BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ

Chia sẻ: phunnme

Hệ thống cấp nước là tổ hợp những công trình có chức năng thu nước, xử lý nước, vận chuyển, điều hoà và phân phối nước. Hệ thống cấp nước có thể phân loại như sau: 1- Theo đối tượng phục vụ: hệ thống cấp nước đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, đường sắt ... 2- Theo chức năng phục vụ: hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất, chữa cháy. 3- Theo phương pháp sử dụng nước: Hệ thống trực tiếp, hệ thống tuần hoàn. 4- Theo nguồn nước: hệ thống nước ngầm, nước mặt .... 5- Theo nguyên tắc làm việc: hệ thống có áp, không áp tự chảy...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản