Bệnh nấm bồ hóng hại xoài

Chia sẻ: nobenprize

* Nguyên nhân: - Thời tiết: Trong thời kỳ mang quả cây xoài cần rất nhiều nước để duy trì tình trạng sinh trưởng, phát triển bình thường đồng thời giúp nuôi quả...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản