BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: QUẢN LÝ MÁY TÍNH PHÒNG THỰC

Chia sẻ: Lê Hùng Quốc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

1
1.511
lượt xem
327
download

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: QUẢN LÝ MÁY TÍNH PHÒNG THỰC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung này nêu bối cảnh hiện nay có liên quan đề tài (từ tổng quát đến cụ thể) để dẫn vào đề tài của mình. Phải nói rõ tầm quan trọng, cấp thiết phải làm đề tài ……. Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là: Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản Khó khăn trong việc xử lý sự cố Khó khăn trong việc theo dõi sinh viên làm gì trên máy tính Tắt mở hệ thống phòng máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: QUẢN LÝ MÁY TÍNH PHÒNG THỰC

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ MÁY TÍNH PHÒNG THỰC HÀNH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Lương Văn Vân NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.Trần Văn Thao 2.Lê Hùng Quốc 3.Hồ Đông Nhựt 4.Nguyễn Văn Hiền 5.Nguyễn Thanh Hội 1/nn
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO  Lý do chon đề tai ̣ ̀  Muc tiêu, nhiêm vụ ̣ ̣  Dự kiến phương pháp triển khai  Phạm vi nghiên cứu  Nội dung thực hiện đề tài  Giải pháp  Kết quả dự kiến  Phạm vi ứng dụng  Kết luận và hướng phát triển  Tài liệu tham khảo 2/nn
 3. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bối cảnh Nội dung này nêu bối cảnh hiện nay có liên quan đề tài (từ tổng quát đến cụ thể) để dẫn vào đề tài của mình. Phải nói rõ tầm quan trọng, cấp thiết phải làm đề tài ……. Như chúng ta đã thấy, việc quản lý ở các phòng máy thực hành của trường chúng ta xảy ra những bất cập như là:  Việc quản lý user cần mỗi sinh viên ghi bằng tay vào biên bản  Khó khăn trong việc xử lý sự cố  Khó khăn trong việc theo dõi sinh viên làm gì trên máy tính  Tắt mở hệ thống phòng máy Vấn đề đặt ra Từ những bất cập trên,cần phải có 1 phần mềm quản lý giải quyết được các bất cập trên 3/nn
 4. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ Mục tiêu Đề tài làm được gì ? Đáp ứng thực tế như thế nào?  Lưu trữ thông tin sinh viên trên csdl(access)  Giám sát được sinh viên ngồi máy  Tắt, mở hệ thống các máy tính phòng máy  Gửi thông điệp giữa các máy… Nhiệm vụ Làm công việc gì của đề tài (liệt kê) Ý nghĩa + Khoa học: Tìm hiểu nghiên cứu kĩ thuật lập trình mạng được cài đặt trên ngôn ngữ C#. Qua đó nâng cao tầm hiểu biết và trình độ của SV + Thực tiễn: Tạo ra phần mềm giải quyết được những bất cập của phòng máy Tạo ra cơ hội học tập cho sinh viên 4/nn
 5. DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI Phương pháp Dùng phương pháp gì để giải quyết đề tài.  Cơ sở lý thuyết Dùng kĩ thuật lập trình mạng được cài đặt trên ngôn ngữ C# kết nối với CSDL(access)  Các bước thực hiện 1.Nghiên cứu ngôn ngữ C# và Kĩ thuật lập trình mạng 2.Phân tích đặt tả bài toán thực tế 3.Đi vào thiết kế chương trình 4.Cài đặt và text thử chương trình hệ thống ảo 5.Sửa lỗi chương trình nếu có 6.Đi vào sử dụng trên hệ thống thật 5/nn
 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: 1.Ngôn ngữ lập trình C# 2.Kĩ thuật lập trình mạng 3.Cơ sở dữ liệu access Phạm vi nghiên cứu 6/nn
 7. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Liệt kê các công việc chính sẽ thực hiện trong đề tài 7/nn
 8. GIẢI PHÁP Vận dụng lý thuyết -…. Vận dụng thực tế Các phương tiện, công cụ có thể triển khai 8/nn
 9. KẾT QUẢ DỰ KiẾN  Liệt kê các kết quả dự kiến của đề tài  Nghiên cứu được 1 ngôn ngữ lập trình mới  Hoàn thành được 1 phần mềm hoàn chỉnh chạy được trên hệ thống thật 9/nn
 10. KẾT LUẬN Kết quả đạt được Tạo ra được phần mềm quản lý phòng máy Phạm vi ứng dụng Cho phòng thực hành của trường cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hoà Dự kiến khả năng phát triển : Sử dụng cho hệ thống máy tính của toàn trường 10/nn
 11. KINH PHÍ THỰC HIỆN  100.000000 đ 11/nn
 12. Tài liệu tham khảo  Tài liệu tiếng Anh : 1. J. E. Hopcroft, J. D. Ulman, Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Addison - Wesley, 1979 2. SM. D. Davis, E. J. Weyuker, Computability, Complexity and languages, Academic Press, 1983  Tài liệu tiếng Việt : 1. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhà XB KH&KT, Hà Nội, XB lần thứ 8, 2003 2. Nguyễn Tấn Phước, Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp, tiểu luận, báo cáo thực tập. Nhà XB Đồng Nai, 1999  Internet : 1. http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx 12/nn
 13. Xin cảm ơn 13/nn
 14. Phụ lục (nếu có) 14/nn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản