BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN

Chia sẻ: bsbuivanhai

ong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện Đoàn và Đảng Uỷ Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên, việc thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên khoá II nhiệm kỳ 2006-2008 đã đạt những kết quả tốt đẹp. Tuổi trẻ Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006-2008....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BCH ĐOÀN TNCSHCM BVĐK TN

Số 07/BC-ĐTN Thuỷ Nguyên, ngày 24 tháng 7 năm 2009.

DỰ THẢO
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HCM BVĐK THUỶ NGUYÊN KHOÁ II
NHIỆM KỲ 2006-2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOÁ III NHIỆM KỲ
2009-2011


Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện
Đoàn và Đảng Uỷ Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên, việc thực hiện nghị quyết
Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên khoá II
nhiệm kỳ 2006-2008 đã đạt những kết quả tốt đẹp. Tuổi trẻ Bệnh viện đa khoa
Thuỷ Nguyên với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, nhiệt tình, năng động, sáng
tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006-2008.
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 11/03/2009 của Ban thường vụ
Huyện Đoàn Thuỷ Nguyên về việc tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở để đánh giá kết
quả công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2006-2008, kiểm
điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị
quyết Đại hội nhiệm kỳ 2006-2008. Rút ra những nguyên nhân thành công và bài
học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ
2009-2011. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên tổ chức
Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2009-2011.
PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HCM BVĐK THUỶ NGUYÊN KHOÁ II NHIỆM
KỲ 2006-2008
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
Đoàn TNCS HCM BVĐK Thuỷ nguyên trước kia là Đoàn TTYT Thuỷ
Nguyên, theo quyết định số 1038/QĐ- UBND của UBND Thành phố ngày
15/6/2007 tách đội YTDP và đội chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cấp TTYT
Thủy Nguyên thành bệnh viện đa khoa hạng 2 trên cơ sở TTYT huyện Thuỷ
Nguyên cũ. đồng thời Đoàn TTYT Thuỷ Nguyên đã được sự đồng ý của BTV
Huyện đoàn đổi tên thành đoàn BVĐK Thuỷ Nguyên.
Trong đầu nhiệm kỳ 2006-2008 Đoàn BVĐK Thuỷ Nguyên có 3 cdhi đoàn
trực thuộc với 60 đồng chí cán bộ đoàn viên, trong 2 năm vừa qua Đoàn đã phát
triển đội ngũ lên 126 đồng chí với 7 chi đoàn trực thuộc, trong đó 15 đồng chí
đảng viên đang tham gia sinh hoạt, 11 đồng chí là đoàn viên ưu tú đã được cử học
lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 12 đồng chí có trình độ đại học, 114 đồng chí có
trình độ cao đẳng - trung học, 97 đồng chí được hưởng lương trong ngân sách, 29
đồng chí chưa có lương, 4 đồng chí đang theo học đại học hệ tập trung dài hạn.
Công tác của CBĐV Đoàn BVĐK Thuỷ Nguyên cũng có những đặc thù
riêng biệt - là khối phục vụ và chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, một công
việc nhạy cảm có nhiều áp lực, nhiều vị trí tham gia thường trực cấp cứu, nghỉ
trực, nghỉ bù, vị trí công tác không tập trung lên việc triển khai công tác Đoàn gặp
nhiều hạn chế. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BTV Huyện
đoàn, Đảng uỷ BVĐK Thuỷ Nguyên, công tác đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt
được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2006-2008.
1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng:
- Xác định rõ công tác tuyên truyền giáo dục có ý nghĩa hết sức quan trọng,
từ BCH các chi đoàn đến BCH Đoàn Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên đã từng
bước đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục, qua đó tạo điều kiện
cho đoàn viên thanh niên tiếp tục rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
- Là một đoàn có tính chất đặc thù trong công tác chuyên môn là chăm sóc và
bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ,
lãnh đạo bệnh viện về tư tưởng chính trị do đó Đoàn TNCSHCM BVĐK Thuỷ
Nguyên luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho
đoàn viên của mình, thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, phối hợp với khoa phòng,
công đoàn đã phổ biến cho 100% cán bộ đoàn viên học tập, quán triệt các chỉ thị,
nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đoàn cấp trên- Nội quy,
quy định của ngành, của đơn vị. Đảm bảo cho tất cả mọi đoàn viên thông suốt,
thấu hiểu, động viên đoàn viên vượt qua khó khăn sống- làm việc theo hiến pháp-
pháp luật, tuân thủ các quy chế chuyên môn, thực hiện giao tiếp ứng xử tốt theo
quy định của ngành.
Trong nhiệm kỳ vừa qua đã tăng cường các đợt giáo dục và tuyên truyền: tổ
chức Tết trồng cây theo lời dạy của Bác hồ kính yêu. Mít tinh ôn lại truyền thông
vẻ vang của Đoàn nhân dịp ngày thành lập Đoàn 26/3, khơi dậy trong đoàn viên
TN lòng tự hào và bíêt ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh cho
độc lập - tự do của dân tộc, vì CNXH. Đồng thời kế thừa phát huy truyền thống
quý báu đó. Chào mừng ngày thầy thuốc Việt nam 27/2 Đoàn TN đã phối hợp với
Công đoàn tổ chức thành công giải cầu lông Ngành y tế Hải Phòng được Sở Y
tế , lãnh đạo đơn vị và các đơn vị y tế bạn đánh giá cao.
- Đội văn nghệ xung kích của Đoàn đã đem lời ca tiếng hát chào mừng ngày
Thầy thuốc Việt nam với tiếng nói của tấm lòng biết ơn với những người đi
trước. Chọn cử hạt nhân của đội văn nghệ tham gia chương trình văn nghệ của
khối CNVC-LLVT tại TTGDXH Hải Phòng.
- Tuyên truyền cho đoàn viên sống- làm việc có lý tưởng cao đẹp theo tấm
gương anh hùng của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
- Để chào mừng kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh người cha già dân
tộc, tấm gương sáng của phong trào rèn luyện TDTT, Đoàn đã thành lập câu lạc
bộ bóng đá tổ chức giao hữu với chi đoàn BQL Dự án thuộc Đoàn liên cơ quan, tổ
chức giao hữu giữa các thế hệ của BVĐK Thuỷ Nguyên, đẩy mạnh phong trào
rèn luyện sức khoẻ cho CBVC trong đơn vị.
- 100% đoàn viên của Đoàn TNCSCHM BVĐK TN đã được học tập và thực
hiện tốt theo phong trào phát động học tập thực hành tiết kiệm theo tấm gương
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hành tốt công tác tiết kiệm điện, nước, hao phí y
tế, sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị y tế, chống hỏng hóc lãng phí.
- Tuy nhiên trong năm 2008, cá biệt trong cán bộ đoàn viên còn có cá nhân bị
lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.
Đã được xử lý kịp thời và BCH đoàn đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm
trong công tác nắm bắt tư tưởng của đoàn viên.
2. Công tác hoạt động Đoàn, Công tác tham gia xây dựng Đảng:
2.1. Công tác hoạt động của Đoàn:
BCH Đoàn Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên đã xây dựng kế hoạch hàng
năm chỉ đạo Đại hội các chi đoàn theo nhiệm kỳ, đảm bảo nguyên tắc đúng điều
lệ quy định, lựa chọn giới thiệu bầu những đồng chí có đủ năng lực, trình độ
phẩm chất chính trị tham gia BCH khóa mới đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và
phong trào TTN trong thời kỳ mới. Từ đó đưa các chi đoàn đi vào làm việc có nề
nếp, nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của các chi đoàn tạo
đà xây dựng củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh.
Đoàn viên Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên luôn tích cực trong phong trào
hoạt động để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác, trong năm 2008
Đoàn TNCSHCMBVĐK Thuỷ nguyên đã làm tốt được các phong trào:
- Đảm bảo tốt công trình thanh niên: Thường trực cấp cứu cho công trường
nhiệt điện Tam Hưng đúng quy chế chuyên môn, tăng thu nhập cho cán bộ đoàn
viên và tạo nguồn thu cho quỹ đoàn.
- Tổ chức, phối hợp tổ chức tặng quà và sinh hoạt vui chơi cho con em nhân
viên vào những ngày 1- 6, rằm trung thu.
- Theo đặc thù của mình đoàn đã cử cán bộ của mình đảm bảo tốt công tác
thường trực cấp cứu cho hội trại Huyện, giải chạy việt dã của huyện. Đoàn TN
tham gia 3 tổ cấp cứu lưu động của bệnh viện tăng cường cho tuyến trước khi có
thiên tai thảm hoạ, dịch bệnh.
- Đảm bảo đời sống tinh thần cho đoàn viên bằng việc tặng quà cưới cho
đoàn viên, tổ chức đoàn viên du lịch, tham quan, tổ chức tham gia các phong trào
thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ.
- Tham gia các chương trình khám sức khoẻ định kỳ, tuyển chọn công nhân
mục đích gây quỹ đoàn.
- Phối hợp đoàn Liên cơ quan cùng đoàn xã Gia Minh khám bệnh, cấp phát
thuốc và tặng quà cho các gia đình chính sách, neo đơn nhân ngày thương binh liệt
sĩ 27-7-2008.
- Xung kích đảm nhiệm các công tác chuyên môn, ứng dụng tiết kiệm, ứng
dụng khoa học kỹ thuật, tham gia xây dựng và xây dựng các đề tài nghiên cứu
khoa học. Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến
thức mới và các kỹ thuật mới đem ứng dụng trong công tác chuyên môn.
- Thường xuyên kiện toàn mạng lưới của đoàn cho phù hợp tình hình thực
tế của đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, chủ động phát huy các mặt
tích cực, nghiêm khắc nhận khuyết điểm, sai sót để sửa chữa trong quá trình hoạt
động.
2.2. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng:
- Hiện tại đoàn có 15 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng
- Trong năm 2008 Đảng uỷ bệnh viện đã quan tâm tạo điều kiện cho BCH
Đoàn tham gia học tập nghị quyết 7 Trung ương Đảng, chỉ đạo BCH Đoàn tiến
hành kiện toàn thành lập chi đoàn theo chi uỷ chi bộ Đảng, thuận lợi cho công tác
lãnh đạo, quản lý, định hướng của chi uỷ chi bộ đối với chi đoàn
- Đoàn đã tích cực trong công tác giáo dục đoàn viên, lựa chọn đoàn viên ưu
tú giới thiệu cho Đảng để cử đi học bồi dưỡng kết nạp Đảng, rèn luyện kèm cặp
lựa chọn để kết nạp, hiện tại có 11 đồng chí đã học lớp bồi dưỡng kết nạp
Đảng. Đang hoàn thiện hồ sơ để kết nạp thêm 2 dồng chí đoàn viên ưu tú vào
Đảng. Đảm bảo lòng tin của Đảng đối với Đoàn, xứng đáng là đội dự bị tin cậy
của Đảng.
3. Công tác an ninh quốc phòng và công tác xã hội:
- 100% đoàn viên có ý thức kỷ luật cao, có tinh thần bảo vệ của công, trong
năm 2008 không có tình trạng mất an toàn xảy ra trong đơn vị.
- Tham gia tích cực công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lựa chọn tân
binh có sức khoẻ tốt bảo vệ tổ quốc.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân,
phòng chống dịch bệnh, tham gia cấp cứu tại cộng đồng.
II. NHỮNG TỒN TẠI YẾU KÉM:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng cần nghiêm túc kiểm điểm rút
kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện để có giải pháp kịp thời
khắc phục yếu kém đó là:
- Việc duy trì lịch họp BCH đoàn Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên và sinh
hoạt chi đoàn đôi lúc còn chưa được thường xuyên liên tục.
- Công tác quản lý hồ sơ, sổ sách đoàn viên, nhận xét đánh giá phân loại
đoàn viên và chi đoàn chưa được chặt chẽ.
- Công tác tập huấn cán bộ đoàn chưa được chú trọng vì vậy đã ảnh hưởng
đến các phong trào chung của Đoàn.
- Cán bộ đoàn viên của đoàn còn chưa thực sự hăng say trong công tác xã
hội và hoạt động phong trào đoàn.
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Từ thực tiễn hoạt động của đoàn Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên rút ra
những bài học kinh nghiệm sau đây:
- Phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ nhận thức đúng đắn, đầy
đủ và cần thiết phải đa dạng hoá các hình thức hoạt động để tập hợp thu hút đoàn
viên thanh niên tham gia.
- Cán bộ đoàn phải thực sự gương mẫu, chủ động tham gia, bám sát sự lãnh
đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác thanh niên để có nội dung
phong phú phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
- Coi trọng công tác chỉ đạo, kịp thời sơ kết đánh giá biểu dương những tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc là góp một phần đẻ xây dựng Đoàn vững
mạnh.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOÁ III NHIỆM KỲ 2009-2011
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Tăng cường tuyên truyền giáo dục CN Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, về truyền thống dân tộc, khơi dậy lòng tự hào cho đoàn viên thanh niên
như:
- Đẩy mạnh sinh hoạt truyền thống nhân dịp các ngày lễ lớn của Đoàn, của
Đảng và của Ngành, các hoạt động tham quan du lịch, các hoạt động dã ngoại để
thu hút đoàn viên tham gia một cách tích cực.
- Triển khai cho đoàn viên được học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị
quyết: : Nghị quyết 7 TW Đảng, công tác dân vận trong đơn vị của Huyện uỷ
Thuỷ Nguyên, công tác giao tiếp ứng xử của Ngành mà bệnh viện Thuỷ Nguyên
là một trong ba đơn vị của thành phố được Bộ y tế chọn làm thí điểm.
- Phổ biến và triển khai cho đoàn viên đăng ký hội viên Hội thầy thuốc trẻ
Hải Phòng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị học tập theo tấm gương bác sĩ
Đặng Thuỳ Trâm.
- 100% các đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động phòng chống tệ nạn
xã hội, không có đoàn viên mắc tệ nạn xã hội.
- Đẩy mạnh phong trào VHVN - TDTT vào các ngày lễ lớn, phấn đấu
nhiệm kỳ 2009-2011 tổ chức 3 đợt cho đoàn viên tham quan du lịch, dã ngoại với
chủ đề "Về nguồn".
2. Công tác hoạt động Đoàn
- Xây dựng đề án khoa phòng do thanh niên tự quản. Tập trung vào 2 lĩnh
vực: nâng cao công tác giao tiếp ứng xử của đoàn viên thanh niên tại khoa Khám
bệnh và công tác chăm sóc toàn diện tại khoa Hồi sức cấp cứu.
- Tiếp tục duy trì vàd thực hiện tốt công trình thanh niên, thường trực cấp
cứu tại phòng khám nhiệt điện Tam Hưng.
- 100% đoàn viên tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ.
- 100% đoàn viên tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan
Bệnh viện xanh - sạch - đẹp. Tham gia giữ gìn sử dụng máy móc tiết kiệm có
hiệu quả.
- Hoàn chỉnh hệ thống sổ sách nội vụ đoàn, đảm bảo công tác ghi chép ,
quản lý hồ sơ.
- Duy trì lịch họp BCH chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn 1 tháng một lần.
- Họp BCH đoàn triển khai kế hoạch Đoàn từng tháng, từng quý.
- 100% đoàn viên xếp loại xuất sắc - khá, không có đoàn viên yếu kém.
- Thu nộp đoàn phí đầy đủ đạt 100% chỉ tiêu được giao.


3. Công tác an ninh quốc phòng - công tác xã hội.
- Tổ chức cho ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo và từ thiện
với mục tiêu Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.
- Liên hệ phối hợp với các đoàn bạn tổ chức 3 đợt khám cấp phát thuốc
miễn phí cho đối tượng chính sách neo đơn.
- 100% đoàn viên tham gia công tác an ninh quốc phòng, giữ gìn an ninh trật
tự, an toàn cơ quan.
4. Công tác tham gia xây dựng Đảng.
- Trong nhiệm kỳ giới thiệu 15 đồng chí đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét
cử đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, phấn đấu thêm 10 đồng chí đứng
trong hàng ngũ Đảng CSVN, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Nơi nhận: TM BCH ĐOÀN BVĐK THUỶ
NGUYÊN
Bí thư
- BTV Huyện đoàn ( Để B/c)
- Đảng uỷ BVĐKTN ( Để B/c)
- Lưu đoàn
Bùi Văn Hải
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản