 30 A ). Khi mất điện, tủ nguồn DC đưa ra cảnh báo
mất điện, tín hiệu này cung cấp cho tủ BTS, tủ BTS sẽ đưa về trung tâm điều
khiển, nhờ vậy mà họ biết trạm nào đang mất điện, để triển khai máy phát điện.
Trong thời gian mất điện, tủ nguồn DC sử dụng điện từ ACquy, khi điện của
acquy giảm xuống mức quy định thì cảnh báo cạn nguồn được đưa về trung tâm
kỹ thuật. Nếu lúc này không triển khai máy phát điện thì acquy cạn và trạm sẽ
không hoạt động được ( chếtTủ nguồn AC: chức năng chính là nhận điện từ điện
lưới hoặc từ máy phát điện ( trong trường hợp mất điện ) cấp nguồn xoay chiểu
cho: đèn và công tác, máy điều hòa, tủ nguồnDC...
Tủ nguồn AC này có những ưu điểm sau : tích hợp bộ cắt điện áp cao, tự động
chuyển đổi giữa điện máy nổ và điện lưới, bộ làm trể khi sử dụng điện máy nổ...

Tủ nguồn DC: nhận điện áp AC từ tủ nguồn AC, sau đó chỉnh lưu và ổn áp để cấp
nguồn DC ( -48v ) cho các thiết bị viễn thông khác trong trạm ( tủ BTS, các thiết
bị truyền dẫn...). Thiết kế của tủ này rất ... đơn giản ( theo các module, nên dễ
dàng thay thế và khắc phục sự cố ): Tủ, acquy, MCU, Rectifier.
Tủ: có các hộc để cắm các Rectifier, MCU và các ngăn để chứa acquy ( mỗi ngăn
chứa được 4 acquy, mỗi acquy 12v ).
Rectifier: là một module nhận điện áp xoay chiều từ tủ, chỉnh lưu và ổn áp thành
một chiều.
MCU là một module điều khiển hoạt động của tủ, khi mất điện chuyển sang dùng
nguồn từ acquy, đưa ra các cảnh báo khi hỏng rectifer, mất điện và cạn nguồn.
Thông thường trong một tủ nguồn DC có ít nhất 2 Rectifier nhằm dự phòng khi
hỏng một Rectifier ( số lượng rectifier phụ thuộc vào tải mình dùng, mỗi rectifier
chịu dòng tải tối đa khoảng 30 A ). Khi mất điện, tủ nguồnDC đưa ra cảnh báo mất
điện, tín hiệu này cung cấp cho tủ BTS, tủ BTS sẽ đưa về trung tâm điều khiển,
nhờ vậy mà họ biết trạm nào đang mất điện, để triển khai máy phát điện. Trong
thời gian mất điện, tủ nguồnDC sử dụng điện từ ACquy, khi điện của acquy giảm
xuống mức quy định thì cảnh báo cạn nguồn được đưa về trung tâm kỹ thuật. Nếu
lúc này không triển khai máy phát điện thì acquy cạn và trạm sẽ không hoạt động


Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1

được ( chết trạm ).


Sau đây là một số hình ảnh sơ lược của nhà trạm BTS
Hình ảnh nhà trạm

Một số thành phần của trạm phát sóng viễn thông nói chung:
- Tủ BTS ( phụ thuộc vào nhà cung cấp; công nghệ sử dụng ).
- Tủ Rectifier ( thường đi kèm với nhà cung cấp tủ BTS) -> Cơ bản hiểu là
chuyển AC-> DC ( với các giá trị mong muốn).
- Hệ thống Batteries ( cũng thường đi kèm với nhà cung cấp tủ)-> Cơ bản
hiểu là cung cấp điện cho tủ BTS hoạt động khi cúp điện lưới AC.
- Hệ thống máy lạnh -> đảm bảo nhiệt độ hoạt động của các thiết bị điện tử.
- Hệ thống bảo về chống sét và nối đất -> Chức năng như tên gọi.
- Hệ thống đèn tường và đèn khẩn cấp ( hoạt động khi cúp điện-> giúp kĩ sư
thao tác).


Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1

- Hệ thống báo cháy và hệ thống bình chữa cháy.
- Hệ thống tủ phân phối điện.
- Tháp antenna -> dùng để đặt antenna.
- Hệ thống antenna -> bức xạ trừong điện từ ( kích thướt ; loại ... phụ thuộc
vào nhà cung cấp; công nghệ đang sử dụng).
- Hệ thống feeder -> cơ bản truyền sóng từ tủ BTS lên antenna phát sóng.
- Hệ thống DDF -> thường gọi là rack DDF dùng để lắp các thiết bị tryền
dẫn.

Hệ thống BTS

Hệ thống BTS bao gồm cột antenna, antenna RF, antenna truyền dẫn viba
(Microwave), máy điều hòa, thiết bị BTS, thiết bị MW và máy nổ dự phòng.
Ngoài ra còn một số thiết bị ngoại vi khác nữa.

Một yếu tố quan trọng của mạng BTS là độ khả dụng của các thiết bị này.
Các thiết bị BTS được thiết kế và chế tạo để hạn chế tối đa các sự cố có thể xảy ra
và nếu có xảy ra thì sẽ được sửa chữa trong thời gian nhanh nhất.

Một số BTS truyền dẫn quan trọng còn được trang bị hệ thống máy nổ cố
định và có thiết bị điều khiển tự động trong việc thay đổi nguồn điện từ nguồn
điện thường sang nguồn dự phòng và ngược lại.

Lựa chọn Thiết bị chống sét lan truyền qua đường nguồn
Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1
Hình dưới mô tả việc áp dụng đồng thời hệ thống chống sét và chống xung
DEHNventil cho đường nguồn ở tủ phân phối. DEHN đã kết hợp chống sét và
chống xung vào trong cùng một thiết bị, để tránh việc phải tách riêng từng phần và
có thể cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh cho từng hệ thống hạ thế (TN-C, TN-S, TT).
Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1

Lựa chọn Thiết bị chống sét lan truyền qua đường viễn thông

Một số BTS sử dụng Leased Line (LL) để kết nối tín hiệu tới trung tâm chuyển
mạch. Để chống sét cho đường LL này có thể sử dụng thiêt bị chống sét
Blitzductor TX. Thiết bị này kết hợp chống sét sơ cấp và thứ cấp cho 1 tới 2
đường LL. Thiết bị được lắp trên DIN rail 35mm trước modem.

Lựa chọn Thiết bị chống sét lan truyền qua đường RF feeder:
Thiết bị DEHNgate được chế tạo chuyên dụng cho RF feeder với khả năng làm
việc tối ưu, bảo vệ dòng sét lớn và lọc sạch tất cả các xung sét trong tin hiệu RF.
Độ suy hao tín hiệu RF rất nhỏ và làm việc trên hầu hết các tần số RF.

Thiết bị chống sét và chống xung được liệt kê trong bảng sau:TT Bảo vệ cho: SPDs Part
No.Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1


Thiết bị tích hợp SPDs (chống sét và chống xung) cho đường điện

1 3-phase TN-C system DEHNVentil DV TNC 255 951 300

3-phase TN-S system DEHNVentil DV TNS 255 951 400

3-phase TT system DEHNVentil DV TT 255 951 315

Single-phase TN system DEHNVentil DV 2P TN 255 951 200

Single-phase TT system DEHNVentil DV 2P TT 255 951 110

Thiết bị chống xung cho đường truyền tín hiệu

2 Dây 2 tới 4 sợi (Leased Line) 1 E1 BLITZDUCTOR ML4 HF 24 + 920 375
hoặc 2 E1 Base part BCT BAS
920 300

3 Từ 1 đến 10 đôi dây trên phiếm DEHNrapid DRL HD 24 +DRL 907 401
Krone 10 B 180 FSD + EF 10 DRL
907 498

907 470

Thiết bị chống xung cho đường RF feeder

1 Chống sét cho 1 dây RF DEHNgate tùy theo tần số RF Tử 929
042

Tới 929
048
Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1

2. Công việc làm chính trong quá trình thực tập

Công việc chính chúng em sẽ phải làm đúng theo chuyên nghành đã được học ở
trường là đấu nối lắp đặt chống sét và điện nguồn cho trạm BTS.
Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS
Chèng sÐt vµ nèi ®Êt ë bªn ngoµi phßng thiÕt bÞ:
* T¹i phÇn lín c¸c tr¹m, khi chiÒu dµi phÇn phi ®¬ tõ ch©n cét ®Õn thanh ®ång tiÕp
®Êt
trưíc lç c¸p nhËp tr¹m nhá h¬n 5m --> chØ dïng hai sîi c¸p nèi ®Êt:
- Dïng mét d©y nèi ®Êt chèng sÐt nèi vµo kim chèng sÐt trªn ®Ønh cét anten vµ
nèi
trùc tiÕp xuèng cäc ®Êt. PhÇn d©y chèng sÐt cho cét anten cÇn ®i th¼ng vµ cè
®Þnh vµo th©n cét, c¸ch li víi d©y nèi ®Êt chèng sÐt cho phi®¬, sao cho cã sÐt
®¸nh, sÐt sÏ tho¸t xuèng ®Êt nhanh nhÊt.
- D©y nèi ®Êt thø hai dïng ®Ó nèi ®Êt chèng sÐt cho phi®¬ vµ d©y c¸p tÝn hiÖu
cña
viba. TÝnh tõ anten GSM trë xuèng, cÇn tiÕp ®Êt cho phi®¬ sö dông thanh
®ång
tiÕp ®Êt t¹i Ýt nhÊt 03 ®iÓm :
+ §iÓm ®Çu tiªn ë kho¶ng c¸ch kho¶ng 0,3m ®Õn 0,6m tÝnh tõ ®iÓm nèi
gi÷a d©y nh¶y vµ phi®¬ (xem h×nh ); Nªn b¾t thanh ®ång tiÕp ®Êt ë vÞ trÝ
phï hîp ®Ó ®¶m b¶o c¸c d©y tiÕp ®¸t cho phi®¬ ®i th¼ng.
+ §iÓm thø hai t¹i vÞ trÝ (trưíc khi phi®¬ uèn cong ë ch©n cét ) c¸ch chç
uèn
cong kho¶ng 0,3m. Yªu cÇu c¸c sîi d©y nèi ®Êt cho phi®¬ khi nèi vµo
thanh ®ång tiÕp ®Êt ph¶i ®¶m b¶o hưíng th¼ng tõ trªn xuèng, h¹n chÕ
uèn
cong tíi møc thÊp nhÊt.
+ §iÓm thø ba t¹i vÞ trÝ trưíc lç c¸p ®i vµo phßng m¸y. Thanh ®ång tiÕp ®Êt
l¾p ë d−íi lç c¸p kho¶ng 20cm
C¶ ba thanh ®ång tiÕp ®Êt chèng sÐt cho phi®¬ nªu trªn nèi vµo b¶ng ®ång
tiÕp
®Êt t¹i vÞ trÝ tr−íc lç c¸p nhËp tr¹m vµ nèi xuèng cäc ®Êt.
C¸c thanh ®ång tiÕp ®Êt cho phi®¬ (phÇn bªn ngoµi phßng thiÕt bÞ ) l¾p däc
theo
thang c¸p vµ c¸ch ®iÖn víi cét (xem h×nh 1).
* Trong tr−êng hîp khi chiÒu dµi phÇn phi®¬ tõ ch©n cét ®Õn thanh ®ång tiÕp ®Êt ë
tr−íc lç c¸p nhËp tr¹m lín h¬n 5m, ta dïng thªm mét d©y nèi ®Êt trùc tiÕp tõ thanh
®ång tiÕp ®Êt tr−íc khi c¸p uèn cong ë ch©n cét ®Ó nèi trùc tiÕp xuèng cäc ®Êt.
* Tr−êng hîp c¸c tr¹m BTS dïng nhiÒu cét nhá thay v× mét cét chung cho c¸c
anten th×
nèi ®Êt theo nguyªn t¾c sao cho khi cã sÐt ®¸nh th× sÐt sÏ tho¸t xuèng ®Êt nhanh
nhÊt..
. Nèi ®Êt trong phßng thiÕt bÞ :


Trường CĐCN Phúc Yên Khoa Điện- TĐH
Báo cáo thực tập Nguyễn Tiến Dũng_CCK02ĐI1

Dïng mét d©y nèi ®Êt nèi tõ b¶ng ®Êt chung trong phßng thiÕt bÞ ®i trùc tiÕp
xuèng cäc ®Êt vµ c¸ch li víi phÇn chèng sÐt bªn ngoµi phßng thiÕt bÞ.
Tñ ®iÖn AC vµ æn ¸p nèi ®Êt b»ng mét ®ưêng riªng. Tñ c¾t läc sÐt dïng mét
®ưêng nèi ®Êt riªng.
VÞ trÝ thanh ®ång nèi ®Êt chung cho phßng thiÕt bÞ cã thÓ ®Æt ë d−íi lç c¸p nhËp
tr¹m, hoÆc dưíi ch©n tưêng tuú theo ®iÒu kiÖn cña tõng tr¹m.
Chó ý :
Trong trưêng hîp c¸p ®i trªn cét
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản