Bí quyết chụp đẹp những áng mây

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
39
download

Bí quyết chụp đẹp những áng mây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bầu trời sáng bệch, không định hình là điểm yếu của nhiều ảnh phong cảnh. Nhưng nếu các đám mây hình thành được những khối hình dạng thú vị, chúng sẽ giúp bạn biến bức hình bình thường thành một điều đặc biệt. Mây nên là chủ thể của ảnh khi chúng tạo được hình ấn tượng như vòi voi, mặt người…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết chụp đẹp những áng mây

  1. Bí quy t ch p p nh ng áng mây • Ch p b u tr i mây là vi c khá d dàng nhưng s h u nh ng b c hình có kh năng “ ánh c p” trái tim c a ngư i xem, các tay máy ph i u tư nhi u công s c hơn. Mây l và p như th này s là tr ng tâm c a nh. Ngu n: Environmental Graffiti
  2. B u tr i sáng b ch, không nh hình là i m y u c a nhi u nh phong c nh. Nhưng n u các ám mây hình thành ư c nh ng kh i hình d ng thú v , chúng s giúp b n bi n b c hình bình thư ng thành m t i u c bi t. Mây nên là ch th c a nh khi chúng t o ư c hình n tư ng như vòi voi, m t ngư i… Các lo i mây Hoàng hôn là lúc d tìm th y nh ng m ng mây kỳ di u nh ánh sáng ph n chi u. Ngu n: Inclouds Các nhà khí tư ng xác nh nhi u lo i mây, t ki u mây tích kh ng l cu n cu n n lo i mây ti m ng m nh tít trên cao. Chúng có th che khu t b u tr i ho c ph n chi u ánh sáng. Chúng có th en t i, xám x t, y
  3. e d a nhưng có th tr thành v t tô i m trong ánh sáng m t tr i lúc lên và l n. Do ó, các “phó nháy” nên t n d ng nh ng bu i hoàng hôn, bình minh, nh ng lúc th i ti t bi n chuy n tìm ki m s kỳ di u c a b u tr i. Chu n b d ng c Kính l c phân c c t trư c ng kính máy nh giúp ch p mây p hơn. Ngu n: Camerafilters Ngoài máy nh, ng kính, giá , ngư i ch p c n chu n b thêm thi t b b tr có nh ng t m nh t t nh t. Kính l c phân c c, kính mát có kh năng tránh hi n tư ng phơi sáng quá m c, giúp nh không b sáng l p ra, mang l i c m giác m áp hơn cho nh. Kính này áp d ng khi b u tr i
  4. quá sáng nhưng l i có nh ng ám mây thú v ang trôi. Nó s tăng tương ph n gi a ánh sáng và bóng râm ngay trong ám mây, tăng cư ng m c chi ti t. L p máy o sáng o sáng chính xác hơn. Ngu n: Photoethnography Ngoài ra, nên o sáng cho b u tr i và ti n c nh m t cách riêng r d ch nh sáng. Lúc này có th dùng tính năng o sáng ngay trong camera ho c dùng thi t b o sáng r i chính xác hơn. Cân b ng b c c
  5. t các ám mây l 2/3 phía trên khung hình. Ngu n: Media Khi ã b t g p nh ng áng mây p, c n x lý b c c t t tăng s n tư ng c a mây. Có th theo quy t c 1/3 t b u tr i vào 1/3 hay 2/3 ph n trên c a nh. N u tr i mây th c s quy n rũ, nó nên là ph n nh n vào kho ng 2/3. N u nó p nhưng chưa s c làm tr ng tâm thì nên t kho ng 1/3. Trong lúc ch p, ph n l n các tay máy u ch n cách t kính ng m theo chi u ngang, nhưng n u phá cách i b ng nhi u th pháp b c c khác nhau, b n s th y mình n m b t ư c s r ng l n c a b u tr i. X lý l i b ng k thu t s
  6. Sau khi ch p, có th b n s th y ánh sáng trong hình chưa v a ý. Lúc này có th dùng histogram ki m tra nh b khi m khuy t gì và dùng ch c năng “recovery” trong Adobe Camera Raw hay Lightroom s a ch a. M t chút ch nh v nét, bão hòa màu và nh t là r c (vibrance) s giúp hình nh v mây chi ti t hơn. Clarity s tăng tương ph n c c b , khi n các ám mây l n r t chi ti t, không b li n kh i. Vibrance s thêm màu vào các màu ít b bão hòa nh t, làm b c nh truy n c m hơn, nh t là nh ch p vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Tuy nhiên, nên c g ng ch p p khi ngoài tr i ch không ph i bên máy tính.
Đồng bộ tài khoản