BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP/CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
467
lượt xem
107
download

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP/CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP/CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP/CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT-KHU VỰC I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------- -------------------- ............., ngày........tháng........năm 200.... BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CẦN TRỤC THÁP/CẦN TRỤC CHÂN ĐẾ Số (N0):...................../KĐI Chúng tôi gồm: 1. .................................................................... Kiểm định viên số: ................ tiến kiểm định cần trục tại: Đã hành tháp ..................................................................................................... Địa chỉ:...................................................................................................................................................................... Chứng kiến việc kiểm định và thông qua biên bản có: Chức vụ: ............................................. 1. .................................................................. □; □; □ Lần đầu Định kỳ Bất thường I-LÝ DO KIỂM ĐỊNH: II-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ - Mã hiệu:.................................................... - Vận tốc di chuyển xe con:................................m/ph - Số chế tạo:................................................ - Vận tốc di chuyển máy trục: ............................m/ ph - Năm chế tạo: .......................................... - Tầm với:..................................................................m - Nhà chế tạo: ............................................ - Độ cao nâng móc :............................................. m - Trọng tải thiết kế:.............................. tấn - Trọng tải ở tầm với lớn nhất:.......................... tấn - Vận tốc nâng:....................................m/ph - Công dụng: .............................................................. - Vận tốc quay:....................................v/ph III-TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: ................................................................................................................................ IV-KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THEO TCVN 4244-86 1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật: Cơ cấu; bộ Đạ Không Cơ cấu; bộ phận Đạ TT Ghi TT Không Ghi p h ận đ ạt đ ạt t chú t chú Lý lịch máy trục Hồ sơ kết cấu 1 móng (đường ray- 3 Giấy chứng nhận Số: 2 nền ray) đăng ký 2-Kiểm tra bên ngoài; thử không tải: Cơ cấu; bộ Đạ Không Cơ cấu; bộ phận Đạ TT Ghi TT Khôn Ghi p h ận đ ạt g đ ạt t chú t chú Thiết bị hạn chế 1 Móc 8 hành trình xe con Cáp nâng tải Thiết bị hạn chế 2 9 hành trình máy trục Cáp nâng cần Hệ thống điện điều 3 10 khiển, động lực, chiếu sáng Cáp di chuyển xe Thiết bị khống chế 4 11
  2. góc nâng cần con Giằng cần Cụm puli 5 12 Đối trọng; cần Cabin điều khiển 6 13 Cơ cấu nâng tải Phanh di chuyển xe 7 14 con Cơ cấu nâng cần Neo giằng 15 24 Cơ cấu di chuyển Phanh di chuyển máy 16 25 trục xe con Cơ cấu di chuyển 17 26 Còi chuông máy trục Phanh nâng tải Tiếp địa (chống sét) 18 27 Phanh nâng cần Thiết bị báo tốc độ 19 28 gió Kết cấu kim loại Thiết bị chỉ báo tầm 20 29 với và tải trọng tháp tương ứng Cơ cấu lắp đựng Thiết bị báo vùng 21 30 nguy hiểm, đèn báo không Đường ray - nền Khoảng cách an toàn 22 31 với các công trình ray xung quanh Thiết bị khống 23 chế độ cao 3-Thử tải: Vị trí treo tải và Đ ạt Tầ m Trọng tải Tải thử tĩnh Tải thử động T Khôn kết quả thử g đ ạt với tương (tấn) (tấn) T ứng (tấn) Tầm với nhỏ nhất 1 R= Tầm với lớn nhất 2 R= Cần phụ 3 Chiều dài cần chính 4 Độ ổn định 5 Đánh giá kết Đạ Đánh giá kết quả Đ ạt T Không Ghi T Khôn Ghi quả đ ạt g đ ạt T t chú T chú 1 Kết cấu kim loại Phanh cơ cấu quay 5 2 Phanh nâng tải Phanh di chuyển máy 6 trục 3 Phanh nâng cần Phanh di chuyển xe con 7 4 Cáp nâng tải Thiết bị chống quá tải 8 4-Kết luận và kiến nghị: 1.Kiến nghị: ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... 2.Kết luận: Cần trục tháp/cần trục chân đế đã được kiểm định theo TCVN 4244-86, đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là: tấn/ m. 3. Thời gian kiểm định lần sau:......................................................................................................................
  3. ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản