Bệnh thường gặp máy ảnh số

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
183
lượt xem
54
download

Bệnh thường gặp máy ảnh số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài "bệnh" chết bộ cảm biến CCD (Charge Coupled Device) chiếm đa số, hỏng bo mạch, đứt dây zoom, nhão cửa trập cũng là những vấn đề mà camera kỹ thuật số thường mắc phải. Máy ảnh chuyên nghiệp ít chết CCD hơn máy du lịch. Theo thống kê của ông Thanh Hải, thợ sửa máy ảnh số tại phố Vọng Đức (Hà Nội), số lượng camera chết CCD (Charge Coupled Device) chiếm đến 80%. 20% còn lại là các bệnh khác nhau. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh thường gặp máy ảnh số

  1. B nh thư ng g p máy nh s
  2. Ngoài "b nh" ch t b c m bi n CCD (Charge Coupled Device) chi m đa s , h ng bo m ch, đ t dây zoom, nhão c a tr p cũng là nh ng v n đ mà camera k thu t s thư ng m c ph i. Máy nh chuyên nghi p ít ch t CCD hơn máy du l ch. Theo th ng kê c a ông Thanh H i, th s a máy nh s t i ph V ng Đ c (Hà N i), s lư ng camera ch t CCD (Charge Coupled Device) chi m đ n 80%. 20% còn l i là các b nh khác nhau. Đ i v i máy nh s , b c m bi n CCD r t quan tr ng trong vi c làm nên m t b c hình đ p, nó làm nhi m v chuy n ánh sáng thành dòng đi n qua m t con chip thông qua t bào quang đi n và chuy n đ i thành d ng s , sau đó dùng các transitor t i m i đi m nh khu ch đ i và di chuy n lư ng đi n tích này qua h th ng truy n d n. 'Tai n n' này thư ng ch x y ra đ i v i các lo i máy nh du l ch, đ i v i dòng bán chuyên và chuyên nghi p ( ng kính r i) thì hi m khi m c ph i. Lo i camera 'pr ' thư ng xuyên ch t CCD nhi u nh t là Fuji Pro S2. Tuy nhiên, dòng máy này đã l i th i và thay vào đó là các series m i như Pro S3, S5. Nhi u th s a máy nh cho r ng, "hàng" c a Nikon, Canon ch t CCD ít hơn. Anh H i cho bi t, anh
  3. cũng đã t ng s a Nikon D70 h ng CCD do ngư i dùng b o qu n không t t. Nh ng nguyên nhân c a tai n n này ch y u do ngư i dùng s d ng không đúng cách ho c b o qu n không c n th n. Đ máy nhi t đ quá cao ho c quá th p, th m chí đánh rơi, CCD cũng b nh hư ng. Theo anh Thành, m t phó nháy chuyên nghi p ph Lê Thái T (Hà N i), cách t "sát h i" CCD nhanh nh t b t kỳ dòng máy nào dù du l ch hay chuyên nghi p là hư ng th ng máy vào m t tr i ch p. "Ngay c vi c đ quên hay nh m ISO cao ( kho ng 1.600 tr lên) mà ch p tr i n ng to cũng có th làm ch t b c m bi n này ngay l p t c. Load nh tr c ti p b ng dây cáp có th gây h ng máy. Nh ng "b nh" khác Ngoài ra camera s còn d b h ng bo m ch. Cũng là do b o qu n ho c quá trình load, copy nh t máy vào PC chưa hoàn thi n. V i nhi u lo i máy, không nên copy tr c ti p b ng dây cáp d n vì ngu n đi n không tương thích.
  4. Nó có th b 'x c' đi n gây nên cháy mainboard b t c lúc nào, nh t là v i các lo i chuyên nghi p như Nikon D80, D100, D200, Canon 30D, 400D... Theo các nhi p nh gia kinh nghi m, t t nh t nên dùng đ u đ c th nh đ load hình vào PC. Ngoài hai v n đ trên, máy nh s còn có th g p các b nh như đ t dây zoom và các l i không th xác đ nh. V i dòng máy du l ch có zoom quang h c, ngư i s d ng cũng không nên b t t t liên t c, vì d gi m tu i th c a zoom. Riêng dòng máy nh s chuyên nghi p, l i thư ng g p ph i nhi u nh t là c a tr p. B ph n này do ph i làm vi c nhi u nên tu i th ch có gi i h n, nó ph thu c vào t ng lo i máy, t vài trăm nghìn l n đóng m đ n vài tri u ki u nh mà sau đó s nhão r i h ng. V v n đ ph n m m c a digital camera, các 'bác sĩ s ' cũng ti t l là không m y khi l i. Ngư i s d ng có th yên tâm v v n đ này.
Đồng bộ tài khoản