Biên bản đào tạo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
90
lượt xem
28
download

Biên bản đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thảm khảo về Biên bản đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản đào tạo

  1. Mã tài liệu: NS – 08 – BM04 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: Ngày………tháng…….năm…… BIÊN BẢN ĐÀO TẠO 1. Nội dung đào tạo: 2. Thời gian, địa điểm: 3. Danh sách nhân viên: Stt Họ tên nhân viên Chức danh Bộ phận Ký tên Người đào tạo Quản lý Phòng nhân sự
Đồng bộ tài khoản