Beginning writing 1 part 5

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
15
download

Beginning writing 1 part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

On the back, of this sheet, write a brief news report about a concert, a big game, or some other group event. Circle each collective noun you use. Be sure to use the correct verb form.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Beginning writing 1 part 5

Đồng bộ tài khoản