Báo cáo " Về khái niệm và bản chất pháp lí của hôn nhân "

Chia sẻ: bravetocxu

Về khái niệm và bản chất pháp lí của hôn nhân Doanh nghiệp phải bồi dưỡng bằng hiện vật, phải thực hiện chế độ ưu đãi về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động theo quy định. - Doanh nghiệp phải rút ngắn thời giờ làm việc đối với lao động nữ, lao động là người tàn tật và lao động chưa thành niên. Không sử dụng lao động chưa thành niên, lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, lao động tàn tật bị...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản