Biên bản bàn giao công việc

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu thảm khảo về Biên bản bàn giao công việc

Nội dung Text: Biên bản bàn giao công việc

Mã tài liệu: NS – 09 – BM02
QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành:BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày...../...../200.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:
Stt Nội dung công việc Tình hình thực hiện
Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao
đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản