Bảo vệ cuộc sống của bạn khỏi bệnh tiểu đường (Kỳ 1)

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
78
lượt xem
9
download

Bảo vệ cuộc sống của bạn khỏi bệnh tiểu đường (Kỳ 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh tiểu đường đang gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng nó cũng là một trong những bệnh có thể phòng ngừa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo vệ cuộc sống của bạn khỏi bệnh tiểu đường (Kỳ 1)

 1. B o v cu c s ng c a b n kh i b nh ti u ư ng (Kỳ 1) B nh ti u ư ng ang gia tăng v i t c áng kinh ng c, nhưng nó cũng là m t trong nh ng b nh có th phòng ng a.
 2. B nh ti u ư ng ang "xâm l n" vào cu c s ng c a chúng ta nhanh m t cách áng kinh ng c, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có th t b o v mình n u có cu c s ng i u . nh: Getty images. G n 25% ngư i M có d u hi u c nh báo v nguy cơ b b nh ti u ư ng - m t d ng b nh gây ra do lư ng ư ng trong máu tăng nh và nó s phát tri n thành b nh ti u ư ng trong kho ng 10 năm sau - nhưng ch có 4% trong s h bi t ư c i u này. T hơn n a, m t n a trong s h chưa ý th c ư c r ng c n ph i gi m cân, ăn ít hơn và t p th d c nhi u hơn nh m h n ch nguy cơ m c b nh. ó ch là m t vài thói quen t t có th làm gi m thi u nguy cơ m c b nh ti u ư ng và ch c ch n r ng b n s không bao gi ph i u ng thu c, theo dõi lư ng ư ng huy t su t i hay s tăng nguy cơ m c các b nh v tim m ch, Alzheimer… cũng như nh ng nguy cơ s b m c nhi u căn b nh khác. Hãy chú ý n 12 thói quen ơn gi n mà b n có th b t u ngay hôm nay:
 3. 1. Ki m soát tr ng lư ng: Vi c gi m ư c kho ng 5 kg là b n ã gi m áng k nguy cơ m c b nh. Ngay c khi b n ch gi m ư c 5% tr ng lư ng cơ th thì kh năng b n s không m c b nh ti u ư ng tăng lên n 70%. Ví d n u b n n ng 75kg và gi m ư c 4kg, thì kh năng b n s không “giáp m t” v i b nh ti u ư ng tăng 70% . Do ó, hãy s d ng b ng calory theo dõi lư ng calory b n ã tiêu th so v i lư ng calory b n c n gi m b t theo ch ăn kiêng – n u b n mu n gi m cân. 2. Ch n món khai v thích h p
 4. Ch ăn giàu rau xanh, ch t xơ, gi m tinh b s giúp b n ki m soát ư c lư ng ư ng trong máu. nh: Getty images. Chúng tôi gi i thi u cho b n món rau tr n. Hãy dùng thêm rau xanh tr n v i d u gi m trư c khi ăn nh ng món ăn có nhi u tinh b t s giúp b n ki m soát ư c lư ng ư ng trong máu. Theo k t qu nghiên c u c a i h c Arizona thì ngư i b nh ti u ư ng tuýp 2 - m t d ng ti u ư ng do kháng insulin, có lư ng ư ng trong máu th p hơn bình thư ng - nên dùng thêm 2 mu ng canh gi m ăn trư c khi ăn nh ng món ăn giàu tinh b t. Giáo sư Carol Johnston, trư ng nhóm nghiên c u,
 5. cho bi t: “Gi m ăn có ch a acid acetic, có kh năng làm c ch s ho t ng c a các emzym tiêu hoá tinh b t, làm ch m quá trình tiêu hoá ch t b t ư ng”. Th c v y, gi m có tác d ng gi ng như 1 lo i thu c h ư ng huy t. N u b n ang tìm công th c làm món rau tr n, b n có th tham kh o công th c sau: 3 mu ng canh gi m ăn, 2 mu ng canh d u h t lanh, ¼ thìa m t ong, 3 mu ng canh s a chua, 1 c t i, m t ít mu i, h t tiêu en tuỳ theo kh u v (chia làm 4 ph n, m i ph n 2 mu ng canh) 3. H n ch i xe. Hãy i b càng nhi u càng t t m i khi có th . B n s kho hơn ngay c khi b n ch ng gi m ư c kí – lô – gam nào c . M t nghiên c u Ph n Lan cho th y, v i nh ng ngư i t p th d c nhi u hơn 4gi /tu n hay 35
 6. phút/ngày có kh năng gi m nguy cơ m c b nh ti u ư ng lên n 80%, ngay c khi h ch ng gi m cân tí nào. i u này ư c minh ch ng trong hàng lo t các nghiên c u, ví d : nghiên c u n i ti ng Nurses’ Health cho th y r ng vi c xông hơi m i tu n 1 l n giúp ph n gi m 30% nguy cơ m c b nh ti u ư ng. Các nhà nghiên c u Trung Qu c xác nh n r ng nh ng ngư i có ư ng huy t cao nên t p th d c v a ph i và thay i m t vài thói quen khác trong cách s ng có th gi m n 40% kh năng phát tri n b nh ti u ư ng. T i sao i b l i t t như v y? M t nghiên c u ch ra r ng t p th d c giúp các n i ti t t insulin ho t ng hi u qu hơn b ng cách tăng s lư ng các th th insulin trong t bào. Insulin giúp chuy n ư ng trong máu vào t bào t o năng lư ng và ch t dinh dư ng. N u không có insulin thì ư ng s l n trong máu, bám vào thành m ch máu gây t c ngh n và sinh b nh.
 7. 4. Hãy là m t ngư i ăn ngũ c c sành i u Ch n ư c lo i ngũ c c thích h p có th giúp b n m nh mai hơn và n nh ư c lư ng ư ng huy t. M t ch ăn g m nhi u lo i ngũ c c còn nguyên h t cũng giúp gi m t l các b nh ung thư vú, ti u ư ng tuýp 2, cao huy t áp, t qu . Ngũ c c còn là lo i th c ph m c u ói t t nh t n u b n bi t ch n úng lo i. M t vài mách nh : hãy chú ý n lư nng ch t xơ và m b o r ng có ít nh t 5g ch t xơ cho m i ph n ăn. C n nh c b n như v y vì m t s s n ph m ã làm gi m b t l i ích c a ch t xơ b ng cách tăng lư ng tinh b t, ư ng và ch t béo giàu cholesterol Gi i mã các lo i h t ngũ c c: ngu n g c c a ch t xơ cũng quan tr ng không kém, vì th hãy ki m tra danh sách thành ph n c a món ăn bi t xu t x c a ch t xơ là t nh ng lo i rau qu nào? H t kê, rau
 8. d n, quinoa, và y n m ch luôn luôn là nguyên h t, nhưng n u b n không nhìn th y t “còn nguyên h t” phía trư c “lúa mì, ngô, lúa m ch, ho c g o” thì ch c ch n r ng các lo i h t ã ư c tinh ch và không có l i cho s c kho . Hãy coi ch ng các lo i ư ng “ti m n”: t t c các lo i ư ng ư c li t kê các ăn óng h p thư ng không phân bi t là ư ng ư c chi t xu t theo phương pháp công nghi p hay ư ng t nhiên. Cách t t nh t là c k l i m t l n n a các thành ph n ch a bên trong. Sau ây là nh ng lo i ư ng ư c s n xu t theo phương pháp công nghi p: ư ng nâu, ch t ng t chi t xu t t ngô, siro ngô, ư ng dextrose, ư ng fructose ( ư ng trái cây), ư ng maltose, m ch nha, ư ng m t, ư ng và ư ng mía. Khi mua s n ph m mà trong thành ph n có nh ng lo i ư ng này thì b n c n cân nh c k . 5. Tho mãn cơn “ghi n” café c a b n.
 9. Ch t caffeine trong cà phê thúc y quá trình chuy n hóa ư ng trong cơ th . nh: Getty images. Hãy ti p t c dùng cà phê n u b n th c s thích nó. Lo i th c u ng này có th giúp b n tránh xa nguy cơ b ti u ư ng. Trong m t cu c nghiên c u kéo dài 18 năm v i s tham gia c a 126.210 ngư i c nam và n , các nhà nghiên c u t i khoa Y t v s c kh e c ng ng trư ng i h c Harvard nh n th y nhóm ngư i u ng
 10. hơn 6 tách cà phê m i ngày ã gi m ư c 29 – 54% nguy cơ m c b nh ti u ư ng. C th : u ng t 4 – 5 tách café m i ngày s gi m ư c kho ng 29 % nguy cơ, u ng 3 tách h u như không có s khác bi t. Lo i cà phê ã tách ch t caffeine không mang l i hi u qu . Caffeine thư ng có trong trà, cà phê, sô cô la. Các nhà nghiên c u cho r ng caffeine ã thúc y quá trình chuy n hóa ư ng trong cơ th . Nghiên c u cũng cho th y cà phê có ch a kali, ma-giê và các ch t oxi hóa giúp h p thu lư ng ư ng. 6. Tránh xa các món ăn nhanh Th nh tho ng b n cũng có th ăn th c ăn nhanh, nhưng n u b n ã tr thành khách hàng thân thi t ó, nguy cơ m c b nh ti u ư ng c a b n cũng s tăng cao. ó là nh ng gì nh ng nhà khoa h c thu c trư ng i h c Minnessota ã k t lu n sau khi kh o sát trên
 11. 3000 ngư i t 18 n 30 tu i trong 15 năm. Lúc u, nh ng ngư i này u có tr ng lư ng như nhau. Nhưng nhóm ngư i ăn th c ăn nhanh hơn 2 l n/tu n ã tăng g n 5kg và m c kháng insulin tăng g p ôi, ây là 2 y u t nguy cơ gây ra b nh ti u ư ng, so v i nhóm ngư i không ăn, ho c ăn 1 l n /tu n. i kèm v i kh u ph n ăn l n hơn là lư ng ư ng và ch t béo có h i cho s c kh e cũng nhi u hơn và nguy cơ m c b nh ti u ư ng vì th cũng cao hơn m c dù b n ch ng tăng cân t o nào. Bí quy t: hãy luôn mang theo m t ít h t h nh nhân trong túi phòng khi ói b ng. H t h nh nhân là lo i h t giúp h ư ng huy t t t mà nhi u nhà khoa h c khuyên dùng.
Đồng bộ tài khoản