Bí kíp che giấu và bảo vệ dữ liệu riêng tư

Chia sẻ: Vu Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
412
lượt xem
194
download

Bí kíp che giấu và bảo vệ dữ liệu riêng tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dữ liệu riêng tư luôn cần được quan tâm, bảo vệ, đặc biệt trong trường hợp máy tính được dùng chung bởi nhiều người hoặc chúng được lưu trên laptop, thiết bị rất dễ bị đánh cắp. Với tiện ích mang tên WinMend Folder Hidden, bạn có thể làm điều này dễ dàng. WinMend Folder Hidden là tiện ích nhỏ gọn và miễn phí, cho phép bạn nhanh chóng che giấu các thư mục hoặc file quan trọng ngay trên ổ cứng hoặc trên các thiết bị nhớ di động, và ngay cả khi các thiết bị này được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí kíp che giấu và bảo vệ dữ liệu riêng tư

  1. Bí kíp che giâu và bao vệ dư liêu riêng tư ́ ̉ ̣          Dữ liệu riêng tư luôn cần được quan tâm,  bảo vệ, đăc biệt trong trương hơp may tinh được  ̣ ̀ ̣ ́́ dung chung bởi nhiều người hoặc chung đươc  ̀ ́ ̣ lưu trên laptop, thiết bi rất dễ bi đanh cắp. Với  ̣ ̣́ tiện ich mang tên WinMend Folder Hidden, ban  ́ ̣ co thể lam điều nay dễ dang. ́ ̀ ̀ ̀ WinMend Folder Hidden la tiện ich nho gon va miễn phi, cho phep  ̀ ́ ̣̉ ̀ ́ ́ ban nhanh chong che giấu cac thư muc hoặc file quan trong ngay  ̣ ́ ́ ̣ ̣ trên ổ cứng hoặc trên cac thiết bi nhớ di đông, va ngay ca khi cac  ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ thiết bi nay đươc truy cập trên 1 hệ điều hanh khac hoặc trên 1 may  ̣̀ ̣ ̀ ́ ́ tinh khac chưa cai đăt chương trinh, cac dữ liệu đa được che giấu vẫn  ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̃ đươc an toan. Ban chi co thể truy cập lai cac dữ liệu đa bi che giấu  ̣ ̀ ̣ ̉́ ̣ ́ ̣̃ khi co trong tay mật khẩu do chinh ban tao ra.  ́ ́ ̣ ̣ Download chương trinh tai đây ̀ ̣ Sau khi download cai đăt, trong lần đầu tiên sử dung chương trinh,  ̀ ̣ ̣ ̀ chương trinh se yêu cầu ban thiết lập mật khẩu để bao vệ chương  ̀ ̃ ̣ ̉ trinh. Mật khẩu phai co độ dai từ 6 đến 15 ky tự va co chứa bao gồm  ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀́ ca ky tự chữ cai va ky tư số. Sau khi đa thiết lập mật khẩu, nhấn OK  ̉́ ́ ̣̀́ ̃ để bắt đầu sử dung. ̣   Lưu y: ban phai ghi nhớ mật khẩu do minh tao ra để co thể sử dung   ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ chương trinh lần sau. ̀  
  2. Giao diện chinh cua chương trinh kha đơn gian, gồm 3 tab. Va tất cả  ́ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ những gi ban cân quan tâm la tab Hide Folder.  ̣̀ ̀ ̀   Chương trinh co 2 chế độ che giấu dữ liệu: Dấu theo thư muc hoặc  ̀ ́ ̣ dấu theo từng file.    ­ Để tiến hanh dấu dữ liệu theo thư muc, ban click vao Hide Folder, 1  ̀ ̣ ̣ ̀ cửa sổ hiện ra cho phep ban chon thư muc bất ky trên ổ cứng để tiến  ́ ̣ ̣ ̣ ̀ hanh che giấu dữ liệu trong đo. ̀ ́
  3.   ­ Trong trường hợp muốn giấu dữ liệu theo từng file, ban nhấn vao  ̣ ̀ Hide Files va tiến hanh chon file (co thể chon nhiều file đồng thời) mà  ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ban muốn sử dung chương trinh để che giấu.  ̣ ̣ ̀   Sau khi file hoăc thư muc đa được chon, chung se tự động được biến  ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̃ mất khoi vi tri cua chung trên ổ cứng như chung chưa tưng tồn tai. Để  ̣̉́̉ ́ ́ ̀ ̣ khôi phuc lai trang thai ban đầu, ban chi việc đanh dấu vao dữ liệu  ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ trong danh sach cua chương trinh, va nhấn vao UnHide ơ bên phai.  ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ Nếu muốn tiếp tuc che giấu chung, chon folder va file ơ danh sach và  ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ nhấn vao Set to Hide để đưa chung trở lai trang thai đươc che giấu. ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣  
  4. Trong trương hơp muốn thay đôi lai mật khẩu đa tao ra ban đầu, chỉ  ̀ ̣ ̣̉ ̣̃ viêc nhấn vao nut Change Password, 1 hộp thoai hiện ra cho phep  ̣ ̀ ́ ̣ ́ ban thiết lập mật khẩu mới để thay thế cho mât khẩu cu. ̣ ̣ ̃   Cuối cung, sau khi đa sử dung chương trinh để che giấu cac dữ liệu  ̀ ̃ ̣ ̀ ́ cần thiêt, ban chi việc tắt cửa sổ giao diện để thoat khoi chương trinh.  ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ Một khi kich hoat lai chương trinh, ban phai xac nhận mật khẩu đã  ́ ̣̣ ̀ ̣ ̉ ́ thiết lập đâu tiên. Sau khi điền đung mật khẩu, giao diện chinh cua  ̀ ́ ́ ̉ chương trinh se hiện ra danh sach cac thư muc va cac file đang đươc  ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̀́ ̣ chương trinh che giấu, va ban co thể thay đôi chế độ (che dấu hoặc  ̀ ̣̀ ́ ̉ hiển thi) cua chung nếu muốn.  ̣ ̉ ́   Đăc điểm nổi bật nhất cua chương trinh so với cac chương trinh che  ̣ ̉ ̀ ́ ̀ giấu dữ liệu đo la no hỗ trợ cho ca dữ liệu trên thiết bi nhớ di động  ́̀ ́ ̉ ̣ như USB hay the nhớ, va nếu ban mang cac thiết bi nay cắm vao cac  ̉ ̀ ̣ ́ ̣̀ ̀ ́ may tinh khac, thi sự tồn tai cua cac dữ liệu bi che dấu vẫn không thể  ́́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ nao bi phat hiện ra. ̀ ̣ ́   Hy vong, vơi WinMend Folder Hidden, cac dữ liệu quan trong va riêng  ̣ ́ ́ ̣ ̀ tư cua ban se đươc bao vệ an toan, ngay ca trong trường hợp xấu  ̉ ̣ ̃ ̣ ̉ ̀ ̉ nhất la laptop hay cac thiết bi nhớ di đông bi đanh căp. ̀ ́ ̣ ̣ ̣́ ́
Đồng bộ tài khoản