BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI

Chia sẻ: heoxinhkute11

* Nội dung cơ bản: I. Một vài bệnh di truyền ở người 1. Bệnh Đao - Bộ NST của bệnh nhân Đao khác bộ NST của người bình thường ở chỗ: Cặp NST thứ 21 của người bệnh Đao có 3 NST, của người bình thường là 2 NST - Có thể nhận biết người bệnh Đao qua các dấu hiệu: bé, lùn, cổ rụt, má phệ... si đần bẩm sinh và không

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản