BẬT XA 45CM - NÉM XA BẰNG MỘT TAY

Chia sẻ: lgg330

Dạy trẻ bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay. - Khi bật, trẻ biết bậc bằng hai chân. Khi ném trẻ biết dùng sức của vai để đẩy vật ném đi xa. - Phát triển cơ tay, cơ vai và cơ chân phát triển tố chất khéo léo mạnh mẽ. - Rèn luyện tính gan dạ, dũng cảm. - Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học. II. Chuẩn bị: - Băng nhạc, trống lắc, rỗ vòng (để tập BTPTC). - 6 túi cát.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BẬT XA 45CM - NÉM XA BẰNG MỘT TAY

BẬT XA 45CM - NÉM XA BẰNG MỘT TAY

TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Dạy trẻ bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay.

- Khi bật, trẻ biết bậc bằng hai chân. Khi ném trẻ biết dùng sức của vai để

đẩy vật ném đi xa.

- Phát triển cơ tay, cơ vai và cơ chân phát triển tố chất khéo léo mạnh mẽ.

- Rèn luyện tính gan dạ, dũng cảm.

- Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học.

II. Chuẩn bị:

- Băng nhạc, trống lắc, rỗ vòng (để tập BTPTC).

- 6 túi cát.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng - Trẻ đi các kiểu đi.

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi
bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới chân, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên

cao.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân

phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác chân: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.
- TTCB: Đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: Kiễng chân, 2 tay cầm

vòng đưa thẳng lên cao.

- Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm

vòng đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 3: Như nhịp 1. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bụng:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm vòng và - Trẻ chú ý lắng nghe.

đưa thẳng ra trước. - Chú ý quan sát.

- Nhịp 2: Xoay người sang trái

đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang

trái.
- Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bật:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi. - Trẻ thực hành.

- Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2

bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước.

- Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

b. VĐCB:

- Các con ơi! Hôm nay cô sẽ dạy - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.

các con vận động "Bật xa 45 cm và

ném xa bằng 1 tay".

- Cho cả lớp nhắc lại tên vận động.

- Để thực hiện vận động "Bật xa - Trẻ chơi.

45cm và ném xa bằng 1 tay" đúng,
chính xác các con chú ý xem cô làm

trước.

* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Giải thích.

TTCB: Cô đưa ra trước lăng nhẹ

xuống dưới ra sau để lấy đà, đồng

thời cô hơi khuỵu gối và cô bật về

phía trước (qua vạch) chạm đất nhẹ

bằng hai chân. Sau đó cô cầm túi cát,

cô đứng chân trước chân sau, tay cầm

túi cát đưa ra trước cùng phía với

chân sau, đưa ra sau lên cao và ném

thật mạnh. Khi ném mắt cô nhìn

thẳng phía trước.

- Hỏi lại tên vận động? Cô vừa

thực hiện vận động gì?

- Mời trẻ khá lên thực hiện cho

cả lớp xem (cô nhắc để trẻ thực hiện
đúng).

* Trẻ luyện tập:

- Cho từng cặp trẻ lên thực hiện,

mỗi trẻ thực hiện 2 lần.

- Cho trẻ yếu thực hiện 3 lần.

=> Cô bao quát sửa sai động viên

trẻ.

- Hỏi lại tên vận động.

c. TCVĐ:

- Hôm nay các con học rất ngoan,

cô sẽ cho lớp chơi TC: "Cáo và Thỏ"

chúng ta sẽ là những chú thỏ, 1 bạn

làm cáo. Khi Cáo đến gần thỏ thì các

chú thỏ phải nhảy bậc vào hang nếu

thỏ nào bật chậm sẽ bị cáo bắt.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng "hái cà rốt".

Các con cúi xuống hái cà rốt với nè,
hít thở.

TIẾT 2

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn lại kỹ năng bật xa 45cm và ném xa bằng 1 tay. Khi bật trẻ biết bậc

bằng hai chân và khi ném trẻ biết dùng sức của vai để đẩy vật ném đi xa.

- Phát triển cơ tay, cơ vai và cơ chân, phát triển tố chất khéo léo, mạnh

mẽ.

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học, sự tự tin mạnh dạn.

- Trẻ chơi trò chơi vận động vui hứng thú và nhớ luật chơi.

II. Chuẩn bị:

- Băng nhạc, trống lắc, rỗ vòng.

- Túi cát cho trẻ.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ


1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng
- Trẻ đi các kiểu đi.
tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi
khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới chân, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm bóng và

đưa thẳng ra trước. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 2: đưa 2 tay cầm vòng lên

cao.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (bước chân

phải).

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác chân:

- TTCB: Đứng khép chân, 2 tay
cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

không cúi.

- Nhịp 1: Kiễng chân, 2 tay cầm

vòng đưa thẳng lên cao.

- Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay cầm

vòng đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bụng: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu

không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

1 bước đồng thời 2 tay cầm vòng và

đưa thẳng ra trước.

- Nhịp 2: Xoay người sang trái

đồng thời 2 tay cầm vòng xoay sang

trái. - TC: Bật xa 45 cm, ném xa 1 tay.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 (sang phải).
- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ nhắc lại.

* Động tác bật: - Trẻ luyện tập.

- TTCB: đứng khép chân, 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối, đầu - Trẻ thực hiện.

không cúi.

- Nhịp 1: Trẻ bật tách chân ra 2

bên, 2 tay cầm vòng đưa ra trước.

- Nhịp 2: Bật khép chân lại 2 tay

cầm vòng để xuôi dưới gối về TTCB. - Trẻ nhắc lại.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

b. VĐCB:

- Hôm trước cô đã dạy các con vận

động gì? Bạn nào còn nhớ?

- Bây giờ cô mời 2 bạn nhắc lại

cách thực hiện vận động.

- Mời một trẻ lên thực hiện vận

động.

* Trẻ thực hiện:
- Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2-

3 lần.

- Gọi trẻ nhắc lại tên vận động.

- Cho những trẻ yếu thực hiện

lại.

c. TCVĐ:

- Lớp mình hôm nay học rất giỏi

và ngoan. Để thưởng cho lớp cô cho

các con chơi TC "Cáo và Thỏ". Bạn

nào nhắc lại cách chơi.

- Nhưng hôm nay trong rừng có

rất nhiều Cáo, các chú thỏ phải cẩn

thận kẻo bị cáo bắt nha.

- Cho 2-3 trẻ làm cáo.

=> Nâng cao yêu cầu.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi tự do hít thở nhẹ

nhàng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản