BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG NĂM HỌC 2009 - 2010

Chia sẻ: Meomeo Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
646
lượt xem
57
download

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG NĂM HỌC 2009 - 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình độ đào tạo: Trung cấp: 3 đ/c Cao đẳng: 16 đ/c Đại học: 7 đ/c Trên đại học: đ/c Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân: 0 đ/c Cao cấp: 0 đ/c Trung cấp: 0 đ/c Sơ cấp: 20 đ/c

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG NĂM HỌC 2009 - 2010

  1. CĐGD HUYỆN NINH GIANG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG TH TÂN PHONG §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 02/BC- C§ T©n Phong, ngµy 29 th¸ng 05 n¨m 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG NĂM HỌC 2009 - 2010 A. TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ: - Tổng số CBGV, CNV: 26 đồng chí. Nữ: 24 đ/c + Đoàn viên công đoàn: 23 đồng chí + Số đảng viên: 21 đồng chí Trình độ đào tạo: Trung cấp: 3 đ/c Cao đẳng: 16 đ/c Đại học: 7 đ/c Trên đại học: đ/c Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân: 0 đ/c Cao cấp: 0 đ/c Trung cấp: 0 đ/c Sơ cấp: 20 đ/c - Có 2 đồng chí đang theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị. B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN I. Chương trình I: Vai trò của Công đoàn trong việc góp phần vào đổi mới sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo. 1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập nghị quyết: - 100% đoàn viên tích cực tham gia cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động do công đoàn giáo dục Việt Nam phát động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Mỗi
  2. CBGV đã xây dựng cho mình những tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, nhân cách nhà giáo và luôn có ý thức rèn luyện và tu dưỡng. - 100% đoàn viên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Hai không với 4 nội dung trong giáo dục đào tạo. - 100% số đoàn viên được học tập các Nghị quyết của Đảng. 2. Chất lượng đội ngũ so với yêu cầu đạt tỉ lệ: - Đạt tỉ lệ 1,3 giáo viên/lớp - Đạt trình độ chuẩn 100%; trong đó trên chuẩn 91,3 % 3. Các hoạt động bỗi dưỡng đội ngũ - Hiện có 5 đ/c đang theo học lớp Đại học, 2 đ/c đang theo học lớp trung cấp chính trị. - Công đoàn đã tham mưu với chuyên môn sắp xếp chuyên môn, tạo điều kiện về thời gian một cách hợp lí để động viên người đi học. + Phong trào thi đua LĐG - LĐST: 100% đoàn viên đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm Kết quả có 1 SKKN đạt loại C cấp tỉnh, 1 SKKN đạt loại A cấp huyện, 9 SKKN đạt loại B cấp huyện. - Trong năm học Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức 2 đợt hội giảng chào mừng ngày 20-11, 8-3, 26-3 và 12 chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy. - Kết quả: 100% số tiết đạt khá+ giỏi. + Có 5 đoàn viên tham gia hội giảng cấp huyện đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 4. Công tác Đảng: - Kết quả kết nạp Đảng trong năm 2010: 4 đ/c - Giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình đảng: 2 đ/c - Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; có 3 đ/c đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc năm 2009 là đ/c Trần Thị Lưu, Bùi Thị Oanh, Hoàng Thị Huế. * Những hạn chế ở chương trình I: Số giáo viên đạt giải trong hội thi giáo viên giỏi cấp huyện chưa có.
  3. II. Chương trình II: Kết quả thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống công đoàn viên. 1. Kết quả thực hiện chế độ chính sách: + Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ tiền lương, phụ cấp,... + Năm 2009 xét nâng lương cho 07 đồng chí. + Xét hết tập sự cho 2 đ/c; nâng lương sớm cho 1 đ/c, chuyển ngạch cho 1 đ/c +Việc thực hiện chế độ BHXH: Thực hiện đúng chế độ chính sách của ngành đề ra: Có chế độ ưu tiên đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ, thai sản, ốm đau bệnh tật ... theo đúng chế độ BHXH. + Chế độ hợp đồng lao động thực hiện theo theo Luật lao động. + Việc thanh toán dạy thay, dạy vượt giờ luôn kịp thời và đúng quy định. + Việc kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách được 2 lần/năm * Kết quả: Đơn vị luôn thực hiện đúng mọi chế độ chính sách. 2. Kết quả các loại quỹ: + Quỹ tình nghĩa của Công đoàn trường: Số tiền 1442 000 đồng. (Bình quân 55 500 đồng/người) +Tham gia với Công đoàn Giáo dục huyện: Số tiền 390 000 đồng. + Hoạt động tình nghĩa của Công đoàn: Động viên, thăm hỏi đoàn viên người thân của CBGV, NV khi đau ốm, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, hay gia đình đoàn viên có việc hiếu, việc hỉ. - Quỹ khác: Quỹ Vì trẻ thơ: 230 000 đồng - Quỹ Nữ công: 1427 000 đồng 3. Trợ cấp thăm hỏi giáo viên khó khăn: Đơn vị không có đối tượng này. 4. Phân loại đời sống gia đình CĐV: + Sung túc: 1 gia đình + Mức sống ổn định: 25 gia đình + Gia đình khó khăn: 0 5. Những chính sách cụ thể để nâng cao đời sống đoàn viên ngoài lương. - Tạo điều kiện để đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình 6. Kết quả đóng góp ủng hộ các loại quỹ xã hội nhân đạo, từ thiện: - Ủng hộ các đồng bào lũ lụt: 2665 000 đồng. - Ủng hộ người nghèo: 690 000 đồng.
  4. - Ủng hộ ngành giáo dục các tỉnh khó khăn: 270 000 đồng - Ủng hộ quỹ khuyến học: 520 000 đồng. - Ủng hộ trẻ khuyết tật: 1 000 000 đồng. 7. Làm sổ bảo hiểm xã hội: 2 người song do thiếu chứng lí nên hiện nay chưa được giải quyết * Những hạn chế ở chương trình II: - Hiện còn 2 đồng chí chưa được kí số bảo hiểm: + Đ/c Nguyễn Thị Làn: (Lí do: Chưa được kí thời gian công tác từ tháng 9 năm 1979 đến tháng 3 năm 1993. Trong hồ sơ đề nghị với BHXH đã có giấy xác nhận công tác của hiệu trưởng, của UBND xã; có sổ đăng kí mua lương thực, có giấy khai sinh của con năm 1981; có giấy chứng nhận bồi d ưỡng cán bộ năm 1990, có QĐ xếp ngạch công tác năm 1993 ). + Đ/c Nguyễn Thị Mây:( Lí do: Ngày tháng năm sinh khai giữa chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp và các giấy tờ khác không khớp nhau). III. Kết quả các phong trào, các cuộc vận động quần chúng. 1. Việc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm: - Tổ chức đúng thời gian quy định - Thực hiện đúng quy trình - Đảm bảo tính dân chủ 2. Phong trào thi đua" Hai tốt" * Kết quả đánh giá của đoàn kiểm tra thi đua của PGD&DDT: - Tổng số điểm đạt: 90,5 điểm * Xét đề nghị: + Trường đạt danh hiều: Trường Tiên tiến + Số tổ đạt LĐXS: 2 tổ: Tổ 2,3; Tổ 4,5. + Số tổ đạt LĐTT: 1 tổ: Tổ 1 + Số cá nhân đạt CSTĐ cấp cơ sở: 6 đ/c; cấp tỉnh: 1 đ/c + Số cá nhân đạt LĐTT: 18 đ/c + Tổng số tiền khen thưởng trong năm học: 4 500 000 đồng. 3. Tổ chức hội thảo, hội thi, giao lưu VHVN, TDTT nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn: - Số lần tổ chức giao lưu VHVN, TDTT: 1 lần( vào 8-3): Thi văn nghệ và thi đấu cầu lông giữa các tổ công đoàn. 4. Kết quả cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm".
  5. - Nhận định chung: Cơ quan, đơn vị luôn đoàn kết - Nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ - 100% CBGV thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Dân chủ- Kỷ cương-Tình thương - Trách nhiệm.Dạy học sinh không chỉ bằng kiến thức có sẵn trong sách vở mà dạy học bằng cả lương tâm và trách nhiệm của mình. - 100% đoàn viên đăng ký thực hiện tốt đúng chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, không có CBGV vi phạm chính sách dân số. -100% CBGV gia đình và người thân không mắc tệ nạn xã hội . - Phối hợp cùng với nhà trường tổ chức đăng ký xây dựng Cơ quan văn hoá ngay từ đầu năm, sau đó thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện theo các tiêu chuẩn Cơ quan văn hoá và gia đình văn hoá . Kết quả 100 % số gia đình đạt Gia đình văn hoá, Cơ quan đạt cơ quan văn hoá năm 2009 - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung Không tiêu cực trong thi cử, không bệnh thành tích trong giáo dục, không để học sinh ngồi nhầm lớp, không vi phạm nhân cách nhà giáo. 5. Đánh giá hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học: - Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng và hiệu quả 6. Đánh giá kết quả cuộc vận động xã hội hoá giáo dục. - Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. BCHCĐ cùng lãnh đạo nhà trường tích cực tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương huy động hàng nghìn ngày công san lấp khuôn viên, trồng 2 vườn cây. 7. Kết quả phong trào " Xanh - sạch - đẹp, An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" - Công đoàn luôn thực hiện tốt phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp": Trồng 25 cây bóng mát, cây cảnh, trồng 15 bồn hoa trong khuôn viên nhà trường, trồng hai vườn cây đồng thời luôn thực hiện tốt vấn đề an toàn vệ sinh lao động trong nhà trường. 8. Kết quả tham gia các cuộc thi tìm hiểu: - Có 100% số đoàn viên tham gia viết bài dự thi tìm hiểu: “ 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam”, Luật Phòng chống tham nhũng; … 9. Kết quả thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - 100% CBGV, NV thực hiện nghiêm túc cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
  6. - Tổ chức cho học sinh tham dự cuộc thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ vào ngày 26-3. 10. Kết quả thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" - BCHCĐ ra quyết định thành lập Ban vận động thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" +Kết quả: - BCHCĐ cùng lãnh đạo nhà trường tích cực tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên hoàn thiện khuôn viên, đầu tư cơ sở vật chất theo tiêu chí Trường Chuẩn Quốc gia và đã được UBND tỉnh Hải Dương trao tặng bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I vào ngày 3 tháng 1 năm 2009. 12. Kết quả hoạt động của Ban nữ công và câu lạc bộ nữ công trường học. - Số lần tổ chức hội thảo: 2 lần, nhân ngày20/10 và 8/3: Tổ chức hội thảo, toạ đàm, tuyên truyền về vai trò của người phụ nữ truyền thống cũng như trong thời hiện đại.Tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc, chế độ chính sách lao động nữ, Văn minh nơi công sở.... 13. Số buổi tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội và công tác DSKHHGĐ: - Tổ nữ công luôn hoạt động tích cực, có vai trò quan trọng trong Công đoàn nhà trường. + 100% chị em trong Công đoàn thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Đơn vị không có trường hợp nào vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. + 100% CBGV, NV thực hiện tốt cuộc vận động phòng chống các tệ nạn xã hội. 14. Kết quả phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà: - Tổng kết 5 năm phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” - Kết quả: 21 chị đạt danh hiệu “ GVT- ĐVN”, có 2 chị được tặng giấy khen của Công đoàn giáo dục huyện là: Trần Thị Lưu, Bùi Thị Oanh. 15. Kết quả khám sức khoẻ, tiêm chủng cho đoàn viên và con đoàn viên: - 100% số chị mang thai được tiêm chủng đúng quy định - 100% số cháu con CBGV trong độ tuổi được tiểm chủng đầy đủ 16. Kết quả xây dựng quỹ và sử dụng quỹ giúp đỡ chị em khó khăn - Tổng số tiền 1427 000 đồng, cho 1 đ/c đo àn viên vay.
  7. IV. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: 1. Công tác tổ chức: - Tổng số đoàn viên 23/ 23 người (tỷ lệ: 100%) - Tổ công đoàn: 3 tổ -Tổng số cán bộ công đoàn: 05, trong đó: + Uỷ viên BCH: 03 đ/c + Tổ trưởng: 02 đ/c - Số chưa được học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn: 0 đ/c - Việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam: + Công đoàn đã xây dựng quy chế, chương trình công tác theo điều lệ của công đoàn Việt Nam, cũng như của Công đoàn ngành. + Sinh hoạt Công đoàn: Theo định kỳ 1 lần / tháng; + Sinh hoạt BCH Công đoàn: Theo định kỳ 1 lần / tháng; 2. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh: - Số đoàn viên được kết nạp trong năm học : 0 đ/c 3. Đánh giá về hồ sơ sổ sách: Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, ghi chép cập nhật, trình bày sạch đẹp. 4. Việc thông tin báo cáo với CĐGD: Luôn thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời. V. Kiến nghị: - Công đoàn giáo dục cấp trên quan tâm hơn nữa đến công đoàn cơ sở. - Có chính sách hỗ trợ cho Ban thanh tra nhân dân để tạo điều kiện cho Ban TTND hoạt động tốt. VI. Tự xếp loại, đánh giá. 1. Đánh giá hoạt động của công đoàn. * Ưu điểm: - Đội ngũ Công đoàn trẻ khoẻ, nhiệt tình, năng động, có trình độ chuyên môn vững vàng, có lập trường tư tưởng kiên định. - Có trách nhiệm với công việc * Hạn chế: - Kinh nghiệm tổ chức, chỉ đạo các hoạt động của cán bộ công đoàn chưa nhiều, hình thức sinh hoạt và cách thức tổ chức các hoạt động đôi khi chưa sáng tạo. - Một số CBGV chưa sôi nổi, nhiệt tình trong các hoạt động Công đoàn.
  8. - Phong trào VHVN- TDTT đã có chuyển biến song hoạt động chưa sôi nổi. Kết quả các cuộc thi chưa cao. 2. Đề nghị khen thưởng: - Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn Vững mạnh. - Đoàn viên xuất sắc: Đồng chí Trần Thị Lưu. Tân Phong, ngày 29 tháng 5 năm 2010 T/M BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CTCĐ Bùi Thị Oanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản