Bật liên tục vào 4-5 vòng

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ kỷ năng vận động bật liên tục vào 4-5 vòng. Khi bật trẻ thực hiện đúng và không dãm vào cạnh vòng - Phát triển các tố chất vận động, phát triển cơ tay cơ chân và khả năng định hướng trong không gian - Trẻ biết chú ý nhìn cô làm - Phát triển cơ chân và các tố chất vận động khéo léo - Giáo dục trật tự trong giờ học II. Chuẩn bị. - 10 vòng có đường kính 0,4m - 2 cái bia - 10 túi cát....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bật liên tục vào 4-5 vòng

Bật liên tục vào 4-5 vòng

Tiết 1

I. Mục đích và yêu cầu.

- Dạy trẻ kỷ năng vận động bật liên tục vào 4-5 vòng. Khi bật trẻ thực hiện

đúng và không dãm vào cạnh vòng

- Phát triển các tố chất vận động, phát triển cơ tay cơ chân và khả năng định

hướng trong không gian

- Trẻ biết chú ý nhìn cô làm

- Phát triển cơ chân và các tố chất vận động khéo léo

- Giáo dục trật tự trong giờ học

II. Chuẩn bị.

- 10 vòng có đường kính 0,4m

- 2 cái bia

- 10 túi cát

III. Hướng dẫn

Cô Trẻ

A. Khởi động - Trẻ đi các kiểu đi
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các

kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy

chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung

* Động tác tay : các ngón tay đan vào - Thực hiện 3l x 8n

nhau ra trước

- TTCB: đứng thẳng chân khép hai
- Thực hiện 2l x 8n
tay thả xuôi

- N1: bước một chân sang phải hai
- Thực hiện 2l x 8n
tay đan vào nhau đưa ra trước lòng

bàn tay hướng ra ngoài

- N2: thu tay vào trước ngực lòng bàn

tay hướng phía dưới các ngón tay vẫn

đan vào nhau - Thực hiện 2l x 8n
- N3: đưa tay ra như N1 - Bật liên tục vào 4- 5 vòng

- N4: về TTCB - Trẻ chú ý lắng nghe
- N5,6,7,8: như trên đổi chân
- Trẻ thực hành
* Động tác chân: ngồi khụyu gối, hai
- Trẻ chơi
tay đưa lên cao ra trước
- Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng
- TTCB: đứng thẳng chân khép hai

tay thả xuôi

- N1: bước chân sang bên phải 2 tay

đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào

nhau

- N2: ngồi khuỵu gối hai tay đưa ra

trước( lòng bàn tay sấp )

- N3: về N1 đứng thẳng hai tay đưa

lên cao

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8 : như trên đổi chân

* Động tác bụng : đứng quay người

sang hai bên

- TTCB: đứng khép chân, tay thả xuôi
- N1: bước chân trái sang bên một

bước tay chống hông

- N2: quay người sang phải 900

- N3: như N1

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8: như trên( đổi chân) quay

người sang phải

* Động tác bật : bật tách chân, khép

chân.

2. Vận động cơ bản

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con vận

động "bật liên tục vào 4-5 vòng"

- Để thực hiện đúng vận động các con

chú ý xem cô làm trước. Sau đó cô sẽ

cho cả lớp bật

- Cô làm mẫu:

+ Lần 1: không giải thích.

+ Lần 2: vừa làm vừa giải thích.

TTCB: Cô đứng trước vòng hai tay
chống hông, khi có hiệu lệnh cô

khuỵu gối lấy đà cô bật liên tục 2

chân vào các vòng. Cô bật chạm đất

nhẹ nhàng chân không chạm vòng

- Mời 2 trẻ lên thực hiện thử

* Trẻ thực hành:

- Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2 lần,

cho lần lượt 4 trẻ

- Cô nhận xét bao quát

3. Trò chơi vận động.

- Cho trẻ chơi trò chơi bắn bia

- Trẻ chơi 2-3 lần

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả

lỏng tay chân.

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương


Đề tài: Bật liên tục vào 4-5 vòng Tiết 2

I. Mục đích và yêu cầu.
- Ôn cho trẻ kỷ năng vận động bật liên tục vào 4-5 vòng. Khi bật trẻ thực

hiện đúng và không dẫm vào cạnh vòng

- Phát triển các tố chất vận động, phát triển cơ tay cơ chân và khả năng định

hướng trong không gian

- Trẻ biết chú ý nhìn cô làm

- Phát triển cơ chân và các tố chất vận động khéo léo, mạnh dạn

- Giáo dục trẻ biết chú ý nghe cô, trật tự trong giờ học

II. Chuẩn bị.

- 10 vòng có đường kính 0,4m

- Túi cát cái bia ( để chơi trò chơi)

III. Hướng dẫn


Cô Trẻ

- Trẻ đi các kiểu đi
A. Khởi động

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các

kiểu: đi kiểng chân-> đi thường-> đi

gót chân-> đi thường-> đi khom

lưng-> đi dậm chân-> chạy chậm->

chạy nhanh-> nhanh hơn-> chạy
chậm-> về đội hình dọc-> hàng

ngang tập hợp BTPTC.

B. Trọng động.

1. Bài tập phát triển chung
- Thực hiện 3l x 8n
* Động tác tay : các ngón tay đan vào

nhau ra trước
- Thực hiện 2l x 8n
- TTCB: đứng thẳng chân khép hai

tay thả xuôi

- N1: bước một chân sang phải hai - Thực hiện 2l x 8n

tay đan vào nhau đưa ra trước lòng

bàn tay hướng ra ngoài

- N2: thu tay vào trước ngực lòng bàn

tay hướng phía dưới các ngón tay vẫn
- Thực hiện 2l x 8n
đan vào nhau
- Bật liên tục vào 4- 5 vòng
- N3: đưa tay ra như N1

- N4: về TTCB - Trẻ thực hành

- N5,6,7,8: như trên đổi chân - Trẻ thực hành

* Động tác chân: ngồi khụyu gối, hai - Trẻ chơi

tay đưa lên cao ra trước
- Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng
- TTCB: đứng thẳng chân khép hai

tay thả xuôi

- N1: bước chân sang bên phải 2 tay

đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào

nhau

- N2: ngồi khuỵu gối hai tay đưa ra

trước( lòng bàn tay sấp )

- N3: về N1 đứng thẳng hai tay đưa

lên cao

- N4: về TTCB

- N5,6,7,8 : như trên đổi chân

* Động tác bụng : đứng quay người

sang hai bên

- TTCB: đứng khép chân, tay thả xuôi

- N1: bước chân trái sang bên một

bước tay chống hông

- N2: quay người sang phải 900

- N3: như N1

- N4: về TTCB
- N5,6,7,8: như trên( đổi chân) quay

người sang phải

* Động tác bật : bật tách chân, khép

chân.

2. Vận động cơ bản

- Hôm trước cô đã dạy cho các con

thực hiện vận động gì?

- Bạn nào còn nhớ thực hiện lại cho

các bạn cùng xem. Mời 1-2 trẻ

- Cô nhấn mạnh khi bật phải bật liên

tục không chạm vòng rơi nhẹ nhàng

* Trẻ thực hành:

- Cho trẻ thực hiện 2-3 lần

- Cô quan sát sửa sai khen ngợi trẻ

3. Trò chơi vận động.

- Cho trẻ chơi trò chơi bắn bia

- Trẻ chơi 2-3 lần

C. Hồi tỉnh

- Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả
lỏng tay chân.

* Kết thúc: nhận xét và tuyên dương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản