BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

Biên bản kiểm kê vật tư

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Đơn vị:.............................. Mẫu số 05 – VT
Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Thời điểm kiểm kê :............giờ..............ngày.............tháng................năm...............
Ban kiểm kê gồm:
- Ông/Bà:................................................chức vụ........................Đại diện.......................................Trưởng ban
- Ông/Bà:...............................................chức vụ........................Đại diện........................................Uỷ viên
- Ông/Bà:...............................................chức vụ........................Đại diện........................................Uỷ viên

Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:
S Chênh lệch Phẩm chất
Tên , nhãn hiệu, Mã số Đơn Đơn Theo sổ kế toán Theo kiểm kê
T quy cách vật tư, vị giá
T Thừa Thiếu Còn Kém Mất
dụng cụ… tính
Số Thành Số Thành Số Thành Số Thành tốt phẩ phẩm
lượn tiền lượng tiền lượn tiền lượng tiền 100% m chất
g g chất

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cộng

Ngày............. tháng........... năm..........
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ kho Trưởng Ban kiểm kê
(Ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản