Beginning writing 2 part 4

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
14
download

Beginning writing 2 part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

First underline the indefinite pronoun in each sentence. Then complete the sentence with a pronoun from the box. Make sure to choose a pronoun that matches the indefinite pronoun.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Beginning writing 2 part 4

Đồng bộ tài khoản