Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu thảm khảo về Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu

Nội dung Text: Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu

Mã tài liệu: NS – 09 – BM03
QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành:BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày...../...../200.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:

Stt Mã hồ sơ, Tên hồ sơ, tài liệu Số lượng Tình trạng Vị trí đề hồ
tài liệu sơ, tài liệu
Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các hồ sơ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập
thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản