BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
123
lượt xem
22
download

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị :……………… Mẫu số B09-H (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN Năm 200… Đơn vị tính :……… STT CHỈ TIÊU Mã số Dự Thực toán hiện So sánh Số tương đối 3 Số tuyệt đối 4 A I 1 2 3 II 1 2 3 4 5 6 7 8 III 1 Thu phí, lệ phí B Tổng số thu trong kỳ Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ Thu sự nghiệp khác Kinh phí NSNN cấp KP hoạt động thường xuyên KP thực hiện đề tài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN

  1. Đơn vị :……………… Mẫu số B09-H (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN Năm 200… Đơn vị tính :……… So sánh Mã Dự Thực STT CHỈ TIÊU số toán hiện Số Số tương tuyệt đối đối A B C 1 2 3 4 I Tổng số thu trong kỳ 01 1 Thu phí, lệ phí 02 2 Thu hoạt động sản xuất, cung ứng 03 dịch vụ 3 Thu sự nghiệp khác 04 II Kinh phí NSNN cấp 05 1 KP hoạt động thường xuyên 06 2 KP thực hiện đề tài NCKH 07 3 KP thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của 08 Nhà nước 4 KP thực hiện CT mục tiêu quốc gia 09 5 KP thực hiện tinh giảm biên chế 10 6 KP thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 11 7 KP đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị 12 8 KP khác 13 III Tổng số chi trong kỳ 14 1 Chi hoạt động thường xuyên 15 1.1 Chi cho người lao động 16 1.2 Quản lý hành chính 17 1.3 Hoạt động nghiệp vụ 18 1.4 Tổ chức thu phí, lệ phí 19 1.5 Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ 20
  2. 2 1.6 Mua sắm, SCTX TSCĐ 21 1.7 Chi hoạt động thường xuyên khác 22 2 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu KH 23 3 Chi thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của 24 nhà nước 4 Chi thực hiện chương trình mục tiêu 25 quốc gia 5 Chi tinh giản biên chế 26 6 Chi nhiệm vụ đột xuất được cấp 27 thẩm quyền giao 7 Đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị 28 8 Chi khác 29 IV Các khoản phải nộp Nhà nước 30 1 Nộp phí, lệ phí 31 2 Nộp thuế 32 3 Nộp khác 33

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản