Benninga 2006: Mẫu bảng Excel với dòng tiền và báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: phuonghoangnho

Để thực hiện tính toán theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, các bạn có thể tham khảo bảng tính Excel kèm theo chương 3 của cuốn "Nguyên lý tài chính với Excel" của tác giả Simon Benninga, xuất bản 2006.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản