BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Chia sẻ: chenxanh

Kiến thức:  Biết được cách giải một số dạng bất phương trình mũ và bất phương trình logarit. Kĩ năng:  Giải được một số bất phương trình mũ và bất phương trình logarit đơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. ...

Nội dung Text: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

Chương II: HÀM SỐ LUỸ THỪA – H ÀM SỐ MŨ –



H ÀM SỐ LOGARIT



Bài 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ –



BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT



I. MỤC TIÊU:



Kiến thức:



 Biết được cách giải một số dạng bất phương trình mũ và b ất phương trình logarit.



Kĩ năng:



 Giải được một số bất ph ương trình mũ và bất ph ương trình logarit đơn giản bằng các

phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm

số.



Thái độ:



 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ

thống.


1
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng

II. CHUẨN BỊ:



Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.



Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về phương trình mũ và logarit.



III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC:



1 . Ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.



2 . Kiểm tra bài cũ: (3')



H. Nêu một số cách giải phương trình mũ và logarit?



Đ.



3 . Giảng bài mới:



TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung



15' Hoạt động 1: Tìm hiểu cách giải bất phương trình mũ



 GV nêu d ạng bất phương  Các nhóm thảo luận và I. BẤT PH.TRÌNH MŨ

trình mũ và hướng dẫn HS trình bày.



2
biện luận.
1 . Bất ph.trình mũ cơ bản


H1. Khi nào b ất phương
ax  b với a > 0, a  1.
trình có nghiệm, vô nghiệm?



( hoaë ax  b, ax  b, ax  b)
c




Minh hoạ bằng đồ thị:




Đ2. Đưa về cơ số 3. Tập nghiệm

ax  b
2
3x x
 32  x2  x  2 0 0 b>
 5
 loga b; 
0  ;loga b

 S =  log2 2;  
 
 
5




3
Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng




2. Bất ph.trình mũ đơn

giản



VD1: Giải bất phương trình:



2
3x x
9




VD2: Giải bất phương trình:



4x  2.52 x  10x




15' Hoạt động 2: Tìm hiểu cách giải bất phương trình logarit



II. BPT LOGARIT



1. BPT logarit cơ bản
 GV nêu d ạng bất phương

trình mũ và hướng dẫn HS




4
biện luận.
loga x  b với a > 0, a  1


H1. Khi nào b ất phương
 hoaë loga x  b,loga x  b,loga x  b
c
trình có nghiệm, vô nghiệm?




Minh hoạ bằng đồ thị:




Tập nghiệm

loga x  b
Đ2.
0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản