BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Chia sẻ: trjnhanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG - Căn cứ hợp đồng kinh tế số PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009 giữa Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam và Liên danh Công ty cổ phần Truyền thông Mặt trời và Công ty TNHH Thương mại điện tử viễn thông Thành Nam; - Căn cứ vào biên bản bàn giao hàng hóa giữa đại diện hai Bên ngày 22/12/2009, Hôm...

Nội dung Text: BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU
THIẾT BỊ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

- Căn cứ hợp đồng kinh tế số PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009 giữa
Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam và Liên danh Công ty cổ phần Truyền thông
Mặt trời và Công ty TNHH Thương mại điện tử viễn thông Thành Nam;
- Căn cứ vào biên bản bàn giao hàng hóa giữa đại diện hai Bên ngày
22/12/2009,
Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2009
Bên A : VĂN PHÒNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
Đại diện:
1- Ông Lại Tự Hùng Chức vụ: Chánh Văn phòng
2- Ông Lê Quyền Chức vụ: Trưởng phòng
Bên B : LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MẶT TRỜI VÀ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG THÀNH NAM
Đại diện:
1- Ông Nguyễn Ngọc Phi Chức vụ: Giám đốc
2- Ông Nguyễn Xuân Lộc Chức vụ: Trưởng phòng
Đại diện đơn vị sử dụng: TRUNG TÂM THVN TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Đại diện:
1- Ông Chức vụ:
2- Ông Chức vụ:
Các bên tiến hành bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng thuộc Hợp đồng
kinh tế số PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009 với những nội dung sau:
1. Hàng hóa và bàn giao:
- Bên B đã bàn giao, lắp đặt, chạy thử, đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho Trung tâm Truyền
hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh các thiết bị Hội nghị
truyền hình với chủng loại, số lượng, ký mã hiệu như sau
2. Chất lượng:
- Toàn bộ thiết bị bàn giao mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, theo tiêu
chuẩn nhà sản xuất.
- Quy cách, phẩm chất, ký mã hiệu, đặc tính của thiết bị đúng như mô tả
trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, chủng loại đúng như trong hợp đồng
đã ký.
3. Lắp đặt, chạy thử, đào tạo hướng dẫn sử dụng
- Bên B đã tổ chức lắp đặt hoàn chỉnh, chạy thử và bàn giao vật tư thiết bị tại
Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Việc lắp đặt chạy
thử đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu của Bên A.
- Các cán bộ kỹ thuật Bên B đã tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán
bộ kỹ thuật của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh theo
đúng hợp đồng đã ký bao gồm các phần việc sau:
o Hướng dẫn lắp đặt thiết bị
o Hướng dẫn sử dụng POLYCOM HDX7001
o Hướng dẫn quy tắc vận hành an toàn thiết bị, xử lý sự cố
4. Bảo hành Bảo trì:
- Toàn bộ thiết bị được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành 12 tháng
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ ngày đưa vào sử dụng tại Trung tâm
Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Bên B thực hiện việc bảo
dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị đã cung cấp trong thời gian bảo hành.
- Bảo trì: Toàn bộ thiết bị cung cấp sẽ được bảo trì vĩnh viễn, Bên B sẵn sàng
cung cấp vật tư linh kiện thay thế cả sau thời gian bảo hành.
5. Phụ lục kèm theo:
- không có
6. Kết luận:
- Hai bên thống nhất bàn giao nghiệm thu thiết bị thuộc hợp đồng kinh tế số
PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009 giữa Văn phòng Đài truyền hình Việt
Nam và Liên danh Công ty cổ phần Truyền thông Mặt trời và Công ty TNHH
Thương mại điện tử viễn thông Thành Nam cho Trung tâm Truyền hình Việt Nam
tại TP Hồ Chí Minh
- Biên bản này lấy làm cơ sở cho việc Thanh lý hợp đồng kinh tế số
PO26/HD-2009 ngày 18 tháng 11 năm 2009
- Biên bản này được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ
04 bản, Bên B giữ 02 bản, Bên sử dụng thiết bị giữ 02 bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản