Basic vocabulary in use part 1

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
177
lượt xem
78
download

Basic vocabulary in use part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

We wish to thank Laura MacGregor, Sophia University, Tokyo, Japan; Cheryl Zimmerman, FSI. Program Coordinator, California State University-Fullector and Eliane Zamboni, Centre de Ensino dc Linguas, Sao Paulo, Brazil, whose comments were so helpful in improving the book as it developed.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Basic vocabulary in use part 1

Đồng bộ tài khoản