BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Chia sẻ: phuonghoangnho

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Nội dung Text: BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

CÔNG TY ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /BB – ………… --------- ***** --------


BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Tại thời điểm …………………

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.
- Xét nhu cầu của các bên.


Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.
Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1. Ông ……………….
Địa chỉ: ……………
2. Ông ……..….
Địa chỉ: ……………………..
3. Ông ……………..
Địa chỉ: ………………
đã tiến hành định giá tài sản như sau
1. Tài sản định giá: ………………………..
2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí ………………
4. Nội dung việc định giá: ………………………………………..
3. Kết thúc định giá: ………………………
5. Cam kết của các bên tham gia định giá: ……………………….
Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và
cùng ký vào biên bản.
Chữ ký của các thành viên
1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản