Biên bản nghiệm thu

Chia sẻ: thuthuy

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quy định sửa chữa - Biên bản nghiệm thu

Nội dung Text: Biên bản nghiệm thu

Mã tài liệu: HC-04-BM03
QUY TRÌNH SỬA CHỮA Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BIÊN BẢN NGHIỆM THU


Loại công việc: Sửa chữa: Bảo trì: Bảo hành: Lắp đặt:

Stt Loại máy móc tài sản BP sử dụng Nội dung công việc Kết quả
Người sửa chữa/BH/lắp đặt Bộ phận bảo trì Bộ phận sử dụng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản