Báo cáo "Vài nét về hoạt động của doanh nghiệp kinh tế tư nhân hiện nay từ góc độ tâm lý học "

Chia sẻ: butmauluc

Bài viết dựa trên nghiên cứu 151 chủ Doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại Hà nội, chủ yếu là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung ba mảng chính là dịch vụ, xây dựng, buôn bán. Kết quả phân tích cho thấy dường như các chủ doanh nghiệp chưa thực sự phát huy hết tiềm năng của mình, chưa thật sự dám mạnh bạo, mạo hiểm trong kinh doanh. Họ ít tham gia các khoá học lãnh đạo, quản lý ý thức bồi dưỡng nghiệp vụ. Tuy nhiên, tất cả những hạn chế, chắc chắn có những...

Nội dung Text: Báo cáo "Vài nét về hoạt động của doanh nghiệp kinh tế tư nhân hiện nay từ góc độ tâm lý học "

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản