BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG NĂM HỌC 2009 - 2010

Chia sẻ: xitin10

Trình độ đào tạo: Trung cấp: 3 đ/c Cao đẳng: 16 đ/c Đại học: 7 đ/c Trên đại học: đ/c Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân: 0 đ/c Cao cấp: 0 đ/c Trung cấp: 0 đ/c Sơ cấp: 20 đ/c

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản