Beginning writing 2 part 1

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
20
download

Beginning writing 2 part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A common noun names any person, place, thing, or idea. Writers do not capitalize the first letter of a common noun. A proper noun names a specific person, place, or thing. The first letter of a proper noun is always capitalized.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Beginning writing 2 part 1

Đồng bộ tài khoản