Bất động sản đầu tư - Khác biệt so với IAS

Chia sẻ: viettuan

Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực Kế toán đợt 3 trong đó bao gồm Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư. Bất động sản đầu tư là gì? Sự khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) về Bất động sản đầu tư và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) như thế nào?

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản