Báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN_61 XĐKDT-KHOA

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
176
lượt xem
18
download

Báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN_61 XĐKDT-KHOA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ đh, cđ và tccn_61 xđkdt-khoa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ ĐH, CĐ và TCCN_61 XĐKDT-KHOA

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA:………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:……./BC- K.(Khoa soạn thảo) Mỹ Tho, ngày…….tháng………năm 20… BÁO CÁO Xét điều kiện dự thi kết thúc học phần hệ đại học- cao đẳng- trung cấp chuyên nghiệp I- ĐỐI VỚI CÁC LỚP TCCN (theo niên chế - QC 40) + HỌC PHẦN: ……………………………………………………………...…… MÃ SỐ HỌ TÊN LÝ DO STT HỌC LỚP- KHÓA HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI SINH 1 2 … II- ĐỐI VỚI CÁC LỚP ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG (theo HTTC-QC 43)  Chỉ thống kê các lớp học phần có sinh viên không đủ điều kiện dự thi.  Không phải thống kê số lượng sinh viên theo lớp niên chế. + HỌC PHẦN: (Thống kê ra các học phần có sinh viên không đủ điều kiện dự thi theo mẫu) MÃ SỐ HỌ TÊN LỚP LÝ DO STT SINH SINH VIÊN HỌC PHẦN KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI VIÊN 1 2 … Nơi nhận: TRƯỞNG KHOA - P.ĐT; (Ký, họ tên) - Lưu: VP Khoa. 61 XĐKDT - P.ĐT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản