Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Báo cáo " Về phần riêng Bộ luật hình sự Cộng hoà liên bang Đức "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: pdf | 14 trang

0
28
lượt xem
5
download

Phần quy định về các tội phạm cụ thể, Phần riêng BLHS Đức có nhiệm vụ mô tả và phân định từng loại tội phạm của BLHS cũng như mối quan hệ giữa từng loại tội phạm với hình phạt bị đe dọa.(1) Phần riêng BLHS Đức hiện hành quy định các tội phạm cụ thể trong 30 nhóm tội phạm.(2) Việc quy định và phân định các tội phạm cụ thể trong các nhóm tội phạm khác nhau chủ yếu được dựa vào đối tượng được pháp luật bảo vệ và đối tượng bị tội phạm xâm hại ...

Báo cáo " Về phần riêng Bộ luật hình sự Cộng hoà liên bang Đức "
Nội dung Text

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản