Beginning writing 2 part 3

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
14
download

Beginning writing 2 part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

To avoid writing the same nouns again and again, writers use pronouns as substitutes for nouns. Each pronoun must agree in gender and number with the noun it replaces.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Beginning writing 2 part 3

Đồng bộ tài khoản