BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
152
lượt xem
17
download

BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu một số ích lợi của các loài vật đối với đời sống con người. - Chúng ta cần bảo vệ các loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành. - Đồng tình với những ai biết yêu quý, bảo vệ các loài vật.Không đồng tình, phê bình những hành động sai trái làm tổn hại đến các loài vật. - Phân biệt hành vi đúng hoặc sai đối với vật có ích. - Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hàng ngày. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết 1)

  1. O C BÀI 14 : B O V LOÀI V T CÓ ÍCH (Ti t 1) I. M C TIÊU : Hs hi u : - Hi u m t s ích l i c a các loài v t i v i i s ng con ngư i. - Chúng ta c n b o v các loài v t có ích gi gìn môi trư ng trong lành. - ng tình v i nh ng ai bi t yêu quý, b o v các loài v t.Không ng tình, phê bình nh ng hành ng sai trái làm t n h i n các loài v t. - Phân bi t hành vi úng ho c sai i v i v t có ích. - Bi t b o v loài v t có ích trong cu c s ng hàng ngày. II. DÙNG D Y H C : GV : Tranh nh, m u v t các loài v t có ích. HS : V bài t p III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát
  2. 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -T i sao c n ph i giúp ngư i khuy t t t ? - Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “B o v loài v t có ích” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: Trò chơi ph vui oán xem con gì ? M c Tiêu : Giúp hs nh n bi t ích l i c a m t s loài v t có ích. -Hs chơi theo t . -GV ph bi n lu t chơi. -Hs nêu l i. -Gv ghi ích l i c a các loài 10 v t có ích lên b ng. ph -K t lu n : H u h t các loài v t u có ích cho cu c
  3. s ng. -Các nhóm th o lu n. *Ho t ng 2 : Th o lu n - i di n nhóm trình theo nhóm . bày. 5 ph M c tiêu : Giúp hs hi u ư c s c n thi t ph i tham gia b o v loài v t có ích. -GV chia nhóm và nêu câu h i. -Hs th o lu n, bày t ý ki n. -Gv k t lu n : C n ph i b o v loài v t có ích,… - i di n trình bày.` *Ho t ng 3 : Nh n xét úng sai M c tiêu : Giúp hs phân bi t các vi c làm dúng, sai khi i x v i loài v t. -GV cho hs quan sát tranh và phân bi t các vi c làm úng sai. K t lu n : Các b n trong tranh 1,3,4 bi t b o v chăm sóc các loài v t, B ng và t trong tranh 2 có hành ng sai..
  4. 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao c n ph i b o v loài v t có ích ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài. -Chu n b “Ti t 2” -Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản