BẢO HIỂM TIỀN GỬI, TIỀN CẤT GIỮ TRONG KHO VÀ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

Chia sẻ: joanghai

• Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm tiền gửi Hoạt động tín dụng đem lại lợi nhuận cao nhưng những rủi ro tín dụng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào làm cho tổ chức tín dụng bị thua lỗ, thậm chí bị phá sản

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BẢO HIỂM TIỀN GỬI, TIỀN CẤT GIỮ TRONG KHO VÀ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

BẢO HIỂM TIỀN GỬI, TIỀN
CẤT GIỮ TRONG KHO VÀ
TRONG QUÁ TRÌNH VẬN
CHUYỂNwww.sachdoanhtri.blogspot.com 1
BẢO HIỂM TIỀN GỬI
• Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm tiền
gửi
Hoạt động tín dụng đem lại lợi nhuận cao
nhưng những rủi ro tín dụng có thể xảy ra
vào bất cứ lúc nào làm cho tổ chức tín dụng
bị thua lỗ, thậm chí bị phá sản
www.sachdoanhtri.blogspot.com 2
Nguyên nhân
Nguyên
• Khách hàng góp phần tạo ra những rủi ro
tín dụng
• Bản thân các tổ chức tín dụng gây ra
những rủi ro
• Nguyên nhân khác tác động đến rủi ro tín
dụngwww.sachdoanhtri.blogspot.com 3
• Hậu quả
– Đối với nền kinh tế
– Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
– Đối với khách hàng
• BH tiền gửi ra đời nhằm bảo đảm an toàn tiền
gửi cho những người gửi tiền tại các tổ chức
tham gia tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định
của các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển
an toàn lành mạnh hoạt động của ngân hàng và
các tổ chức tín dụng
www.sachdoanhtri.blogspot.com 4
Đối tượng tham gia và các rủi ro
được bảo hiểm
• Đối tượng tham gia bảo hiểm là các tổ
chức tín dụng. Công ty bảo hiểm nhận
bảo hiểm trách nhiệm của các tổ chức tín
dụng đối với các khoản tiền gửi
www.sachdoanhtri.blogspot.com 5
Rủi ro được bảo hiểm
• Sự phá sản của các TCTD: Các TCTD không thể
trả nợ một cách đầy đủ hoặc không thể tiếp tục
kinh doanh vì bị thiếu vốn
• Sự giải thể bắt buộc của các TCTD
• Phải chấp hành lệnh thanh lý vì một lý do khác
với việc phá sản hay mất khả năng thanh toán
của các tổ chức tín dụng
• Giải thể tự nguyện do bị đặt trong tình trạng có
nguy cơ dẫn đến phá sản TCTD
• Không thể thực hiện việc thanh toán cho những
người gửi tiền vì mệnh lệnh của toà án đối với tổ
chức tín dụng
www.sachdoanhtri.blogspot.com 6
Những rủi ro loại trừ
Nh
• Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tiền tệ tín
dụng, thanh toán đã nêu trong luật các tổ chức
tín dụng
• Giải thể tự nguyện vì nguyên nhân:
– Do cổ đông nhận thức thấy mục tiêu khi thành lập t ổ
chức tín dụng không đạt được
– Do cổ đông muốn thu hồi lại vốn hoặc có nhu c ầu
cải tổ lại cơ cấu của tổ chức tín dụng
– Ngừng hoạt do những nguyên nhân: chiến tranh,
đình công, bạo loạn dân sự, nội chiến…

www.sachdoanhtri.blogspot.com 7
Số tiiền BH và phí BH
t
• STBH là số dư tiền gửi trong báo cáo số
dư tiền gửi mỗi quý của tổ chức tín dụng
• Phí BH là số tiền TCTD phải trả cho công
ty BH để công ty BH nhận BH số dư tiền
gửi của tổ chức tại thời điểm cuối mỗi quý
www.sachdoanhtri.blogspot.com 8
P = (m x R x G)/365
(m
• P: phí BH theo quý
• m: Số dư tiền gửi
• R: Tỷ lệ phí BH
• G: Số ngày trong một quý
• 365: Số ngày trong năm
www.sachdoanhtri.blogspot.com 9
• Các tổ chức tín dụng phải phân loại
– Những khoản tiền gửi không kỳ hạn
– Những khoản tiền gửi có kỳ hạn
www.sachdoanhtri.blogspot.com 10
Ví dụ

• Có số liệu của một tổ chức tín dụng như
sau:
– Doanh số tiền gửi: 1 tỷ đồng
– Số dư tiền gửi: 600 triệu đồng
– Tỷ lệ phí BH 0,15%
Phí bảo hiểm phải nộp?
www.sachdoanhtri.blogspot.com 11
• Phí bảo hiểm phải nộp
( 6 00tr x 0,15% x 90) / 365
www.sachdoanhtri.blogspot.com 12
Công tác bồi thường
Công
• Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi BH, tổ chức
tín dụng phải thông báo cho cty BH biết kèm
theo các giấy tờ:
– Giấy yêu cầu bồi thường
– Giấy chứng nhận tham gia BH
– Báo cáo thực trạng đến ngày xảy ra rủi ro
– Lệnh của toà án, tuyên bố phá sản, quyết định
giải thể hay thanh lý
– Bản kê danh sách những người gửi tiền chưa
được thanh toán tính đến ngày xảy ra rủi ro
– Bản kê khai chi tiết dư nợ cho vay tính đến ngày
xảy ra rủi ro
www.sachdoanhtri.blogspot.com 13
BẢO HIỂM TIỀN CẤT GIỮ TRONG
KHO VÀ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN
CHUYỂN
• Đối tượng bảo hiểm
Đối tượng bảo hiểm của các đơn bảo
hiểm loại này là tiền để tại kho hoặ trụ sở
và tiền trong quá trình vận chuyển
www.sachdoanhtri.blogspot.com 14
Phạm vi bảo hiểm
Ph
• Bao gồm các tổn thất mất mát hoặc thiệt
hại xảy ra:
– Trên đường vận chuyển, đang được giữ bởi
người được bảo hiểm hoặc gửi bằng bưu điện
(tiền mặt, trái phiếu, chứng khoán ngân hàng,
séc…)
– Trong cơ sở của người được bảo hiểm trong
thời gian kinh doanh
– Trong két an toàn của ngân hàng

www.sachdoanhtri.blogspot.com 15
– Trong két đã được khoá an toàn hoặc trong
phòng lưu giữ tốt khi hết giờ kinh doanh
– Trong nhà của tư nhân, của bất kỳ người
được uỷ nhiệm nào của người được bảo
hiểm
– Trong khoảng thời gian nhất định quy định
trong đơn bảo hiểm tiền để phân phát đến
nhà của người được bảo hiểm, ngân hàng
hoặc bưu điện
– Phạm vi bảo hiểm cũng bao gồm phần
thiệt hại đối với các két an toàn hoặc các
phòng an toàn khi xảy ra mất trộm hoặc
“mất trộm không thành”


www.sachdoanhtri.blogspot.com 16
Các trường hợp loại trừ
Các
• Mất mát không rõ lý do
• Sự không trung thực của người làm
công không được phát hiện trong thời
gian ngắn
• Tịch thu, quốc hữu hoá hoặc sự huỷ bỏ
có chủ tâm của các cấp có thẩm quyền
• Thiếu do sai sót hay chểnh mảng
• Tổn thất, huỷ hoại hoặc thiệt hại phát
sinh bên ngoài lãnh thổ quốc gia
www.sachdoanhtri.blogspot.com 17
• Bất cứ tổn thất nào có thể thu hồi lại được
nhờ việc thực hiện công việc trung thực
của người được bảo hiểm
• Tổn thất do két an toàn hoặc phòng an
toàn bị mở bởi chìa khoá mà chủ cửa
hàng bỏ quên khi đóng cửa
• Tổn thất do mất giá
• Tổn thất do phương tiện không được
trông giữ

www.sachdoanhtri.blogspot.com 18
• Mất tiền xu hoặc các đồ vật có giá trị
tương tự trong các máy hoạt động bằng
tiền xu
• Phạm vi bảo hiểm của một số đơn bảo
hiểm có thể được mở rộng đối với quyền
lợi người làm công hoặc người đại diện
khi bị tai nạn, những người có thể bị tấn
công trong khi mang hoặc giữ tiền cho
người được bảo hiểm
www.sachdoanhtri.blogspot.com 19
Lưu ý về giá trị bảo hiểm
• Tiền được BH phải là tiền của người được BH hoặc
thuộc trách nhiệm trông giữ, quản lý theo luật hoặc h ợp
đồng của người được BH
• Nếu là tiền trong khi vận chuyển thì phải nêu rõ số
lượng tiền của từng chuyến vận chuyển, vận chuyển
bao nhiêu chuyến 1 năm, loại phương tiện vận chuyển,
bao bì đóng gói, phương tiện đựng tiền…
• Việc bảo hiểm tiền trong khi vận chuyển tuỳ thuộc vào
giá trị tiền được bảo hiểm. Người bảo hiểm có thể yêu
cầu người được BH thực hiện thêm một số yêu cầu để
đảm bảo an toàn cho tiền được BH như yêu cầu về
người bảo vệ, phương tiện vận chuyển và các biện
pháp bảo đảm an toàn khác

www.sachdoanhtri.blogspot.com 20
Phí bảo hiểm
Phí
• Khi bảo hiểm tiền để trong két, ngoài các yêu
cầu về an toàn của nơi chứa tài sản, phí BH
còn phụ thuộc vào kết cấu, trọng lượng của
phương tiện đựng tiền. Thông thường có các
phương tiện đựng tiền sau:
– A: kho hay hầm chứa các ngân hàng
– B: két sắt loại lớn, nặng từ 1.000kg trở lên
– C: két sắt loại trung bình, nặng từ 500kg đến dưới
1.000kg
– D: két sắt loại nhỏ, nặng từ 200kg đến dưới
500kg
– E: két sắt loại rất nhỏ, nặng dưới 200kg. Với loại
này thường yêu cầu két được gắn chặt vào tường
hoặc sàn nhà
– F: tiền để tại các quầy giao dịch của ngân hàng
www.sachdoanhtri.blogspot.com 21
Tỷ lệ phí bảo hiểm
phí
• A: tỷ lệ phí tối thiểu là 0,2%
• B: tỷ lệ phí tối thiểu là 0,3%
• C: tỷ lệ phí tối thiểu là 0,4%
• D: tỷ lệ phí tối thiểu là 0,5%
• E: tỷ lệ phí tối thiểu là 0,8%
• F: tỷ lệ phí tối thiểu là 1,2%www.sachdoanhtri.blogspot.com 22
Phí BH tiền trong quá trình vận
Phí
chuyển
• Việc xác định phí BH tiền trong quá trình
vận chuyển phụ thuộc vào số lượng tiền
vận chuyển trong một chuyến, tổng số
tiền vận chuyển trong năm và quãng
đường vận chuyển
• Phí BH tiền trong quá trình vận chuyển =
Phí cơ bản + Phí gia tăng


www.sachdoanhtri.blogspot.com 23
• Phí cơ bản = Tỷ lệ phí cơ bản x Số tiền
vận chuyển ước tính cho một chuyến cao
nhất trong năm
• Tỷ lệ phí cơ bản là tỷ lệ phí quy định
trong biểu phí
www.sachdoanhtri.blogspot.com 24
• Phí gia tăng = Tỷ lệ phí gia tăng x T ổng
số tiền vận chuyển ước tính trong năm
• Tỷ lệ phí gia tăng là tỷ lệ phí được quy
định căn cứ vào: số lượng tiền trong khi
vận chuyển, quãng đường vận chuyển,
phương tiện vân chuyển, phương tiện
đựng tiền, mức độ an toàn…


www.sachdoanhtri.blogspot.com 25
Ví dụ

• Một doanh nghiệp mỗi tháng 2 lần chở
tiền đến nộp Ngân hàng. Số tiền vận
chuyển cao nhất của một chuyến là
350.000$. Ước tính số tiền vận chuyển 1
năm là 8.000.000$. Lượng tiền này được
bảo hiểm trong quá trình vận chuyển với
tỷ lệ phí cơ bản là 0,5%, tỷ lệ phí gia tăng
là 0,035%. Phương tiện vận chuyển bằng
ôtô. Tính phí bảo hiểm 1 năm

www.sachdoanhtri.blogspot.com 26
phí bảo hiểm
phí
• (0,5% x 350.000$) + (0,035% x
8.000.000$) = 4.550$
www.sachdoanhtri.blogspot.com 27
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản