BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN PALĂNG XÍCH

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
226
lượt xem
58
download

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN PALĂNG XÍCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN PALĂNG XÍCH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN PALĂNG XÍCH

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KTAT-KHU VỰC I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- -------------------- ………….., ngày….. tháng …. năm 200…. BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN PALĂNG XÍCH Số (N0):....................../KĐI Chúng tôi gồm: Nguyễn Quốc Hùng 16 1.Tôi là : Kiểm định số: Đã tiến hành kiểm định Palăng xích tại: ……………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ..……………………………………………………………………………………….. Chứng kiến việc kiểm định và thông qua biên bản có: Chức vụ: 1.Ông: ……………………. ………………………… Chức vụ: 2.Ông: ……………………. ………………………… Chức vụ: 3.Ông: ……………………. ………………………… □; □; □ Lần đầu Định kỳ Bất thường I-LÝ DO KIỂM ĐỊNH: II-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ: - Mã hiệu: ………………………………………….. - Vận tốc nâng: …………………………………. -Số chế tạo : - Vận tốc di chuyển Palăng : ………………………………………… ……………………. - Năm sản xuất: …………………………………….. - Độ cao nâng móc : …………………………….. - Nhà chế tạo: ………………………………………. - Công dụng: ……………………………………. - Trọng tải thiết kế: …………………………………. III-TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 4244-86 IV-KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THEO TCVN 4244-86: 1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật: Danh mục Đạ Không Danh mục T Ghi TT đ ạt T t chú 1 Lý lịch máy trục Giấy chứng nhận đăng ký Số: 2 2-Kiểm tra bên ngoài; thử không tải: Cơ cấu; bộ Đạ Không Cơ cấu; bộ Đ ạt TT Ghi TT Không Ghi phận đ ạt phận đ ạt t chú chú Cơ cấu hãm 1 Móc chính 5 Cơ cấu hãm di Cụm puli 2 6 chuyển palăng Đường ray di 3 Xích nâng chính 7 chuyển palăng Xích truyền động Thiết bị khống 4 8
  2. chế độ cao Kết cấu tổng thể Thiết bị khống 9 11 chế di chuyển palăng xích palăng Cơ cấu nâng Cơ cấu di chuyển 10 12 chính palăng 3-Thử tải: Vị trí treo tải và Đạt Trọng tải tương Tải thử tĩnh Tải thử động T Không kết quả thử đ ạt ứng (tấn) (tấn) (tấn) T 1 Giữa khẩu độ 2 Cuối công xôn 3 Độ ổn định Đánh giá kết quả Đạ Không Đánh giá kết Đ ạt T Ghi TT Không Ghi đ ạt qu ả đ ạt T t chú chú 1 Kết cấu kim loại Phanh nâng tải 5 2 Hệ thống điều Phanh di chuyển 6 khiển xe con 3 Thiết bị chống quá Phanh di chuyển 7 tải máy trục 4 Cáp nâng tải 4-Kết luận và kiến nghị: 1.Kiến nghị: -………………………………….…………………………………. ………………………………….…………………………………. ………………………………….…………………………………. ………………………………….…………………………………. ………………………………….…………………………………. ………………………………….…………… 2.Kết luận: Palăng xích đã được kiểm định theo TCVN 4244-86, đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là: ………. tấn. 3. Thời gian kiểm định lần sau: …………………………………. ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM ĐỊNH VIÊN (Ký tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản