BÁO CÁO TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
330
lượt xem
67
download

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA

  1. Phụ lục Cơ quan báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA 6 THÁNG ĐẦU NĂM…. (NĂM….) BỐI CẢNH I. Tình hình trong nước và quốc tế tác động đến hoạt động hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ. TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT ODA II. 1. Tình hình vận động, thu hút ODA. 2. Cam kết ODA (đối với Báo cáo năm). 3. Tình hình ký kết các điều ước quốc tế về ODA: - Ký kết các điều ước quốc tế khung về ODA; - Ký kết các điều ước quốc tế cụ thể về ODA. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA III. 1. Tình hình giải ngân các chương trình, dự án ODA: Tổng giá trị giải ngân thực hiện so với kế hoạch năm, trong đó phân theo: - Vốn ODA và vốn trong nước; - Vốn vay và viện trợ không hoàn lại; - Cơ quan chủ quản; - Nhà tài trợ; - Ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA. (kèm theo Phụ đính Phụ lục 5) 2. Đánh giá chung tiến độ thực hiện các chương trình, dự án ODA. IV. CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA 1. Các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án ODA. 2. Kiến nghị các giải pháp cải thiện tình hình thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA. Hà Nội, ngày… tháng… năm … THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản