Beginning writing 1 part 9

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
70
lượt xem
15
download

Beginning writing 1 part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

On the back of this sheet, write three sentences about a race or contest. Use a verb phrase in each sentence. Circle the main verb and underline the helping verb in each verb phrase.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Beginning writing 1 part 9

Đồng bộ tài khoản