BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN

Chia sẻ: Nguyenthu Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
274
lượt xem
57
download

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Học sinh nắm được cỏch xột dấu tam thức bậc hai và giải bất phương trỡnh bậc hai một ẩn , hệ bất pt bậc hai một ẩn. Kỹ năng: Tăng cường rèn luyện kỹ năng cách xét dấu tam thức bậc hai và giải bất phương trỡnh bậc hai một ẩn , hệ bất pt bậc hai một ẩn. Tư duy: Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết quan sát và phán đoán chính xác hướng làm một bài toỏn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN

  1. Giáo án dạy ngoài giờ 10 GV: Nguyễn Thu Hà - THPT Thác Bà Ngày soạn: 12.01.10 Tiết 65- 68 :BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN Ngày dạy: 15. 01.10 I. MỤC TIấU Kiến thức: Học sinh nắm được cỏch xột dấu tam thức bậc hai và giải bất phương trỡnh bậc hai một ẩn , hệ bất pt bậc hai một ẩn. Kỹ năng: Tăng cường rèn luyện kỹ năng cách xét dấu tam thức bậc hai và giải bất phương trỡnh bậc hai một ẩn , hệ bất pt bậc hai một ẩn. Tư duy: Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết quan sát và phán đoán chính xác hướng làm một bài toỏn Thái độ: Làm cho HS hứng thỳ trong học tập mụn Toỏn. II. CHUẨN BỊ -GV: Giỏo ỏn, cỏc bài tập -HS: ễn tập kiến thức cũ. III.PHƯƠNG PHÁP: Luyện tập, hoạt động theo nhúm IV. TIẾN TRèNH LấN LỚP 1. ỔN ĐỊNH Sĩ số:
  2. Hoạt động của Hoạt động của học TG Nội dung cần đạt giáo viên sinh Giáo án dạy ngoài giờ 10 GV: Nguyễức Thuản - THPT Thác Bà Kiến th n cơ b Hà - Nhắc lại cỏc KT 1. Tam thức bậc hai 2.Dấu của tam thức bậc hai: hức cơ bản đó học. Định lớ : Cho ttbh f(x) = ax² + bx + c (a ≠ 0) *Nếu ∆ < 0 thỡ f(x) cựng dấu với hệ số a với GV: Nêu định lí - Nhắc lại mọi x ∈ R * Nếu ∆ = 0 thỡ f(x) cựng dấu với hệ số a với 10’ về dấu của nhị Dấu của một tam b mọi x ≠ − thức bậc nhất, thức bậc hai ? 2a *Nếu ∆ > 0 thỡ f(x) cú hai nghiệm x 1 và x 2 ( x 1 < dấu tam thức bậc x 2 ) .Khi đó f(x) trái dấu với hế số a với mọi x hai ? nằm trong khoảng ( x 1 ; x 2 ) và f(x) cựng dấu với hế số a với mọi x nằm ngoài khoảng [ x 1 ; x 2 ] + HS lên bảng trình Bài tập: bày cách giải 1. Xột dấu biểu thức f(x) = -3x2 + 2x – 7 g(x)= x2 - 8x + 15 Suy nghĩ, tỡm Làm bài tập 1 cỏch giải. h(x) = -3x2 + 2x – 7 30' k(x) = x2 - 8x + 15 2x − 5 f ( x) = x − 6x − 7 2 Suy nghĩ, tỡm cỏch giải. x2 − 5x + 6 f ( x) = x2 + 5x + 6 GV:Cho hs suy 2. Giải bất phương trỡnh nghĩ trỡnh bày bài a) –x2 + 6x - 9 > 0; 2. Suy nghĩ, tỡm cỏch c) -12x2 + 3x + 1 < 0. giải. x+2 x−2 e) ≤ 3x + 1 2 x − 1 g) (2x - 8)(x2 - 4x + 3) > 0 YC học sinh suy + HS lờn bảng trỡnh 11x + 3 h) >0 nghĩ làm bài bày cỏch giải − x2 + 5x − 7 30’ ( Có thể cho hs k) x 2 − 3x − 2 thảo luận nhóm ≤0 − x2 + x − 1 rồi lên bảng trình l). (1 – x )( x2 + x – 6 ) > 0 bày) 1 x+2 m). ≥ GV: Cho hs nhận x + 2 3x − 5 xét bổ sung Thảo luận rồi đưa ra Bài 3) Giải hệ bất phương trỡnh sau GV: Tổng kết nhận xột  x2 − 2 x − 3 > 0  a)  2 . b) đánh giá  x − 11x + 28 ≥ 0 
  3. Giáo án dạy ngoài giờ 10 GV: Nguyễn Thu Hà - THPT Thác Bà V. củng cố (5') 1. Củng cố: Khắc sâu kiến thức đó học , Định hướng cho học sinh học ôn 2. Dặn dũ: Xem lại các bài tập đó giải

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản